Học liệu mở

 • Bài giảng Tin học ứng dụng

  Bài giảng Tin học ứng dụng

  Tin học ngày nay đang được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vì các tiện ích thiết thực của nó, từ mức thô sơ nhất là việc sử dụng máy tính như một máy đánh chữ của nhân viên văn phòng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin của các nhà khoa học để tạo ra những phát minh làm thay đổi cuộc sống. Bài giảng "Tin học...

   258 p daihocthudo 23/11/2015 351 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Sanh

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Sanh

  Chương 3 trình bày các bình diện nghiên cứu đối chiếu như: Nghiên cứu đối chiếu ngữ âm –âm vị học, nghiên cứu đối chiếu từ vựng ngữ nghĩa, nghiên cứu đối chiếu ngữ pháp, nghiên cứu đối chiếu ngữ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p daihocthudo 23/10/2015 871 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Sanh

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Sanh

  Bài giảng chương 2 trình bày cơ sở và nguyên tắc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, các phương pháp và thủ pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   66 p daihocthudo 23/10/2015 710 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số