Học liệu mở

 • Giáo trình Rèn kĩ năng sử dụng TV

  Giáo trình Rèn kĩ năng sử dụng TV

   103 p daihocthudo 28/08/2018 84 1

 • Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường - ThS. Phan Tuấn Triều

  Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường - ThS. Phan Tuấn Triều

  Cuốn "Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường" của ThS. Phan Tuấn Triều gồm 8 chương, trình bày về sự hình thành đất, tính chất vật lý của đất, thành phần hóa học và sinh vật của đất, các tính chất khác của đất, xói mịn đất, quá trình làm chặt đất, laterit, chưa hóa và mặn hóa môi trường đất, ô nhiễm môi trường đất và các khí nhà...

   93 p daihocthudo 28/10/2016 135 1

 • Tài liệu môdun đào tạo: Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Tài liệu môdun đào tạo: Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Mô đun gồm có những bài học như: Nhận diện các loại thiên tai và biến đổi khí hậu, một số kỹ năng trong quản ký rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em, tổng quan về tai nạn thương tích ở trẻ em, một số TNTT thường xảy ra với trẻ em, công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tai nạn thương tích. Mời các bạn cùng...

   213 p daihocthudo 20/05/2016 132 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với người nghiện ma túy - ThS. Tiêu Thị Minh Hường, ThS. Nguyễn Thị Vân

  Giáo trình Công tác xã hội với người nghiện ma túy - ThS. Tiêu Thị Minh Hường, ThS. Nguyễn Thị Vân

  Giáo trình "Công tác xã hội với người nghiện ma túy" cung cấp cho cán bộ xã hội kiến thức và kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho đối tượng sử dụng chất gây nghiện trong truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và hoạt động trợ giúp giảm tác hại.

   61 p daihocthudo 20/05/2016 1484 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với đối tượng mại dâm - ThS. Tiêu Thị Minh Hường, ThS. Nguyễn Thị Vân

  Giáo trình Công tác xã hội với đối tượng mại dâm - ThS. Tiêu Thị Minh Hường, ThS. Nguyễn Thị Vân

  Giáo trình "Công tác xã hội với đối tượng mại dâm" cung cấp cho cán bộ xã hội kiến thức và kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho đối tượng mại dâm trong truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và hoạt động trợ giúp giảm tác hại.

   53 p daihocthudo 20/05/2016 191 0

 • Giáo trình Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bóc lột và sao nhãng - ThS. Nguyễn Trung Hải, CN. Nguyễn Tuấn Long

  Giáo trình Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bóc lột và sao nhãng - ThS. Nguyễn Trung Hải, CN. Nguyễn Tuấn Long

  Nội dung giáo trình gồm có 6 bài học với những vấn đề như: Một số vấn đề chung về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; xác định các vấn đề về bảo vệ trẻ em; quy trình can thiệp bảo vệ trẻ em; hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp khủng hoảng; phòng ngừa xâm hại, bóc lột và sao nhãng trẻ em; một số kỹ năng cần thiết trong làm việc với trẻ em.

   90 p daihocthudo 20/05/2016 221 0

 • Giáo trình An toàn thông tin - ThS. Nguyễn Công Nhật

  Giáo trình An toàn thông tin - ThS. Nguyễn Công Nhật

  Giáo trình "An toàn thông tin" có kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình được xây dựng nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ an toàn trong hệ thống thông tin, sử dụng các ứng dụng cài đặt trên các hệ điều hành nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ thống.

   218 p daihocthudo 07/04/2016 165 2

 • Giáo trình Đại cương về trồng trọt và chăn nuôi

  Giáo trình Đại cương về trồng trọt và chăn nuôi

  Trồng trọt và chăn nuôi là 2 ngành kinh tế của nông nghiệp, thực chất đó là 2 yếu tố cấu thành nông nghiệp. Giáo trình Đại cương về trồng trọt và chăn nuôi cung cấp kiến thức về nông nghiệp: chăn nuôi và trồng trọt.

   157 p daihocthudo 19/02/2016 165 0

 • Giáo trình Gia đình và giáo dục gia đình

  Giáo trình Gia đình và giáo dục gia đình

  Với mỗi con người, gia đình luôn được coi là tổ ấm, là nơi hình thành và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, tạo nên lối sống, lẽ sống và nhân cách. Cũng thông qua gia đình, từng thành viên biết lựa chọn, điều chỉnh hoạt động của mình phù hợp với những tiêu chuẩn, khuôn mẫu tác phong mà xã hội mong đợi. Trong giai đoạn hiện nay, gia đình...

   98 p daihocthudo 19/02/2016 614 1

 • Giáo trình Nghe hiểu

  Giáo trình Nghe hiểu

  Cung cấp kiến thức Tiếng Việt (sơ giản) về thương mại, hải quan, du lịch và phong tục tập quán Việt Nam; Cung cấp vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và tình huống hội thoại về thương mại, hải quan, du lịch và phong tục tập quán Việt Nam; Thực hành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt; kĩ năng dịch nói (Trung - Việt; Việt - Trung) và dịch các...

   114 p daihocthudo 19/02/2016 1664 1

 • Giáo trình Đọc hiểu tiếng Việt thương mại

  Giáo trình Đọc hiểu tiếng Việt thương mại

  Giáo trình Đọc hiểu tiếng Việt thương mại cung cấp kiến thức thực hành kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Việt trong các lĩnh vực thương mại. Giáo trình gồm 12 bài học với các chủ đề: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường, kế hoạch kinh doanh, vai trò của đồng tiền vai trò của quan hệ trong kinh doanh, slogan - khẩu hiệu thương mại,...

   161 p daihocthudo 19/02/2016 1034 1

 • Giáo trình Kiến thức cơ bản về trình báo hải quan

  Giáo trình Kiến thức cơ bản về trình báo hải quan

  Giáo trình cung cấp kiến thức Tiếng Việt (sơ giản) về thương mại, hải quan, du lịch và phong tục tập quán Việt Nam. Giáo trình gồm có 8 bài học với những nội dung chính như: Hải quan Việt Nam, các loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam,...

   92 p daihocthudo 19/02/2016 119 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số