Học liệu mở

汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 1

Với đa số các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung sẽ không biết cuốn sách Giáo trình nghe nói Hán ngữ quyển 1, tên tiếng Trung là 汉语听力教程修订本 - HanYu TingLi JiaoCheng (第一册). Đây là cuốn giáo trình được coi là thần thánh để các bạn cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Trung của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.