Học liệu mở

 • Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Phần 2 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 2

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 2

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 2 tiếp tục mang đến các nội dung giáo dục trong nhà trường thông qua các chương chính sau: Mục đích của trường học, cơ cấu trường học, nhà trường và học sinh: Kỳ vọng và trách nhiệm, nhà trường với giáo viên: Kỳ vọng và trách nhiệm. Mời các bạn...

   108 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3 tiếp tục trình bày các phương pháp và vấn đề giáo dục trong xã hội và cách trở thành một giáo viên thông qua các nội dung sau: Góc nhìn lịch sử, công tác quản trị và nguồn tài chính cho trường học, các vấn đề xã hội và phản ứng của nhà trường,...

   231 p daihocthudo 30/06/2019 5 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mục tiêu giáo dục môn học; tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền thống; phân loại kiến thức vật lí phổ thông và việc xác định phương thức tư duy hình thành từng loại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihocthudo 30/06/2019 6 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiểu biết lịch sử vật lí - yếu tố tạo nên năng lực sư phạm của giáo viên, một số mô hình dạy học tích cực và khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học Vật lí ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 2

  Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ", phần 2 cung cấp cho người đọc các phương pháp giải bài toán Hóa học theo từng loại hợp chất hữu cơ điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân loại và phương pháp giải toán Hóa hữu cơ" do Quan Hán Thành biên soạn cung cấp cho người đọc các dạng bài tập Hóa hữu cơ thường gặp và một số phương pháp giải thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p daihocthudo 30/06/2019 5 0

 • Ebook Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500: Phần 1

  Ebook Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500: Phần 1

  Ebook Phần 2 cuốn sách "Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500" do Trần Công Bình biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhắc lại về bình phương căn bậc hai, số tự nhiên, số nguyên; phương pháp tìm căn bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p daihocthudo 30/06/2019 3 0

 • Ebook Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500: Phần 2

  Ebook Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp mới tìm căn bậc hai và bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500", phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cách làm tăng tỉ lệ chính xác lên sát với 100%, giải thích các cột ở bảng tìm căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500, bảng căn bậc hai các số tự nhiên từ 1 đến 2500. Mời...

   98 p daihocthudo 30/06/2019 3 0

 • Ebook Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân - Phần 1

  Ebook Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân" do nhà giáo Nguyễn Hoàng thi biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Hướng dẫn chung, bài tập để nắm vững lý thuyết, đáp án bài tập để nắm vững lý thuyết, phần bài tập nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân - Phần 2

  Ebook Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp mới giải toán hóa: Chuyên đề điện phân", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lời giải phần bài tập nâng cao, một số đề thi về điện phân vào các trường Đại học niên khoá 1999-2000, lời giải các đề thi về điện phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p daihocthudo 30/06/2019 4 0

 • Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 1

  Ebook Một số bài toán hình học phẳng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số bài toán hình học phẳng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp vectơ, các bài toán trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p daihocthudo 30/06/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số