Học liệu mở

 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin. Nghị định này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

   17 p daihocthudo 12/08/2016 359 1

 • Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP là Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

   22 p daihocthudo 12/08/2016 384 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số