Học liệu mở

 • Ebook 72 Bài hát truyền thống Đoàn - Hội - Đội - NXB Thanh niên

  Ebook 72 Bài hát truyền thống Đoàn - Hội - Đội - NXB Thanh niên

  Ebook "72 Bài hát truyền thống Đoàn - Hội - Đội" bao gồm những bài hát truyền thống, quen thuộc của đoàn viên, thanh thiếu niên với các chủ đề gồm các bài hát dung trong nghi lễ, các bài hát về Bác Hồ,... nhằm góp phần làm phong phú, sinh động thêm các buổi sinh hoạt đoàn, hội, đội ở khắp nơi.

   151 p daihocthudo 07/04/2015 142 2

 • Ebook Về quê: 60 ca khúc phát triển dân ca người Việt Nam - Đào Ngọc Dung

  Ebook Về quê: 60 ca khúc phát triển dân ca người Việt Nam - Đào Ngọc Dung

  Cuốn sách "Về quê: 60 ca khúc phát triển dân ca người Việt Nam" của Đào Ngọc Dung sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. Nội dung trình bày về 20 bài phát triển dân ca Miền Bắc, 20 bài phát triển dân ca Miền Trung, 20 bài phát triển dân ca Miền Nam. Tham khảo cuốn sách để góp phần nhỏ vào sự nghiệp gìn giữ, phát huy vốn âm nhạc truyền thống quý báu mang...

   94 p daihocthudo 07/04/2015 116 1

 • Ebook Tập bài hát dùng trong trường phổ thông cơ sở: Chùm hoa nắng - NXB Hà Nội

  Ebook Tập bài hát dùng trong trường phổ thông cơ sở: Chùm hoa nắng - NXB Hà Nội

  Ebook Tập bài hát dùng trong trường phổ thông cơ sở: Chùm hoa nắng được biên soạn với đầy đủ những bài hát trong chương trình Âm nhạc các trường phổ thông cơ sở. Ngoài những bài hát trong chương trình học, cuốn sách còn tổng hợp các bài truyền thống, các bài dân ca 3 miền, các bài hát nước ngoài và các bài hát mới của nhiều tác giả nổi...

   119 p daihocthudo 07/04/2015 117 2

 • Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân: Phần 1 - NXB Âm nhạc

  Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân: Phần 1 - NXB Âm nhạc

  Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân gồm 122 ca khúc, phác họa bức tranh toàn cảnh về những hoạt động của ngành Công an trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước trên nửa thế kỉ qua. Phần 1 sau đây với 64 ca khúc đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p daihocthudo 07/04/2015 108 1

 • Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân: Phần 2 - NXB Âm nhạc

  Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân: Phần 2 - NXB Âm nhạc

  Phần 1 Ebook Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân sau đây với 58 ca khúc tiếp theo, ngợi ca người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua mỗi bài hát chúng ta còn thấy được sư hi sinh thầm lặng, về hoạt động của các chiến sĩ Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p daihocthudo 07/04/2015 112 1

 • Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam - TS. Nguyễn Nhật Thi (chủ biên)

  Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam - TS. Nguyễn Nhật Thi (chủ biên)

  Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích bảo vệ và quản lý lâu dài da dạng sinh học và nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam. Nội dung cuốn sách được chia làm 10 chương, trình bày các hoạt động điều tra nghiên cứu cá rạn san hô biển Việt Nam, phương pháp nghiên cứu cá rạn san hô...

   120 p daihocthudo 07/04/2015 96 2

 • Ebook Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học" có nội dung được viết nhằm phục vụ việc đào tạo trong và trên đại học ở các trường chuyên ngành vi sinh vật, làm tài liệu tham khảo đối với các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, những người làm công tác chuyên môn có liên quan và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành này.

   203 p daihocthudo 07/04/2015 118 2

 • Ebook Công nghệ sinh học nông nghiệp - Nguyễn Ngọc Hải

  Ebook Công nghệ sinh học nông nghiệp - Nguyễn Ngọc Hải

  Ebook Công nghệ sinh học nông nghiệp của Nguyễn Ngọc Hải có nội dung hệ thống hóa các khái niệm, phương pháp và kỹ thuật của công nghệ sinh học trong nông nghiệp đang phổ biến trên thế giới và nước ta. Hy vọng tài liệu này sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho các bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề này.

   140 p daihocthudo 07/04/2015 137 1

 • Ebook Công nghệ khí sinh học - NXB Lao động-xã hội

  Ebook Công nghệ khí sinh học - NXB Lao động-xã hội

  Ebook "Công nghệ khí sinh học" này lướt bỏ bớt phần lý thuyết và tập trung giới thiệu chi tiết việc xây dựng thiết bị khí sinh học, sử dụng khí và bã thải, chỉnh lý cho phù hợp với Tiêu chuẩn ngành. Hy vọng với ebook này bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ khí sinh học.

   112 p daihocthudo 07/04/2015 109 4

 • Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 1 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

  Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 1 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

  Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 1 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu trình bày về môi trường nước và thủy vực; đời sống của thủy sinh vật trong môi trường nước; đời sống quần thể thủy sinh vật; đời sống quần xã thủy sinh vật.

   308 p daihocthudo 07/04/2015 167 1

 • Ebook Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật: Phần 2 - Nguyễn Ngọc Châu

  Ebook Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật: Phần 2 - Nguyễn Ngọc Châu

  Phần 2 cuốn sách "Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại tương ứng với phần III trong cách. Phần này giới thiệu về luật quốc tế về danh pháp động vật, gồm 18 chương, từ chương 1 đến chương 18. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho các nhà nghiên cứu động vật, sinh...

   117 p daihocthudo 07/04/2015 135 1

 • Ebook Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật: Phần 1 - Nguyễn Ngọc Châu

  Ebook Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật: Phần 1 - Nguyễn Ngọc Châu

  Cuốn sách "Nguyên tắc phân loại và danh pháp động vật" của tác giả Nguyễn Ngọc Châu giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các nguyên tắc phân loại, phương pháp phân loại, thủ tục công bố phân loại và Luật quốc tế về Danh pháp động vật. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và...

   171 p daihocthudo 07/04/2015 137 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số