Học liệu mở

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm 11 chương trình bày về: Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Hiến pháp để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p daihocthudo 17/04/2018 129 1

 • Luật số 91/2015/QH13 - Bộ Luật Dân sự

  Luật số 91/2015/QH13 - Bộ Luật Dân sự

  Luật số 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   114 p daihocthudo 17/04/2018 122 1

 • Luật số 92/2015/QH13 - Bộ Luật tố tụng dân sự

  Luật số 92/2015/QH13 - Bộ Luật tố tụng dân sự

  Luật số 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ Luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   134 p daihocthudo 17/04/2018 95 1

 • CTCT PPDH TNXH - đại trà

  CTCT PPDH TNXH - đại trà

   7 p daihocthudo 22/08/2018 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số