Học liệu mở

Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán (越汉翻译教程): Phần 1

Giáo trình tập trung giới thiệu những điểm cần lưu ý trong khi dịch xuôi hoặc dịch ngược trên cơ sở so sánh, đối chiếu tiếng Việt với tiếng Trung như: số từ, đại từ nhân xưng, từ âm Hán Việt, hư từ, thành ngữ, định ngữ và cách xử lý các câu dài trong quá trình dịch. Đây là một cuốn sách không thể bỏ qua đối với các bạn đang học tiếng Trung, đặc biệt là các bạn đang học môn dịch, hoặc chuẩn bị làm phiên dịch. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.