Học liệu mở

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 4: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

Mục tiêu của chương 4 - Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế giúp người đọc có những hiểu biết tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.