Học liệu mở

Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kết quả các đè tài: Hiện trạng ô nhiễm môi trường gây ra do hoạt động ở Việt Nam, nông thôn Việt Nam và vấn đề môi trường, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.