Học liệu mở

Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Pháp luật sở hữu trí tuệ" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.