Học liệu mở

 • Bài giảng Công tác văn thư

  Bài giảng Công tác văn thư

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   58 p daihocthudo 30/10/2019 199 2

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực" do Nguyễn Hữu Lam biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   6 p daihocthudo 27/06/2020 64 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ văn thư

  Bài giảng Nghiệp vụ văn thư

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những hiểu biết chung về công tác văn thư, văn bản quản lý nhà nước, thể thức văn bản quản lý nhà nước, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng...

   58 p daihocthudo 30/10/2019 177 2

 • Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 5 - TS. Lê Minh Toàn

  Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 5 - TS. Lê Minh Toàn

  Chương 5 - Quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái quát chung về tình hình phát triển công nghệ thông tin Việt Nam và mục tiêu phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển công nghệ thông tin, biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   32 p daihocthudo 08/09/2016 270 2

 • Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý dựa trên kết quả là một chiến lược quản lý nhằm mục tiêu đạt tới những thay đổi quan trọng trong cách mà tổ chức vận hành để qua đó hoàn thiện việc thực hiện theo nghĩa của kết quả cuối cùng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Quản lý công: Quản lý dựa trên kết quả" của tác giả Nguyễn...

   14 p daihocthudo 27/06/2020 129 2

 • Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Mạng lưới là sự sáng tạo có ý thức của các nhà hoạch định chính sách chứ không phải một bộ phận xảy ra tự nhiên của xã hội rộng lớn hơn. Đến với "Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác" các bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

   5 p daihocthudo 27/06/2020 70 1

 • Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp

  Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về doanh nghiệp và tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp, tổ chức quản lý và quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong doanh nghiệp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   123 p daihocthudo 30/10/2019 209 1

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Sự ảnh hưởng là một quá trình tác động tới suy nghĩ, hành vi, và cảm giác của đối tượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   6 p daihocthudo 27/06/2020 69 1

 • Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 6 - TS. Lê Minh Toàn

  Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 6 - TS. Lê Minh Toàn

  Chương 6 - Thanh tra thông tin và truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra thông tin và truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihocthudo 08/09/2016 226 1

 • Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 4 - TS. Lê Minh Toàn

  Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 4 - TS. Lê Minh Toàn

  Chương 4 - Quản lý Nhà nước về Internet. Chương này trình bày một số nội dung chính như: Những quy định chung về quản lý nhà nước về Internet; các bên tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet; quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên internet;... Mời các...

   23 p daihocthudo 08/09/2016 256 1

 • Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu do Nguyễn Hữu Lam biên soạn tập trung giới thiệu tới các bạn về định nghĩa quan liêu; phê bình quản lý công mới; kết hợp lại với nhau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   13 p daihocthudo 27/06/2020 102 1

 • Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 3 - TS. Lê Minh Toàn

  Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin: Chương 3 - TS. Lê Minh Toàn

  Chương 3 trình bày về quản lý Nhà nước về Viễn thông. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan thị trường viễn thông Việt Nam, các quy định chung về quản lý Nhà nước về Viễn thông, kinh doanh viễn thông, viễn thông công ích, cấp giấy phép viễn thông, kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p daihocthudo 08/09/2016 308 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số