Học liệu mở

 • Tài liệu giảng dạy Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy

  Tài liệu giảng dạy Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy

  Giáo trình đào tạo này được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết, kỹ thuật và kỹ năng có được từ kinh nghiệm quốc tế và được chuyển tải phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa của Việt Nam. Giáo trình này cũng bao gồm các ví dụ, các nghiên cứu trường hợp và kinh nghiệm giảng dậy từ 5 nhóm tư vấn viên đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam.

   1 p daihocthudo 24/05/2016 67 1

 • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Số 3, 3/2016

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Số 3, 3/2016

  Trường ĐH Thủ đô Hà Nội xin giới thiệu Tạp chí Khoa học số 3, tháng 3/2016. Tạp chí gồm có một số bài viết như: Dạy học Hán Nôm cho sinh viên không chuyên trong các trường đại học, cao đẳng; tư tưởng phê bình văn học Việt Nam sau 1986; nghệ thuật trào phúng trong văn xuôi M. Bulgakov những năm 1920 qua “những cuộc phiêu lưu của Chichikov”; một số...

   1 p daihocthudo 18/05/2016 94 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số