Học liệu mở

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và khai thác TT Thông tin-Thư viện trường ĐH TĐHN

Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Thủ đô Hà Nội; Hướng dẫn khai thác và sử dụng các dịch vụ của Thư viện như: Mượn – trả tài liệu,… Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên Phần mềm Thư viện số và các CSDL trực tuyến.