Học liệu mở

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 4 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 4 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được khái niệm chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc tính của chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự.

   20 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 5 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 5 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 5: Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự" trình bày khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời; Kể tên được 17 biện pháp khẩn cấp tạm thời; điều kiện áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thẩm quyền, thủ tục áp dụng, thay đổi và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp...

   18 p daihocthudo 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 6 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 6 - TS. Trần Phương Thảo

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 6: Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về xác định được các điều kiện khởi kiện vụ án dân sự, phạm vi khởi kiện vụ án dân sự và phạm vi khởi kiện trong các trường hợp cụ thể; hình thức khởi kiện và phương thức gửi đơn khởi kiện vụ...

   31 p daihocthudo 26/01/2021 14 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 7 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 7 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 7: Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự" tìm hiểu khái niệm, đặc điểm thủ tục phúc thẩm; kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; chuẩn bị xét xử; xét xử phúc thẩm.

   26 p daihocthudo 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 8 - TS. Trần Phương Thảo

  Bài giảng Luật Tố tụng dân sự: Bài 8 - TS. Trần Phương Thảo

  "Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 8: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự" tìm hiểu thủ tục giám đốc thẩm; thủ tục tái thẩm; khái niệm, đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.

   27 p daihocthudo 26/01/2021 12 0

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 1 trình bày các khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p daihocthudo 28/07/2020 105 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1 (Tái bản năm 2018): Phần 2 chia sẻ đến bạn các kiến thức về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p daihocthudo 28/07/2020 77 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 1 gồm các nội dung trình bày về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng đất,... Mời...

   138 p daihocthudo 28/07/2020 67 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2 hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p daihocthudo 28/07/2020 69 1

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1 có nội dung trình bày về khái niêm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; chủ thể Luật Quốc tế; Luật điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về quyền con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p daihocthudo 28/07/2020 95 1

 • Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2 có nội dung trình bày về Luật tổ chức quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Luật Quốc tế nhân đạo, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   270 p daihocthudo 28/07/2020 87 1

 • Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự, thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p daihocthudo 28/07/2020 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số