Học liệu mở

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p daihocthudo 26/10/2022 92 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p daihocthudo 26/10/2022 84 0

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương I Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Chương II Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868 - 1912); Chương III Cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân....

   198 p daihocthudo 26/10/2022 13 0

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX gồm có 4 chương sau: Chương IV Cải cách ở Xiêm thời Chulalongkorn (1868 - 1910); Chương V Phong trào cải cách ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Chương VI Những xu hướng cải cách ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đến...

   205 p daihocthudo 26/10/2022 89 0

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về làng xã Việt Nam trong lịch sử; mấy vấn đề về lịch sử triều Nguyễn thời kỳ độc lập, tự chủ (1802-1884); người Hoa ở Việt Nam; tôn giáo học và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; lịch sử giáo dục Việt Nam;... Mời các bạn cùng...

   214 p daihocthudo 26/10/2022 7 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mấy vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam; đặc điểm chiến tranh cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; một số vấn đề về lịch sử tỉnh Bình Dương;... Mời các bạn cùng tham...

   194 p daihocthudo 26/10/2022 7 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về nhà nước phong kiến Việt Nam; quá trình khai khẩn vùng đất Nam bộ (từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX); tiếp xúc văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam thời cận đại; phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế...

   210 p daihocthudo 26/10/2022 7 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lịch sử ngoại giao Việt Nam (từ dụng nước đến 1945); trí thức Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX); phong trào nông dân thời phong kiến; lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam;......

   190 p daihocthudo 26/10/2022 7 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ ruộng đất ở Việt Nam thời kỳ Lý - Trần - Lê (1010-1527); những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (thế kỷ X đến thế kỷ XIX); lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; những giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam;......

   225 p daihocthudo 26/10/2022 8 1

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 3): Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: ngoại giao Việt Nam từ 1945 đến nay; giáo dục cách mạng ở vùng căn cứ địa Thủ Dầu Một - Bình Dương 1945-1975; văn hóa tộc người ở Việt Nam; đặc trưng tín ngưỡng tôn giáo của cư dân Nam bộ; các dân tộc ít người bản địa ở Đông Nam...

   257 p daihocthudo 26/10/2022 7 1

 • Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 1

  Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 1

  Cuốn sách "Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài" bao gồm một số bài viết, viết về Thăng Long - Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần... từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua những tư liệu của người nước ngoài viết, suy nghĩ về Thăng Long. Sách được...

   293 p daihocthudo 28/09/2022 49 2

 • Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 2

  Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài" bao gồm các bài viết viết về Thăng Long - Hà Nội với tôn giáo; tín ngưỡng dân gian (thờ cúng, giỗ chạp, bói toán, vàng mã); nghi lễ vòng đời người, hội hè trong năm, vui chơi, giải trí; giáo dục và khoa cử; quan hệ với Trung Quốc;...

   203 p daihocthudo 28/09/2022 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số