Học liệu mở

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - TS. Trần Ngọc Liêu, TS. Nguyễn Văn Chiều

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - TS. Trần Ngọc Liêu, TS. Nguyễn Văn Chiều

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý và môi trường quản lý, quản lý với tư cách là một khoa học, nguyên tắc quản lý, phương pháp quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p daihocthudo 26/01/2021 9 0

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia định Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật...

   160 p daihocthudo 29/12/2020 18 0

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có...

   224 p daihocthudo 29/12/2020 15 0

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Phần 1

  Sổ tay Hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Phần 1

  "Sổ tay Hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Phần 1" thông tin đến các bạn với các nội dung giới thiệu chung về hoạt động, các bước tổ chức thực hiện hoạt động, hoạt động triển khai tại nhà xưởng, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và ngoài lớp học; gọi tên thiết...

   196 p daihocthudo 30/11/2020 25 0

 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động, chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, thời giơ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p daihocthudo 30/11/2020 26 0

 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái quát về Luật Lao động Việt Nam, các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   298 p daihocthudo 30/11/2020 23 0

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p daihocthudo 30/11/2020 19 0

 • Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về pháp luật thuế thu nhập, pháp luật thuế đối với đất đai, pháp luật về các loại thuế khác, pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p daihocthudo 30/11/2020 22 0

 • Bài giảng Quản lý công: Các liên minh - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Các liên minh - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu việc xây dựng liên minh & các ranh giới; xây dựng liên minh giống như việc hòa giải; tự đổi mới tư duy và xây dựng liên minh; sự bất an, tư duy hệ thống và xây dựng liên minh;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản lý công: Các liên minh" của giảng viên Nguyễn Hữu Lam.

   4 p daihocthudo 27/06/2020 59 1

 • Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý chiến lược là một kế hoạch rộng lớn, định hướng tương lai để tương tác với môi trường qua đó đạt tới các mục tiêu. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược" để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

   15 p daihocthudo 27/06/2020 66 1

 • Bài giảng Quản lý công: Tổng quan về quản lý công mới - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tổng quan về quản lý công mới - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý công mới là việc mà nhà cải cách tìm cách thay thế quyền hạn và sự xơ cứng bằng độ linh hoạt; thay thế sự ngự trị truyền thống của cấu trúc bằng hoàn thiện quá trình; và thay thế độ ổn định thoải mái của ngân sách và các cơ quan chính quyền bằng cạnh tranh theo phong cách thị trường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các...

   12 p daihocthudo 27/06/2020 82 1

 • Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam tập trung giới thiệu tới các bạn những vấn đề chính như: Hình thành tầm nhìn; lý do tạo ra tầm nhìn; tại sao có sứ mạng; báo cáo sứ mạng; giá trị cốt lõi là gì;...

   9 p daihocthudo 27/06/2020 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số