Học liệu mở

 • Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế

  Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế

  Số lượng người hiểu tương đối tường tận về Ca Huế và thật sự yêu thích nó không nhiều. Bài viết này trình bày những đặc điểm của nghệ thuật Ca Huế; trong đó có những điểm chung với các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam và những điểm riêng độc đáo của thể loại Ca Huế. Hi vọng bài viết góp thêm tư liệu nhằm bảo tồn và phát...

   9 p daihocthudo 23/06/2017 167 1

 • So sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập

  So sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập

  Bài viết trình bày và so sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập làm cơ sở để các trường đại học tham khảo, phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục những điểm chưa mạnh (nếu có) từ các hoạt động đảm bảo chất lượng đã và đang ảnh hưởng đến...

   11 p daihocthudo 23/06/2017 165 2

 • Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

  Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 27/02/2018 165 1

 • Chính sách nâng cao chất lượng quan hệ gia đình: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

  Chính sách nâng cao chất lượng quan hệ gia đình: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

  Bài viết trình bày một số chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình ở một số quốc gia trên thế giới. Chính sách gia đình là một bộ phận của chính sách phúc lợi xã hội, và chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình là một phần trong chính sách gia đình của mỗi quốc gia với mục tiêu quan trọng là điều tiết các mối quan hệ...

   13 p daihocthudo 27/06/2016 165 1

 • Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

  Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

  Bài viết "Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa" tập trung phân tích đánh giá thực trạng sinh kế của cộng đồng dân cư quận Bắc Từ Liêm, xác định những nhân tố thuận lợi và cản trở hộ gia đình tiếp cận các nguồn lực phát triển sinh kế. Trên cơ sở đó đưa ra...

   13 p daihocthudo 27/06/2016 163 1

 • Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 - trung học phổ thông

  Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 - trung học phổ thông

  Bài viết đề cập đến việc phân tích đặc trưng của văn nghị luận để xây dựng những câu hỏi theo tiêu chí, những dạng đề phù hợp và thiết kế bài kiểm tra hoàn thiện để đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p daihocthudo 23/06/2017 162 1

 • Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học

  Xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học

  Bài báo trình bày quy trình xây dựng khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông dành cho sinh viên sư phạm Hóa học, đồng thời đề xuất một số cách sử dụng khung năng lực này trong quá trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học sư phạm.

   11 p daihocthudo 27/02/2018 161 1

 • Trẻ em có HIV/AIDS và thái độ của cộng đồng

  Trẻ em có HIV/AIDS và thái độ của cộng đồng

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Trẻ em có HIV/AIDS và thái độ của cộng đồng" dưới đây để nắm bắt được một số vấn đề về trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS sống tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và thái độ của cộng đồng đối với những trẻ em này. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   7 p daihocthudo 27/06/2016 161 2

 • Tài liệu nội sinh

  Tài liệu nội sinh

  Nội dung của bài vết trình bày về khái niệm của tài liệu nội sinh, đặc điểm của nguồn tài liệu nội sinh, các vấn đề về bản quyền trong việc tích hợp nguồn tài liệu, tài liệu nội sinh của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Mời các bạn tham khảo!

   6 p daihocthudo 27/02/2018 160 1

 • So chuẩn và đề xuất xây dựng chương trình tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên hội nhập chuẩn quốc tế

  So chuẩn và đề xuất xây dựng chương trình tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên hội nhập chuẩn quốc tế

  Bài viết này phân tích và đề xuất một số ý tưởng xây dựng chương trình đào tạo nhà tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên theo hướng hội nhập chuẩn khu vực và quốc tế, tập trung vào ba vấn đề (a) So chuẩn lựa chọn mô hình đào tạo; (b) So chuẩn chuẩn đầu ra kiến thức và kỹ năng; và (c) So chuẩn nội dung kiến thức trong chương trình...

   11 p daihocthudo 23/06/2017 160 1

 • Những hành vi kém thích nghi của thanh thiếu niên trong gia đình có bạo lực - Nguyễn Bá Đạt

  Những hành vi kém thích nghi của thanh thiếu niên trong gia đình có bạo lực - Nguyễn Bá Đạt

  Bạo lực gia đình và hành vi kém thích nghi ở thanh thiếu niên có mối quan hệ với nhau. Kết quả khảo sát bằng phiếu liệt kê hành vi dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi của Achenbach trên 182 thanh thiếu niên sống trong các kiểu loại gia đình khác nhau cho thấy trong gia đình bạo lực, tỷ lệ trẻ có hành vi kém thích nghi cao hơn trong gia đình hòa...

   8 p daihocthudo 27/06/2016 157 1

 • Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong “Luận ngữ” của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong “Luận ngữ” của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  “Luận ngữ” là một trong những tác phẩm chính của Nho giáo, bao quát nhiều bình diện khác nhau của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đạo đức, trong đó, Nhân và Lễ là hai phạm trù trung tâm. Việc kế thừa và vận dụng những yếu tố tích cực trong hai phạm trù này để giáo dục đạo đức cho sinh viên có những...

   7 p daihocthudo 27/02/2018 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số