Học liệu mở

 • Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Bài viết này chỉ ra những đặc điểm hình thức của phiên bản báo chí dành cho di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống.

   16 p daihocthudo 19/11/2019 6 0

 • Sản phẩm giao duyên giữa báo chí và văn học đầu thế kỷ XX

  Sản phẩm giao duyên giữa báo chí và văn học đầu thế kỷ XX

  Bài viết Sản phẩm giao duyên giữa báo chí và văn học đầu thế kỷ XX trình bày: Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX được coi là mốc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện và phát triển của báo chí và văn học Việt Nam hiện đại. Sự tin dùng chữ quốc ngữ của các trí thức Việt Nam đã khiến sản phẩm tinh thần của họ là báo chí và văn học...

   6 p daihocthudo 19/11/2019 6 0

 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Bài viết góp phần tìm hiểu vai trò của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung trong quá trình đất nước hội nhập mạnh mẽ; đồng thời, qua đó nhận ra và khắc phục những hạn chế của quá trình thông tin trên báo in Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo của quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hoá quốc tế.

   11 p daihocthudo 19/11/2019 12 0

 • Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay

  Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay

  Bài viết Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay trình bày về: Tần suất, phân loại và chủ thể tổ chức sự kiện; quy trình tổ chức sự kiện ở các tòa báo; một số vấn đề về kỹ năng tổ chức sự kiện; nghiên cứu tác động của tổ chức sự kiện của tòa báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p daihocthudo 19/11/2019 8 0

 • Tiếp thị quan hệ công chúng (MPR) tổng quan cơ sở lý luận

  Tiếp thị quan hệ công chúng (MPR) tổng quan cơ sở lý luận

  Mục tiêu của bài viết này là đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về vai trò của quan hệ công chúng từ hai khía cạnh lý thuyết khác nhau, quan hệ công chúng đơn thuần là một công cụ truyền thông và quan hệ công chúng với tư cách cho các mục đích tiếp thị. Bài viết cũng phân tích vai trò của quan hệ công chúng thông qua các tài liệu và nghiên cứu hiện nay.

   5 p daihocthudo 19/11/2019 8 0

 • Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Bài viết tập trung khảo sát các yếu tố rào đón trên ngữ liệu là các cuộc phỏng vấn trên một số báo in và báo điện tử, đồng thời đánh giá vai trò của chúng trong việc thể hiện tính lịch sự. Mục đích của việc sử dụng thành phần rào đón là ngăn sự hiểu lầm (hiểu lầm về nội dung mệnh đề của phát ngôn, hiểu lầm về hiệu lực ở lời...

   7 p daihocthudo 19/11/2019 6 0

 • Báo chí quốc ngữ Latinh với sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết Nam Bộ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Báo chí quốc ngữ Latinh với sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết Nam Bộ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  ăn học Việt Nam hiện đại đã khởi đầu từ báo chí quốc ngữ latinh. Báo chí là bà đỡ mát tay cho văn học quốc ngữ và đã góp phần hình thành nên đời sống văn học hiện đại. Có thể kể đến sự đóng góp rất lớn của Trương Vĩnh Ký với những tờ báo quốc ngữ đầu tiên như Gia Định báo, Thông loại khóa trình. Đặc biệt là từ đầu thế kỷ...

   7 p daihocthudo 19/11/2019 6 0

 • Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Bài viết Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra trình bày: Các bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của báo chí; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hơn một lần khẳng định rằng, nói đến báo chí, trước hết phải nói đến cán bộ báo chí; rằng báo chí cũng là mặt trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 19/11/2019 7 0

 • Ảnh hưởng của Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay

  Ảnh hưởng của Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay

  Bài viết trình bày về ảnh hưởng Internet tới quan hệ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam hiện nay; quan hệ đạo đức của nhà báo Việt nam với việc khai thác và sử dụng các thông tin trên mạng Internet; mối quan hệ ứng xử với các phương tiện blog cá nhân trên Internet của người làm báo.

   11 p daihocthudo 19/11/2019 4 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam

  Mục tiêu chính của bài viết này là xác định yếu tố ảnh hưởng & Kiểm định mức độ ảnh hưởng của chúng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc BĐT trả phí ở VN; đề xuất kiến nghị để thúc đẩy ý định đọc BĐT có trả phí của người đọc ở VN.

   11 p daihocthudo 19/11/2019 6 0

 • Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo báo chí tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

  Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo báo chí tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine, siêu tác phẩm báo chí, báo chí trên di động, báo chí xã hội.

   6 p daihocthudo 19/11/2019 4 0

 • Tóm tắt văn bản trên cơ sở phân loại ý kiến độc giả của báo mạng tiếng Việt

  Tóm tắt văn bản trên cơ sở phân loại ý kiến độc giả của báo mạng tiếng Việt

  Muốn biết ý kiến của người dùng về một mặt hàng, hoặc của cộng đồng về một vấn đề nóng trong xã hội,…, cách tốt nhất trong thời đại bùng nổ thông tin trên internet và mạng xã hội, là khai thác thông tin một cách hiệu quả từ những nguồn này. Mỗi ý kiến không chỉ là một thông tin đơn thuần, mà còn chứa cả cảm xúc của người viết.

   9 p daihocthudo 19/11/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số