Học liệu mở

 • Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Hành vi Lệch chuẩn" trình bày về: hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội, Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn. Đây là tại liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

   34 p daihocthudo 30/11/2020 132 1

 • Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Tài liệu "Công tác xã hội căn bản" trình bày các khái niệm, mục đích, mục tiêu, chức năng, tiến trình công tác xã hội; vai trò, kỹ năng của nhân viên công tác xã hội; nguyên tắc đạo đức, đặc điểm của nhân viên công tác xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

   15 p daihocthudo 30/11/2020 161 1

 • BÙI ÁNH DƯƠNG (TTKH-CN)_BỘ CÂU HỎI AI LÀ TRIỆU PHÚ 2018_CÔNG TÁC XÃ HỘI --- BẢN NHÁP

  BÙI ÁNH DƯƠNG (TTKH-CN)_BỘ CÂU HỎI AI LÀ TRIỆU PHÚ 2018_CÔNG TÁC XÃ HỘI --- BẢN NHÁP

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ai là triệu phú

   195 p daihocthudo 25/02/2019 450 2

 • Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về Chu trình học tập tích cực theo vòng xoắn; chu trình học tập tích cực theo vòng xoắn; khái niệm thúc đẩy và thái độ của thúc đẩy viên; một số kỹ năng thúc đẩy cơ bản; một số phương pháp thúc đẩy áp dụng cho dạy học tích cực;...

   20 p daihocthudo 30/08/2018 302 1

 • Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM

  Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM

  Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM trình bày nội dung về các biện pháp giáo dục kỷ luật trong nhà trường hiện nay; giáo dục kỷ luật tích cực; một số biện pháp GDKL tích cực áp dụng tại lớp học; một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p daihocthudo 30/08/2018 521 1

 • Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về khái niệm giới và giới tính; xã hội hóa giới; định kiến giới; vai trò giới; nhu cầu giới; bình đẳng giới; giới thiệu dự án phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihocthudo 30/08/2018 294 2

 • Ebook Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN: Phần 2

  Ebook Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN, giáo dục và nghiên cứu quyền con người trong khu vực ASEAN,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p daihocthudo 17/04/2018 264 1

 • Bộ câu hỏi gameshow Ánh sáng hay bóng tối

  Bộ câu hỏi gameshow Ánh sáng hay bóng tối

  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình "Ánh sáng hay bóng tối" của VTV.

   44 p daihocthudo 08/02/2018 457 3

 • Bài giảng Xã hội học văn hóa - TS. Mai Thị Kim Thanh

  Bài giảng Xã hội học văn hóa - TS. Mai Thị Kim Thanh

  Bài giảng Xã hội học văn hóa trình bày 7 lý thuyết căn bản của xã hội học văn hóa như: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của XHH VH, vài nét về sự hình thành và phát triển của XHH Văn hoá, một số lý thuyết trong nghiên cứu XHHVH, một số phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu XHHVH, các thành tố của văn hoá, văn hoá qua một số lĩnh vực...

   53 p daihocthudo 29/08/2017 1156 5

 • Bài giảng Xã hội học Nghề nghiệp - GVC.TS.Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học Nghề nghiệp - GVC.TS.Trương An Quốc

  Bài giảng Xã hội học Nghề nghiệp trình bày 8 chương nêu lý thuyết cơ bản về xã hội học nghề nghiệp như: xã hội học nghề nghiệp: đối tượng, tiền đề và sự phát triển, xã hội học nghề nghiệp từ tiếp cận chức năng, xã hội học nghề nghiệp từ tiếp cận tương tác, trật tự thương lượng và lý thuyết của BER KER/STRAUSS, tri thức nghề...

   129 p daihocthudo 29/08/2017 408 1

 • Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 - Nhà xuất bản thống kê

  Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 - Nhà xuất bản thống kê

  Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 nhằm trình bày về mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010, kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống dân cư năm 2010, đánh giá mức sống phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

   712 p daihocthudo 29/08/2017 316 2

 • Nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và các ấn phấm ở các nước tư bản phát triển - Nguyễn Quý Thanh dịch

  Nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và các ấn phấm ở các nước tư bản phát triển - Nguyễn Quý Thanh dịch

  Nghiên cứu xã hội học về đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và các ấn phấm ở các nước tư bản phát triển nhằm trình bày về xã hội học thực nghiệm trong xã hội tư bản, sự xuất hiện và các giai đoạn phát triển chính của xã hội học thực nghiệm tư bản.

   65 p daihocthudo 29/08/2017 293 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số