Học liệu mở

 • SKKN: Một số biện pháp tạo hứng thú học môn Âm nhạc cho học sinh Lớp 5

  SKKN: Một số biện pháp tạo hứng thú học môn Âm nhạc cho học sinh Lớp 5

  Đề tài "Một số biện pháp tạo hứng thú học môn Âm nhạc cho học sinh Lớp 5" với mục tiêu nhằm áp dụng một số biện pháp trong các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa để học sinh Tiểu học có hứng thú, niềm đam mê, yêu thích học môn Âm nhạc.

   25 p daihocthudo 31/10/2018 23 0

 • Tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường phổ thông

  Tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường phổ thông

  Bài báo này trình bày hai hình thái của tính toán đại số (hình thái hình thức và hình thái hoạt động) và sự xuất hiện của chúng trong chương trình, sách giáo khoa toán phổ thông. Sau đó, bài báo đi vào phân tích vai trò, ý nghĩa của tính toán đại số trong việc nghiên cứu các vấn đề về hàm số trong thể chế dạy học toán ở trường phổ thông.

   9 p daihocthudo 27/02/2018 74 1

 • Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu

  Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu

  Qua sự tìm hiểu những văn bản bổ sung (VBBS) trong các bộ SGK đang được sử dụng, bài viết này đưa ra một số ý kiến về vấn đề sử dụng văn bản bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học đọc hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p daihocthudo 27/02/2018 38 1

 • Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong “Luận ngữ” của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong “Luận ngữ” của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  “Luận ngữ” là một trong những tác phẩm chính của Nho giáo, bao quát nhiều bình diện khác nhau của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đạo đức, trong đó, Nhân và Lễ là hai phạm trù trung tâm. Việc kế thừa và vận dụng những yếu tố tích cực trong hai phạm trù này để giáo dục đạo đức cho sinh viên có những...

   7 p daihocthudo 27/02/2018 80 1

 • Hệ thống giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và an ninh con người

  Hệ thống giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và an ninh con người

  Mời các bạn tham khảo bài viết Hệ thống giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và an ninh con người sau đây để nắm bắt được những nội dung về những ảnh hưởng tích cực của giáo dục; hàm ý chính sách phát triển hệ thống giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và an ninh con người.

   10 p daihocthudo 27/02/2018 86 1

 • Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học

  Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học

  Bài báo trình bày quy trình xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông dành cho sinh viên sư phạm Hóa học, đồng thời đề xuất một số cách sử dụng khung năng lực này trong quá trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học sư phạm.

   11 p daihocthudo 27/02/2018 72 1

 • Đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản tự sự trong chương trình ngữ văn theo mô hình phát triển năng lực

  Đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản tự sự trong chương trình ngữ văn theo mô hình phát triển năng lực

  Để việc dạy – học văn bản tự sự (VBTS) trong trường phổ thông hướng đến sự hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh (HS), trước tiên phải xác định được cấu trúc của năng lực đọc hiểu VBTS. Với quan niệm tiếp cận vấn đề như vậy, bài viết tập trung nhận diện năng lực đọc hiểu VBTS, phân tích cấu trúc của năng lực...

   13 p daihocthudo 27/02/2018 70 1

 • Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

  Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

  Bài viết làm rõ những điểm khác nhau giữa dạy học định hướng nội dung và dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; các phẩm chất và năng lực quan trọng cần phát triển cho học sinh phổ thông cùng với việc tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển các phẩm chất, năng lực này.

   8 p daihocthudo 27/02/2018 107 2

 • Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình

  Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình

  Bài viết này không nhắc lại các vấn đề lí luận về ý nghĩa quan trọng của kênh hình – là điều đã được khẳng định, mà chỉ đưa ra một số gợi ý như những “điểm tựa” để SV và GV phổ thông tham khảo, phục vụ cho việc tự học LS qua kênh hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p daihocthudo 27/02/2018 87 1

 • Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 27/02/2018 76 1

 • Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông

  Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông

  Bài báo trình bày quy trình vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Thông qua hoạt động mô hình hóa, học sinh hiểu sâu hơn về những vấn đề liên quan giữa Toán học và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p daihocthudo 27/02/2018 108 1

 • Thư viện số với hệ thống nguồn mở

  Thư viện số với hệ thống nguồn mở

  Nội dung bài viết tập trung trình bày về việc xây dựng bộ sưu tập số, công việc này đòi hỏi người cán bộ thông tin thư viện tạo lập và gặt hái metadata hơn là chỉ biết sử dụng search engin, hệ thống nguồn mở là trợ thủ đắc lực cho công việc này, việc sử dụng Hệ thống nguồn mở nói chung và Phần mềm Greenstone do UNESCO quảng bá nói riêng...

   5 p daihocthudo 27/02/2018 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số