Học liệu mở

Ebook Việt Nam văn minh sử lược khảo (Tập thượng :Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X): Phần 1

Bộ sách "Việt Nam văn minh sử lược khảo" của học giả Lê Văn Siêu phác họa những nét hoành tráng về diễn trình kỳ diệu, sống động, đầy ắp những biến cố, đổi thay, thất bại lẫn thành tựu ở nhiều lĩnh vực từ vật chất đến tinh thần của một dân tộc. Dù mang tính cách sử lược, bằng kiến thức sâu rộng và dựa trên kết quả sưu tầm, khảo cứu của mình, tác giả đã chứng minh đầy thuyết phục Việt Nam có một nền văn minh thật sự. Sách gồm có 3 tập Thượng, Trung, Hạ, sau đây là tập 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.