Học liệu mở

 • Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 1

  Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 1

  Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm về xây dựng xã hội học tập; Giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập; Giáo dục người lớn - Vấn đề quan trọng trong thời đại; Trung tâm học tập cộng đồng; Giáo dục từ xa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p daihocthudo 28/08/2023 46 2

 • Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 2

  Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 2

  Giáo trình Lý luận xã hội học tập: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những giá trị văn hóa Việt Nam trong giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại (Giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình); Những nhân tố truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng xã hội học tập hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   60 p daihocthudo 28/08/2023 33 0

 • Ebook Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 1

  Ebook Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đặc điểm sự hình thành và phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em; vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ em; mục đích, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của hoạt động tạo hình cho trẻ...

   123 p daihocthudo 28/08/2023 34 1

 • Ebook Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 2

  Ebook Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Phương pháp tổ chức và hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ mầm non; tổ chức hoạt động nặn; tổ chức hoạt động xếp dán tranh; tổ chức hoạt động chắp ghép;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p daihocthudo 28/08/2023 30 1

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ ba-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ ba trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp xử lí các tình huống xảy ra trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các...

   137 p daihocthudo 28/08/2023 33 0

 • Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm năm thứ ba: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; phương pháp đánh giá kết quả các nội dung thực tập sư phạm năm thứ ba; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ ba. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p daihocthudo 28/08/2023 30 0

 • Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thực tập sư phạm năm thứ hai-thực trạng và định hướng đổi mới; vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ hai trong quá trình đào tạo giáo viên; phương pháp làm quen với các đối tượng trong môi trường thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời...

   116 p daihocthudo 28/08/2023 35 1

 • Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thực tập sư phạm (năm thứ hai): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phương pháp đánh giá kết quả thực tập sư phạm năm thứ hai; kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p daihocthudo 28/08/2023 32 0

 • Giáo trình Quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Giáo trình Quản lý trường mầm non: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về quản lý giáo dục; quản lý trường mầm non;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p daihocthudo 28/08/2023 34 0

 • Giáo trình Quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Giáo trình Quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản lý trường mầm non: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giáo viên mầm non và công tác quản lí nhóm, lớp trong trường mầm non;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p daihocthudo 28/08/2023 33 0

 • Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 1

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 1

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các khái niệm; tiền đề nhân học văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo địa lý-địa văn hóa; phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo lịch sử - văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p daihocthudo 28/08/2023 33 0

 • Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 2

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo ngôn ngữ - dân tộc ngôn ngữ học; nhân học văn hóa: biến đối, nguyên nhân, xu hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   226 p daihocthudo 28/08/2023 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi