Học liệu mở

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu bản chất của văn hóa tổ chức; nhận dạng những đặc tính cốt lõi của văn hóa tổ chức; các dạng văn hóa tổ chức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Văn hóa tổ chức" của Nguyễn Hữu Lam.

   19 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics trình bày về khái niệm về nội dung của Logistics, xác định nhà cung cấp, phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, phương pháp AHP trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, kho hàng và bài toán phân bổ hệ thống kho...

   54 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 1

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 1

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình chương 1: Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh trình bày nội dung về sự phát triển Logistics kinh doanh, mô hình quản trị logisticscơ bản, mục tiêu quản trị logistics, các hoạt động...

   34 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 2

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 2

  Dưới đây là bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh chương : Quản trị các hoạt động logistics cơ bản trình bày nội dung về dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, các yếu tố tác động đến chi phí vận chuyển, đặc trưng của vận chuyển hàng hóa,... Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

   84 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 3

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 3

  Chương 3: Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ thuộc bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày nội dung về quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics. Mời các bạn tham khảo.

   26 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 4

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 4

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh chương 4: Tổ chức và kiểm soát logistics trình bày khái quát về các tổ chức hoạt động logistics, kiểm soát hoạt động logistics, mô hình tổ chức logistics, sự phát triển của tổ chức logistics, các chỉ tiêu đo lường. Mời các bạn sinh viên và qúy thầy cô hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng...

   28 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Nguyễn Duy Phúc

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Nguyễn Duy Phúc

  Bài giảng Kiến trúc máy tính có cấu trúc gồm 5 chương, cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về máy tính, kiến trúc phần mềm bộ xử lý, tổ chức bộ xử lý, bộ nhớ, nhập - xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng.

   101 p daihocthudo 27/06/2020 4 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - TS.Nguyễn Đức Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - TS.Nguyễn Đức Minh

  Nội dung của bài giảng Kiến trúc máy tính do TS. Nguyễn Đức Minh biên soạn nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức về các thành phần cơ bản của máy tính, đặc điểm của máy tính, hệ thống máy tính, phần mềm và phần cứng, hiệu năng máy tính,... Hy vọng bài giảng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

   265 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Hồ Văn Quân

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Hồ Văn Quân

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin do giảng viên biên soạn gồm có 15 bài học, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu chung về thông tin và lý thuyết thông tin, một số khái niệm cơ bản, lượng tin, Entropy, mã hiệu, mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   311 p daihocthudo 27/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 1 Chiến lược tác nghiệp nhằm trình bày về chiến lược tác nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ giữa chiến lược Marketing và chiến lược tác nghiệp. Ưu tiên cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Phân biệt một số chiến lược tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ, chiến lược tác nghiệp là...

   15 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 2 Quản trị công suất thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm công suất, kế hoạch công suất, đo công suất, các chiến lược về công suất, quy trình xây dựng công suất, các công cụ lập kế hoạch công suất.

   23 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 3 Hoạch định tổng hợp trình bày về khái niệm, mục tiêu các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu.

   29 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số