Học liệu mở

 • Giáo trình Nhiệt học - Trầm Kim Cương

  Giáo trình Nhiệt học - Trầm Kim Cương

  Giáo trình Nhiệt học do Trầm Kim Cương biên soạn có kết cấu gồm 7 chương, gồm có: Mở đầu, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động học, khí thực, chất lỏng, chuyển pha, thống kê cổ điển và một số nội dung liên quan khác. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên ngành Vật lý hoặc kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo.

   112 p daihocthudo 17/08/2015 178 2

 • Tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ số 109 (Tháng 9/2012)

  Tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ số 109 (Tháng 9/2012)

  Tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ số 109 (Tháng 9/2012) gồm các bài viết ở các chuyên mục: Thành tựu Vật lý mới, Đề ra kỳ này, Giải đề kỳ trước, Giúp bạn ôn tập, Giúp bạn ôn thi đại học, Giới thiệu các đề thi, Vật lý và Đời sống, Olympic Vật lý quốc tế, Câu lạc bộ VL&TT.

   34 p daihocthudo 17/08/2015 191 3

 • Giáo trình Cơ học lý thuyết (Tập 1 - Phần Tĩnh học, Động học) - Nguyễn Trọng (chủ biên)

  Giáo trình Cơ học lý thuyết (Tập 1 - Phần Tĩnh học, Động học) - Nguyễn Trọng (chủ biên)

  Giáo trình Cơ học lý thuyết (Tập 1 - Phần Tĩnh học, Động học) có kết cấu gồm 2 phần. Phần Tĩnh học gồm 5 chương, bao gồm: Các khái niệm cơ bản - hệ tiên đề tĩnh học, hai bài toán cơ bản của tĩnh học, bài toán đặc biệt của tĩnh học, tĩnh đồ dàn, hệ lực song song và trọng tâm của vật rắn. Phần Động học gồm nội dung chương 6 đến...

   352 p daihocthudo 17/08/2015 176 3

 • Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

  Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

  Bài giảng Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm gồm 3 chương: Xác suất và thống kê - các đặc trưng của phân bố xác suất; các hàm phân bố thường gặp – các ứng dụng trong phân tích và xử lý số liệu hạt nhân; ứng dụng các phương pháp toán học trong phân tích và xử lý số liệu.

   32 p daihocthudo 17/08/2015 582 2

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học trình bày về điều tra xã hội học và đối tượng của điều tra xã hội học, quy trình của một cuộc điều tra xã hội học, đối tượng của điều tra xã hội học, những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra.

   36 p daihocthudo 17/08/2015 210 2

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Mục tiêu chính của chương 3: Kỹ thuật câu hỏi và bảng hỏi thuộc bài giảng điều tra xã hội là nhằm trình bày về kỹ thuật câu hỏi, kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi, vai trò của câu hỏi trong việc xây dựng bảng hỏi, qui trình trả lời của đối tượng điều tra, một vài kinh nghiệm đặt câu hỏi.

   48 p daihocthudo 17/08/2015 173 2

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Nội dung chính của chương 2: Đo lường và xây dựng thang đo thuộc bài giảng điều tra xã hội trình bày về những vấn đề chung về đo lường, các loại thang đo, một số cách đặt thang điểm cơ bản, những điều cần quan tâm để tránh sai lầm trong đo lường.

   43 p daihocthudo 17/08/2015 204 2

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Trong chương 4 - Phương pháp thu thập thông tin thuộc bài giảng điều tra xã hội trình bày về phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, và phương pháp phân tích tư liệu, ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp trên.

   90 p daihocthudo 17/08/2015 180 2

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Chương 5: Xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu thuộc bài giảng điều tra xã hội trình bày về xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu, phương pháp phân tích mô tả và phân tích dữ liệu, kiểm tra dữ liệu.

   86 p daihocthudo 17/08/2015 190 2

 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội - TS. Bùi Thị Xuân Mai

  Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội giúp các bạn nắm được những kiến thức khái quát chung về công tác xã hội, một số lý thuyết nền tảng và phương pháp của công tác xã hội, các lĩnh vực công tác xã hội và hệ thống cơ quan tổ chức thực hiện. Giáo trình phục vụ cho các bạn sinh viên và giảng viên ngành Công tác xã hội tham khảo trong quá trình...

   59 p daihocthudo 17/08/2015 269 3

 • Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi: Phần 1 giới thiệu tới các bạn những nội dung kiến thức về khái niệm và đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi, các lĩnh vực hoạt động và vai trò của người cao tuổi, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi, các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến...

   34 p daihocthudo 17/08/2015 210 1

 • Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi trình bày những nội dung cơ bản về các kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi, quan sát trong công tác xã hội cá nhân, quan sát trong công tác xã hội nhóm với nhóm người cao tuổi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng diễn giải.

   38 p daihocthudo 17/08/2015 183 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số