Học liệu mở

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí, trình bày doanh thu , chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng trình bày tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, thông tin trên BCLCTT, thông tin trên thuyết minh BCTC, một số hạn chế của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Hành vi Lệch chuẩn" trình bày về: hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội, Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn. Đây là tại liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

   34 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn thực hành (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) – Nhập môn Công tác xã hội

  Ebook Tài liệu hướng dẫn thực hành (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) – Nhập môn Công tác xã hội

  Tài liệu trình bày những kiến thức cơ bản về nghề công tác xã hội được xem như một kiến thức quan trọng, cơ sở đối với hệ thống kiến thức, kỹ năng nghề Công tác xã hội mà cán bộ xã hội cần được trang bị. Do vậy cuốn tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp những thông tin nền tảng nhất tới người học bức tranh khái quát về...

   45 p daihocthudo 30/11/2020 4 0

 • Bài giảng Công tác xã hội nhập môn 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Bài giảng Công tác xã hội nhập môn 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Bài giảng Công tác xã hội nhập môn nhằm giúp sinh viên hiểu được CTXH là gì; hiểu CTXH là một nghề như các nghề khác; hiểu về các phương pháp, kỹ năng và vai trò của nhân viên xã hội và có cái nhìn tích cực hơn về con người. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

   70 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Tài liệu "Công tác xã hội căn bản" trình bày các khái niệm, mục đích, mục tiêu, chức năng, tiến trình công tác xã hội; vai trò, kỹ năng của nhân viên công tác xã hội; nguyên tắc đạo đức, đặc điểm của nhân viên công tác xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

   15 p daihocthudo 30/11/2020 2 0

 • Quản lý việc tổ chức trong quản lý giáo dục

  Quản lý việc tổ chức trong quản lý giáo dục

  Tài liệu trình bày khái niệm quản lý, tổ chức và chức năng tổ chức, vị trí của việc tổ chức và vai trò của việc tổ chức và quản lý tổ chức, đổi mới công tác tổ chức trong quản lý giáo dục, liên hệ thực tiễn quản lý tổ chức trong quản lý giáo dục tại nơi công tác.

   9 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dứới sự hỗ trợ của GIS

  Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dứới sự hỗ trợ của GIS

  Bài viết nghiên cứu tổng quan về hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống quản lý giáo dục phổ thông ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; các CSDL GIS đã được xây dựng; thực trạng giáo dục phổ thông Ninh Bình những năm gần đây. Thu thập dữ liệu về hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình; xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ...

   12 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

  Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết "Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay" phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho sinh viên, vận dụng quan điểm tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể trong giáo dục, chúng tôi trình bày một số vấn đề trong việc...

   8 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

  Nội dung của bài viết thông qua các tổ chức như tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn, tổ chức hội sinh viên để quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập; thông qua hoạt động quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên của cán bộ khung quản lý trực tiếp; thông qua hoạt động giáo dục trên lớp học của các cơ quan chức năng và khoa giáo...

   5 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay

  Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay

  Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc các trường nói chung và các trường nghệ thuật nói riêng muốn giáo dục sinh viên phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ" thì cần phải quán triệt trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ trong đó có giáo dục chính trị đạo đức. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, bài viết này đã...

   6 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Bài viết "Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập" tập trung chia sẻ về người/nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   6 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số