Học liệu mở

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 do PGS.TS Nguyễn Duy Phương chủ biên cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước,thủ tục hành chính những hình thức và phương pháp quản lý...

   118 p daihocthudo 29/07/2021 57 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước, địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, vi...

   210 p daihocthudo 29/07/2021 52 0

 • Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Tài liệu Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) gồm có 6 chương, trình bày các nội dung sau: Quản lý đất đai ở Việt Nam thời phong kiến và Pháp thuộc; Quản lý đất đai ở Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, giai đoạn 1945-1954; Quản lý đất đai ở Việt Nam giai đoạn 1944-1975; Quản lý đất đai ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến...

   148 p daihocthudo 29/07/2021 30 0

 • Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đô thị và định hướng phát triển đô thị việt nam; Lý luận chung về quản lý hành chính đô thị; Kiểm soát phát triển và quản lý quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p daihocthudo 28/07/2021 33 0

 • Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm soát phát triển và quản lý quy hoạch đô thị; Quản lý nhà ở tại đô thị; Quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p daihocthudo 28/07/2021 38 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế cung cấp cho người học các nội dung 6 chương đầu bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p daihocthudo 23/06/2021 38 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế, phần 2 cung cấp cho người học các nội dung: Thuế và sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; phí, lệ phí và các khoản phải thu khác; tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế; dự toán thuế; kế toán và thống kê thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý thuế trên máy tính. Mời các bạn cùng...

   290 p daihocthudo 23/06/2021 38 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Nội dung phần 1 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về văn hóa như: Văn hóa động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, phương hướng phát triển văn hóa nước ta, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p daihocthudo 23/06/2021 34 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quản lý nhà nước về giáo dục -đào tạo, quản lý nhà nước về y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p daihocthudo 23/06/2021 33 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính được biên soạn nhầm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về thủ tục hành chính trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay của nước ta. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quan niệm, phân loại thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và yêu cầu thực hiện...

   42 p daihocthudo 23/06/2021 36 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính - Phần 2 trình bày một số thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể, các cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   117 p daihocthudo 23/06/2021 37 0

 • Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước: Phần 1

  Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước: Phần 1

  Phần 1 ebook 'Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước' cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân tài liệu nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; sổ tài liệu kế toán và ghi nhận các chuyển biến về tình trạng tài chính; kế toán thu ngân tài liệu nhà nước, kế toán chi ngân tài liệu...

   109 p daihocthudo 26/05/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số