Học liệu mở

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 12: World Wide Web

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 12: World Wide Web

  Bài 12 giới thiệu về World Wide Web. Mục tiêu bài học này nhằm giúp người học hiểu được sự khác nhau giữa Internet, World Wide Web, và các trình duyệt Web. Nắm bắt được cấu trúc của URL. Bài giảng này cũng chỉ ra các thành phần phổ biến của trang Web, các chức năng căn bản của trình duyệt Web,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p daihocthudo 26/02/2016 698 2

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 15: Công dân kỷ nguyên số

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 15: Công dân kỷ nguyên số

  Nội dung của bài giảng bài 15 giúp người học biết được các tiêu chuẩn truyền thông chuyên nghiệp; biết được cách thức để tránh các hành vi không phù hợp khi trực tuyến; có hiểu biết cơ bản về sở hữu trí tuệ, bản quyền và các quy định cấp phép; hiểu được công thái học và cách thiết lập máy tính của bạn;... Mời các bạn tham khảo.

   62 p daihocthudo 26/02/2016 385 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 6: Xử lý sự cố

  Bài 6 hướng dẫn những kiến thức cơ bản để xử lý sự cố máy tính. Sau khi hoàn thành xong bài giảng này người học sẽ biết được: Xử lý sự cố có nghĩa là gì? Cách xác định một vấn đề để có giải pháp, xem xét cách bạn có thể quản lý phần cứng, nhận biết các vấn đề phần mềm có thể gây ra là gì, xác định các giải pháp tiềm năng cho...

   46 p daihocthudo 26/02/2016 355 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 2: Tập tin và thư mục

  Bài 2 giới thiệu những kiến thức cơ bản về tập tin và thư mục. Mục tiêu bài học này nhằm giúp người học nắm bắt được cách làm việc với một cửa sổ điển hình, biết được thế nào là tập tin hoặc thư mục, biết lựa chọn các tập tin hoặc thư mục, biết sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p daihocthudo 26/02/2016 354 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7: Các tính năng phổ biến

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7: Các tính năng phổ biến

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 7 trình bày các tính năng phổ biến trong chương trình máy tính. Mục tiêu của bài học này gồm: Chỉ ra các bố cục và tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng, ghi nhận các mẹo và các công cụ trên màn hình để dễ dàng truy cập, hướng dẫn cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar),......

   50 p daihocthudo 26/02/2016 343 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 1 trình bày những kiến thức cơ bản về hệ điều hành. Những nội dung cần nắm bắt trong bài giảng này gồm có: Cách hệ điều hành làm việc, cách khởi động và thoát khỏi Windows, Windows Desktop, phần mềm ứng dụng khác với hệ điều hành, cách sử dụng nút Start,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p daihocthudo 26/02/2016 338 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học bao gồm 6 bài nhằm trình bày về lý thuyết căn bản của phương pháp luận nghiên cứu khoa học bao: Bài 1: đại cương về nghiên cứu khoa học, bài 2: Lý thuyết khoa học, bài 3: Luận điểm khoa học, bài 4: Khẳng định luận điểm khoa học, bài 5: Công trình khoa học, bài 6 Quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ.

   75 p daihocthudo 16/09/2015 330 4

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 8: Microsoft Word 2010

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 8: Microsoft Word 2010

  Bài giảng này giới thiệu và hướng dẫn các thao tác trong Microsoft Word 2010. Mục tiêu bài học gồm: Nhập và chỉnh sửa văn bản; di chuyển xung quanh văn bản; tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin; lựa chọn loại văn bản xác định;...và các thao tác khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p daihocthudo 26/02/2016 290 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số

  Nội dung của bài 14 trình bày về truyền thông kỹ thuật số. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được những hình thức truyền thông điện tử khác nhau, nhận biết được người dùng trên các hệ thống truyền thông, biết được các phương pháp truyền thông khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   71 p daihocthudo 26/02/2016 256 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9: Microsoft Excel 2010

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9: Microsoft Excel 2010

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 9 giới thiệu và hướng dẫn các thao tác làm việc trong Microsoft Excel 2010. Sau khi học xong bài này người học có thể: Thêm hoặc thay đổi các số và nhãn, nhập các công thức căn bản, quản lý các trang tính, quản lý các trang tính, sắp xếp hoặc lọc dữ liệu, tạo và thao tác với biểu đồ, tùy chỉnh thiết lập trang.

   77 p daihocthudo 26/02/2016 253 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 3: Phần cứng

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 3: Phần cứng

  Bài 3 trình bày những kiến thức cơ bản về phần cứng trong máy tính. Trong bài này người học sẽ tìm hiểu: bits và bytes; mega, giga, tera, hay peta; hertz và gigahertz; đơn vị xử lý trung tâm (CPU); chíp vi xử lý (Microprocessor Chip), bộ nhớ ROM và RAM; kiểu lưu trữ “bốc hơi” và “không bốc hơi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p daihocthudo 26/02/2016 238 1

 • Bài giảng IC3 GS4 - Bài 5: Phần mềm

  Bài giảng IC3 GS4 - Bài 5: Phần mềm

  Bài 5 trình bày các kiến thức về phần mềm máy tính. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được: Các phần mềm ứng dụng khác nhau, cài đặt một chương trình mới, gỡ bỏ một chương trình, cài đặt lại một chương trình, cập nhật một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p daihocthudo 26/02/2016 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số