Học liệu mở

 • Giáo trình Quản lý tài chính công - Phần 2

  Giáo trình Quản lý tài chính công - Phần 2

  Phần 2 của giáo trình trình bày nội dung từ chương 5 đến chương 10 với các nội dung: quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước, quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý hoạt động tín dụng nhà nước và quản lý các quỹ tài...

   246 p daihocthudo 22/05/2020 12 0

 • Giáo trình Quản lý tài chính công - Phần 1

  Giáo trình Quản lý tài chính công - Phần 1

  Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 4 với các nội dung: tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công, ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước, quản lý thu ngân sách nhà nước và quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước.

   257 p daihocthudo 22/05/2020 14 0

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Đặc trưng và bản sắc văn hóa Việt Nam: một cái nhìn chung, văn hóa Việt Nam nhìn từ những góc độ khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   200 p daihocthudo 30/04/2020 39 1

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập và phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   138 p daihocthudo 30/04/2020 39 0

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương diện đọc sách, đọc sách và nghệ thuật đọc sách, cấp độ đọc thứ ba - đọc phân tích, thống nhất các thuật ngữ với tác giả, “Chụp X-quang” một cuốn sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p daihocthudo 30/04/2020 38 0

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Đọc sách như một nghệ thuật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hướng tiếp cận những chủ đề sách khác nhau, cách đọc sách thực hành, cách đọc tác phẩm văn học giả tưởng, cách đọc sách lịch sử, cách đọc sách khoa học xã hội, mục đích cao nhất của việc đọc sách, đọc sách và phát triển trí tuệ,......

   132 p daihocthudo 30/04/2020 34 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Cuốn Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam này là một tài liệu được biên soạn dành cho những ai theo học ngành Xã hội học nói riêng, khoa học xã hội nói chung và những ai đang nghiên cứu về xã hội nông thôn Việt Nam, một xã hội nông thôn trong quá trình đổi mới, đang có nhiều thay đổi khi hội nhập vào khu vực và thế giới, đang thực...

   117 p daihocthudo 30/04/2020 36 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 5 bài còn lại với các nội dung như: Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam; làng - xã nông thôn Việt Nam; các thiết chế xã hội ở nông thôn; văn hóa nông thôn. Giáo trình trình bày một cách có hệ thống, tương đối đầy đủ, toàn diện về xã hội nông thôn,...

   148 p daihocthudo 30/04/2020 41 0

 • Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

  Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

  Ebook Văn học phương Tây được viết bởi nhiều tác giả, phần 1 bao gồm bốn phần: Văn học đại Hi Lạp; Văn học thời Phục Hưng; Văn học Pháp thế kỉ XVII; Văn học thế kỉ XVIII. Với mỗi phần sẽ giới thiệu bối cảnh, hoàn cảnh củng như sự phát triển của văn học theo từng thời kì khác nhau của lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để...

   381 p daihocthudo 30/04/2020 44 2

 • Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

  Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm hai phần Văn học thế kỉ XIX; Văn học thế kỉ XX với các nội dung về các nhân vật văn học thời bấy giờ, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm để đời cho nền văn học phương Tây. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung.

   481 p daihocthudo 30/04/2020 35 0

 • Ebook Tổng ôn luyện toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tổng ôn luyện toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Những hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, các phép tính về phân thức, các phép tính về căn thức,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   141 p daihocthudo 30/04/2020 47 0

 • Ebook Tổng ôn luyện toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Tổng ôn luyện toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Các loại tứ giác và cách nhận biết, tỉ số lượng giác của góc nhọn, tứ giác nội tiếp một đường tròn, một số đề thi tốt nghiệp THCS,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   139 p daihocthudo 30/04/2020 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số