Học liệu mở

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia định Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.