Học liệu mở

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Sản phẩm đa phương tiện

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Sản phẩm đa phương tiện

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Phần 1: Sản phẩm đa phương tiện" giúp người học nắm được các yêu cầu chung về hệ thống multimedia, lý giải được kết cấu cần thiết của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p daihocthudo 28/07/2020 4 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Tổ chức nguồn tài nguyên

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Tổ chức nguồn tài nguyên

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Phần 2: Tổ chức nguồn tài nguyên" giúp người học nắm được cách tổ chức sử dụng các loại tài nguyên (nguồn lực) để tạo ra sản phẩm đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p daihocthudo 28/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Tổng quan

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Tổng quan

  Mục tiêu của bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Phần 3: Quản lý dự án" là nắm được các vấn đề trong quản lý dự án và các phương pháp, kỹ thuật giải quyết từng vấn đề để áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 28/07/2020 2 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý phạm vi

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý phạm vi

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Phần 3: Quản lý phạm vi dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, định nghĩa phạm vi, thiết lập ranh giới của dự án, work breakdown structure, kiểm soát sự thay đổi phạm vi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p daihocthudo 28/07/2020 2 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý chi phí

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý chi phí

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện - Quản lý chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước tính kinh phí, kiểm soát chi phí. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   32 p daihocthudo 28/07/2020 2 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý chất lượng

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý chất lượng

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định chất lượng, bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p daihocthudo 28/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý rủi ro

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý rủi ro

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý rủi ro" cung cấp cho người học các khái niệm, xác định rủi ro, phân tích và đánh giá rủi ro, giám sát và đối phó rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p daihocthudo 28/07/2020 3 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý tổng thể

  Bài giảng Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý tổng thể

  Bài giảng "Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện: Quản lý tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tổng thể của một dự án, thiết lập môi trường cho dự án, baseline project plan, xếp hạng phương án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p daihocthudo 28/07/2020 2 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 do TS. Nguyễn Thị Phương Linh biên soạn sẽ giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, tư duy khởi sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p daihocthudo 28/07/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p daihocthudo 28/07/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản

  Bài giảng Marketing căn bản

  Bài giảng Marketing căn bản gồm 10 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi khách hàng, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p daihocthudo 28/07/2020 4 0

 • Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p daihocthudo 28/07/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số