Học liệu mở

  • Giáo trình Hán ngữ: Tập 1 (Quyển thượng) - Trần Thị Thanh Liêm

    Giáo trình Hán ngữ: Tập 1 (Quyển thượng) - Trần Thị Thanh Liêm

    Giáo trình Hán ngữ: Tập 1 (Quyển thượng) do Trần Thị Thanh Liêm biên soạn bao gồm 15 bài trình bày về ngữ âm cơ bản của tiếng Hán và một số cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng trong tiếng Hán. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang học tập và nghiên cứu về tiếng Hán.

     152 p daihocthudo 28/10/2016 4208 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số