Học liệu mở

 • Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội

  Ebook Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 trình bày về các học thuyết chính trị ở Pháp vào thời kỳ khủng hoảng chế độ chuyên chế và cách mạng tư sản cuối thế kỷ XVII; những học thuyết chính trị ở Mỹ vào thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc; học thuyết chính trị ở Nga sau thế kỷ XVIII;... Mời các bạn tham khảo.

   419 p daihocthudo 16/09/2015 225 2

 • SKKN: Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh qua tác phẩm: “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải - Ngữ Văn lớp 12

  SKKN: Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh qua tác phẩm: “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải - Ngữ Văn lớp 12

  Đề tài nghiên cứu nội dung: “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh qua tác phẩm: “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải - Ngữ Văn lớp 12 - THPT để góp phần giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

   29 p daihocthudo 16/09/2015 398 2

 • Ebook Giáo dục đời sống gia đình: Phần 2 – Nguyễn Đình Xuân

  Ebook Giáo dục đời sống gia đình: Phần 2 – Nguyễn Đình Xuân

  Phần 2 của cuốn sách “Giáo dục đời sống gia đình” cung cấp cho bạn đọc các nội dung như: Hôn nhân, tổ chức cuộc sống gia đình để có hạnh phúc, dạy con nên người, giới tính và giáo dục giới tính. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

   97 p daihocthudo 11/09/2015 229 2

 • Ebook Giáo dục đời sống gia đình: Phần 1 – Nguyễn Đình Xuân

  Ebook Giáo dục đời sống gia đình: Phần 1 – Nguyễn Đình Xuân

  Gia đình là môi trường đầu tiên trong quá trình xã hội hóa trẻ em. Chính thông qua gia đình mà mỗi người được học hỏi các chuẩn mực, giá trị mà xã hội đã thống nhất. Cuốn sách “Giáo dục đời sống gia đình” này cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề trong việc giáo dục gia đình. Sách gồm có 7 chương. Trong phần 1 này sẽ trình bày các nội...

   85 p daihocthudo 11/09/2015 226 2

 • Đề tài Nghiên cứu khoa học: Đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Đề tài Nghiên cứu khoa học: Đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Đề tài “Đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và vận hành của nền Kinh tế thị trường; các mô hình chủ yếu, đặc trưng và xu hướng vận động của nền Kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa hiện đại; cở sở lý luận và thực tiễn hình thành , đặc trưng của nền Kinh...

   318 p daihocthudo 10/09/2015 236 1

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

   217 p daihocthudo 07/04/2015 243 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số