Học liệu mở

 • Ebook Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế: Phần 2

  Ebook Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và cơ sở lí luận tâm lí giáo dục học về về giáo dục phát triển con người; vấn đề con người trong công cuộc đổi mới đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các...

   188 p daihocthudo 29/08/2022 25 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Cuốn ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II) này được biên soạn từ quyển IV của bộ "Tư bản" của C. Mác. Tập II của ebook được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương VIII Ông Rốt-Béc-Tút: Học thuyết mới về địa tô (ngoài đề); chương IX nhận xét về lịch sử phát hiện ra cái gọi là Quy luật của Ri-Các-Đô về địa...

   496 p daihocthudo 25/07/2022 34 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2 gồm có các chương: Chương XIV Học thuyết của A.Xmít về địa tô; chương XV Học thuyết của Ri-Các-Đô về giá trị thặng dư; chương XVI học thuyết của Ri-Các-Đô về lợi nhuận; chương XVII học thuyết của Ri-Các-Đô về tích lũy: phê phán học thuyết này, giải thích các cuộc khủng hoảng từ...

   424 p daihocthudo 25/07/2022 28 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Tiếp nối tập II, tập III ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư gồm có các chương sau: Chương XIX T.R. Man-Tút; Chương XX sự tan rã của trường phái Ri-Các-Đô; Chương XXI Phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ri-Các-Đô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   453 p daihocthudo 25/07/2022 34 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương XXII Răm-Xây; Chương XXIII Séc-Buy-Li-Ê; Chương XXIV Ri-Sớt Giôn-Xơ; Phụ lục: Thu nhập và những nguồn của nó - Khoa kinh tế chính trị tầm thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   475 p daihocthudo 25/07/2022 28 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 1 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 1 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình lý luận và phương pháp công tác lưu trữ được biên soạn với mục đích chính là làm giáo trình giảng dạy dùng chung cho sinh viên đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như công việc hàng ngày của các...

   112 p daihocthudo 28/02/2022 76 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 2 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 2 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Nội dung kiến thức trong giáo trình gồm những vấn đề về lý luận nói chung và chủ yếu vận dụng thực tiễn cho loại hình tài liệu lưu trữ hành chính, bởi đây là loại hình tài liệu phổ biến, có ý nghĩa quan trọng mang tính pháp lý được sản sinh ra ở các cơ quan, tổ chức. Các loại hình tài liệu khác như: tài liệu khoa học - công nghệ; tài liệu...

   286 p daihocthudo 28/02/2022 99 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Mục đích chủ yếu của cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới" là giới thiệu nội dung và cách thức quy định những vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước để có thể so sánh, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   300 p daihocthudo 31/01/2022 78 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 1

  Tài liệu "Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp của một số nước Châu Á; Hiến pháp Nhật Bản, 1946; Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc, 1987; Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1982; Hiến pháp Indonesia, 1945; Hiến pháp Việt Nam, 1992;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   201 p daihocthudo 27/12/2021 81 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp của một số nước Châu Âu; Hiến pháp Cộng hòa Pháp; Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức; Hiến pháp Cộng hòa Ý; Hiến pháp Liên bang Nga; Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   551 p daihocthudo 27/12/2021 85 0

 • Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Tài liệu Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) gồm có 6 chương, trình bày các nội dung sau: Quản lý đất đai ở Việt Nam thời phong kiến và Pháp thuộc; Quản lý đất đai ở Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, giai đoạn 1945-1954; Quản lý đất đai ở Việt Nam giai đoạn 1944-1975; Quản lý đất đai ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến...

   148 p daihocthudo 29/07/2021 131 0

 • Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đô thị và định hướng phát triển đô thị việt nam; Lý luận chung về quản lý hành chính đô thị; Kiểm soát phát triển và quản lý quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p daihocthudo 28/07/2021 134 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số