Học liệu mở

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của...

   116 p daihocthudo 29/02/2020 37 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế...

   168 p daihocthudo 29/02/2020 34 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Giáo dục xin cho tôi nói thẳng, bộ mặt mới cho đại học Việt Nam, giáo dục đại học trước áp lực thương mại hóa, những điều có thể học từ hệ thống giáo dục đại học tại Mĩ, giải pháp...

   76 p daihocthudo 29/02/2020 30 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học, hệ thống các vấn đề nghiên cứu về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p daihocthudo 29/02/2020 31 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục": Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và kỹ thuật triển khai, kinh nghiệm quốc tế về đánh giá chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, đánh giá các tổ chức R&D. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p daihocthudo 29/02/2020 18 0

 • Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1

  Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1

  Tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Xã hội học tập - những vấn đề lý luận chung, kinh tế tri thức và xã hội học tập, sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập, các cuộc tranh luận để đi tới xây dựng mô hình xã hội...

   92 p daihocthudo 29/02/2020 16 0

 • Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 2

  Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập, phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập, điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập, nhận xét và kiến...

   97 p daihocthudo 29/02/2020 24 0

 • Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục...

   80 p daihocthudo 29/02/2020 16 0

 • Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Giáo viên chủ nhiệm và phương pháp công tác ở trường trung học phổ thông cung cấp cho người đọc các nội dung: Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn mới, nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp và tập thể học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihocthudo 29/02/2020 22 0

 • Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học

  Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học

  Bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của cơ sở giáo dục, về năng lực giải trình và chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục, trong đó kiểm định chất lượng giáo dục như là một phương thức để cơ sở giáo dục thực hiện việc giải trình và chịu trách nhiệm.

   12 p daihocthudo 29/02/2020 20 0

 • Một số nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu

  Một số nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu

  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Kết quả khảo sát 126 thành viên của các nhóm nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố: Con người, định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm, chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo là những nhân tố chủ yếu tác động...

   10 p daihocthudo 29/02/2020 20 0

 • Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

  Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

  Bài báo trình bày khái quát tình hình nghiên cứu về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp trên thế giới và Việt Nam, kế thừa ý tưởng các nhà khoa học trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở lí thuyết về chức năng và nội dung quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp bao gồm kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra tích hợp với các thành...

   13 p daihocthudo 29/02/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số