Học liệu mở

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, mô tả chu trình phát triển phần mềm, phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng, mô hình RUP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Giới thiệu UML, Unified modeling language (uml), UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm.

   10 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 trình bày về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái tĩnh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, lớp, đối tượng, cách tiếp cận xác định lớp, lớp và đối tượng trong UM, mối kết hợp (quan hệ), phân tích tĩnh.

   14 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Use case, các khái niệm mô hình hóa UC, luồng sự kiện trong UC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái động". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model), các thành phần của mô hình động, ưu điểm của mô hình động.

   11 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản làm cơ sở cho việc rèn kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay.

   80 p daihocthudo 24/04/2019 34 0

 • Bài giảng Bản đồ học

  Bài giảng Bản đồ học

  Bản đồ học là môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về bản đồ và bản đồ địa lý, vai trò của bản đồ trong nghiên cứu, sản xuất và đời sống,...Bài giảng gồm có 7 chương được trình bày như sau: Bản đồ học và bản đồ địa lý, cơ sở toán học bản đồ, ngôn ngữ bản đồ, tổng quát hóa bản đồ,...

   73 p daihocthudo 24/04/2019 38 0

 • Bài giảng Hoạt động ngoại khóa Địa lí ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng Hoạt động ngoại khóa Địa lí ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng Hoạt động ngoại khóa Địa lí ở trường trung học cơ sở được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những vấn đề chung về hoạt động ngoại khóa Địa lí, các hoạt động ngoại khóa Địa lí, quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa và kỹ năng xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức...

   50 p daihocthudo 24/04/2019 26 0

 • Bài giảng Sử dụng phương tiện - thiết bị dạy học Địa lý ở trường phổ thông trung học cơ sở

  Bài giảng Sử dụng phương tiện - thiết bị dạy học Địa lý ở trường phổ thông trung học cơ sở

  Bài giảng Sử dụng phương tiện-thiết bị dạy học Địa lý ở trường phổ thông trung học cơ sở trình bày các nội dung sau: Đại cương về phương tiện dạy học, nguyên tắc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học Địa lý, sử dụng các phương tiện dạy học Địa lý,...

   44 p daihocthudo 24/04/2019 31 0

 • Bài giảng Giải phẫu và sinh lý người

  Bài giảng Giải phẫu và sinh lý người

  Bài giảng Giải phẫu và sinh lý người nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu tạo và chức năng của các hệ thống cơ quan trong cơ thể người. Mối quan hệ qua lại của các hệ thống cơ quan trong hoạt động của một cơ thể thống nhất cùng những yếu tố ảnh hưởng từ môi trường sống đến cấu trúc,...

   156 p daihocthudo 24/04/2019 30 0

 • Bài giảng Phân loại thực vật

  Bài giảng Phân loại thực vật

  Mục đích của bài giảng nhằm giúp các bạn hiểu được hệ thống Thực vật từ thấp đến cao qua các bậc phân loại lớn (ngành, lớp), quan hệ họ hàng và hướng tiến hóa của chúng. Biết được một số đặc điểm sinh học và ý nghĩa thực tế của các nhóm thực vật quan trọng. Có một vài hiểu biết cơ bản về sự đa dạng của thực vật ở nước...

   91 p daihocthudo 24/04/2019 31 0

 • Bài giảng Hình thái, giải phẫu thực vật học

  Bài giảng Hình thái, giải phẫu thực vật học

  Hình thái, giải phẫu thực vật học là học phần đầu tiên trong khối kiến thức cơ sở ngành Sinh học. Nó cung cấp cho người học những kiến thức về: hình thái, cấu tạo và chức năng của tế bào, mô, cơ quan của cơ thể thực vật; các hình thức sinh sản ở thực vật và chu trình phát triển của một số nhóm thực vật tiêu biểu từ thấp đến cao.

   133 p daihocthudo 24/04/2019 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số