Học liệu mở

Ebook Bài tập hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bài tập Hóa hữu cơ" cung cấp cho người đọc các bài tập về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, các hợp chất hydrocarbon no, các hợp chất hydrocarbon không no,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.