Học liệu mở

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Tài liệu gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu: Chương 1: Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2: Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3: Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ,...

   85 p daihocthudo 30/01/2020 20 0

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 chương còn lại tình bày về: Chương 4: Dự án phát triển cộng đồng. Nội dung của chương này cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản mà các dự án phát triển cộng đồng cần tuân theo để đạt được hiệu quả cao, đồng thời, giới thiệu cho người học làm quen với cách xây dựng dự án phát triển...

   92 p daihocthudo 30/01/2020 16 0

 • Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 1

  Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và...

   92 p daihocthudo 30/01/2020 13 0

 • Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 2

  Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học tiếp tục gửi tới bạn đọc những nội dung như sau: Chương 3 - Những biến đổi trong quan điểm và đóng góp của E. Durkheim về sai lệch xã hội; chương 4 - Một số nghiên cứu ứng dụng quan điểm của E. Durkheim trong thực tiễn xã hội Việt Nam. Mời các bạn...

   90 p daihocthudo 30/01/2020 11 0

 • Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích: Phần 2

  Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích tiếp tục trình bày nội dung: Một số vấn đề lợi ích trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu vấn đề lợi ích để từ đó đưa ra những phương thức điều chỉnh, tác động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất...

   79 p daihocthudo 30/01/2020 9 0

 • Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích: Phần 1

  Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích: Phần 1

  Tài liệu Phát triển xã hội và vai trò của lợi ích có bố cục gồm 2 nội dung chính, phần 1 của tài liệu trình bày về: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội. Trong tài liệu, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển...

   45 p daihocthudo 30/01/2020 10 0

 • Tiền bạc trong xã hội học: Phần 1

  Tiền bạc trong xã hội học: Phần 1

  Nội dung tài liệu Tiền bạc trong xã hội học được chia thành 6 chương trình bày các chủ đề khác nhau về xã hội học về tiền bạc. Phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 3 chương đầu có nội dung như sau: Sự kết hợp tiền bạc về mặt đạo đức; tiền bạc, một định chế xã hội; tiền bạc trong các xã hội hiện đại: Tổn thất và lợi nhuận....

   82 p daihocthudo 30/01/2020 12 0

 • Tiền bạc trong xã hội học: Phần 2

  Tiền bạc trong xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tiền bạc trong xã hội học trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 4 - Tín dụng tài chính hóa; chương 5 - Tiền bạc gia đình sự riêng tư; chương 6 - Tiền của người giàu và tiền của người nghèo. Cuốn sách này trình bày một lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc, và cũng nhằm giải thích...

   110 p daihocthudo 30/01/2020 13 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Nội dung Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học, các khái niệm cơ bản của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p daihocthudo 30/01/2020 12 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2 giới thiệu đến các bạn nội dung về: Xã hội hóa, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp...

   150 p daihocthudo 30/01/2020 11 0

 • Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 2

  Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 2

  Tài liệu Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Thích nghi cơ cấu và định chế tài chính của Châu Âu và hoàn cảnh lục địa mới cấu tạo tư bản, biến chuyển doanh thương và quản trị danh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p daihocthudo 30/01/2020 11 0

 • Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Hoàng Việt xuân thu (còn gọi là Việt Lam xuân thu, hay Việt Lam tiểu sử) là tác phẩm tương truyền do Vũ Xuân Mai khởi thảo, Lê Hoan biên tập và đề tựa. Hoàng Việt xuân thu chưa minh định được niên đại dù biết là nằm trong khoảng thế kỉ XIX. Tác phẩm này kể lại những cuộc đấu tranh của người Việt Nam chống quân Minh Trung Quốc trong giai đoạn 1400...

   261 p daihocthudo 30/01/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số