Học liệu mở

 • Ebook Đại cương hóa học hữu cơ: Phần 2

  Ebook Đại cương hóa học hữu cơ: Phần 2

  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Mở đầu: Cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ; liên kết trong hóa học hữu cơ; hiệu ứng cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ; các axit – bazơ hữu cơ; phản ứng hữu cơ. Sau mỗi chương có một số câu hỏi, bài tập cho sinh viên tự giải nhằm củng cố thêm các kiến thức về lý thuyết. Mời các bạn cùng tham khảo

   100 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Ebook Đại cương hóa học hữu cơ: Phần 1

  Ebook Đại cương hóa học hữu cơ: Phần 1

  Cuốn sách Đại cương hóa hữu cơ được biên soạn theo nội dung của chương trình đào tạo hệ chính quy môn học này ở bậc đại học, cao đẳng và đã được giảng dạy trong nhiều năm ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   97 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Môi trường đô thị: Phần 2

  Ebook Môi trường đô thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, cây xanh đối với môi trường đô thị, quản lý môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Môi trường đô thị: Phần 1

  Ebook Môi trường đô thị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Môi trường đô thị" do TS. Nguyễn Trọng Phượng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, môi trường đô thị và yếu tố tác động, quy hoạch môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học, cấu tạo nguyên tử, trạng thái tập hợp của các chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hóa học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học, cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học, cân bằng pha, tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   260 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về bức xạ mặt trời, tương tác chùm tia bức xạ với mặt trời và chất, sự truyền và trao đổi nhiệt giữa các vật,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ thu nóng không khí, thiết bị thu bức xạ hội tụ, hệ đun nước nóng có tích giữ nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Sinh thái môi trường ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số biểu hiện thoái hóa khác của môi trường như xói mòn, sa mạc hóa, laterit hóa, ảnh hưởng ô nhiễm dầu lên môi trường sinh thái, ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lên sinh thái môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh thái môi trường ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ảnh hưởng của chiến tranh đến hệ sinh thái môi trường, phú dưỡng hóa, mưa acid và sự hóa chua môi trường, ảnh hưởng của phèn hóa và mặn hóa lên môi trường sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   175 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng: Phần 1

  Ebook Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng: Phần 1

  Ebook Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giá trị lượng giác, góc cung liên quan đặc biệt, công thức cộng và công thức nhân, công thức biến đổi, ứng dụng vào đại số, bài toán tam giác, các dạng phương trình lượng giác,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   98 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Ebook Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng: Phần 2

  Ebook Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia lượng giác và tọa độ phẳng" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp phương trình theo Sin và Cosin, tổng hợp phương trình theo Tang và Cotang, lập phương trình đường thẳng, lập phương trình đường tròn, tổng hợp phương trình đường thẳng. Mời các bạn cùng tham...

   127 p daihocthudo 31/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số