Học liệu mở

 • Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Phân loại và tổ chức mục lục phân loại cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về phân loại, sơ lược lịch sử phân loại và phân loại tài liệu nói chung, các khung phân loại tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p daihocthudo 20/11/2019 17 0

 • Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phân loại và tổ chức mục lục phân loại sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp phân loại tài liệu, tổ chức, khai thác mục lục phân loại truyền thống, mục lục tin học hóa và các ứng dụng khác của phân loại,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 1) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Tâm lí học là một khoa học, cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p daihocthudo 20/11/2019 15 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 2) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Hoạt động nhận thức, mặt tình cảm và ý thức của nhân cách, trí nhớ, nhân cách và sự hình thành nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p daihocthudo 20/11/2019 14 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 của Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào do Hoàng Đức Cự biên soạn trình bày các kiến thức về sinh học tế bào bao gồm: Cấu trúc tế bào, màng tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào tiếp tục trình bày các kiến thức về năng lượng sinh học bao gồm: Năng lượng và sự trao đổi chất, hô hấp tế bào, quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các bài tập về: Tính thị kính Ramden, tính thị kính Huygen, tính kính đeo mắt, tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập về: Xác định các thông số quang của hệ, xác định quang sai bậc ba của hệ quang, tính các viễn vật kính, tính cận vật kính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn và Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   82 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa học đại cương sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học - Nhiệt hóa học, cân bằng hóa học, chiều của quá trình hóa học, dung dịch, dung dịch điện ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên, phương pháp sắc ký cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   282 p daihocthudo 20/11/2019 12 0

 • Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hợp chất hữu cơ và phương pháp cô lập sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký trao đổi ion, phương pháp sắc ký gel, phương pháp sắc ký khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p daihocthudo 20/11/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số