Học liệu mở

  • Tài liệu giảng dạy Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy

    Tài liệu giảng dạy Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy

    Giáo trình đào tạo này được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết, kỹ thuật và kỹ năng có được từ kinh nghiệm quốc tế và được chuyển tải phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa của Việt Nam. Giáo trình này cũng bao gồm các ví dụ, các nghiên cứu trường hợp và kinh nghiệm giảng dậy từ 5 nhóm tư vấn viên đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam.

     1 p daihocthudo 24/05/2016 59 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số