Học liệu mở

 • Ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 1 - NXB Đại Học Quốc Gia

  Ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 1 - NXB Đại Học Quốc Gia

  Ebook đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam do NXB Đại Học Quốc Gia ấn hành, với kết cấu nội dung gồm 4 phần. Phần 1 của sách giúp bạn tiếp cận nội dung về: Vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và khả năng ứng dụng trong dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam; nội dung thứ 2 là đề cương bài giảng. Mời các...

   88 p daihocthudo 24/04/2019 50 0

 • Ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 2- NXB Đại Học Quốc Gia

  Ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam: Phần 2- NXB Đại Học Quốc Gia

  Tiếp nối phần 1 ebook Đổi mới phương pháp dạy học môn cơ sở văn hóa Việt Nam, phần 2 tiếp tục gửi tới bạn nhưng nội dung thông tin sau: Bài giảng điện tử (gồm 21 bài: Định nghĩa văn hóa, đặc trưng và chức năng văn hóa, cấu trúc văn hóa, môi trường văn hóa, tiếp xúc giao lưu văn hóa...); câu hỏi kiểm tra thi học phân và bài tập thực hành nghiên...

   269 p daihocthudo 24/04/2019 47 0

 • Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Tài liệu gồm các nội dung: Du lịch hiện nay, tác động của du lịch, nguyên tắc du lịch có trách nhiệm, lợi ích của du lịch có trách nhiệm,Các lợi ích đối với người dân địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   125 p daihocthudo 07/09/2018 77 0

 • Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa - sinh kế tộc người

  Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa - sinh kế tộc người

  Thông qua phân tích các góc tiếp cận văn hóa tộc người cũng như diễn ngôn và chính sách đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra rằng những quan niệm nhận thức luận và ngôn thuyết chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đơn tuyến và triết lý phát triển kinh tế xã hội theo mô hình phương Tây, là một trong những lý do dẫn đến...

   84 p daihocthudo 16/05/2016 140 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số