Học liệu mở

 • Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 1

  Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 1

  Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức; Chương 2: Những rào cản đối với thay đổi tổ chức; Chương 3: Văn hóa thay đổi của tổ chức; Chương 4: Hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p daihocthudo 24/04/2023 26 0

 • Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 2

  Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 2

  Ebook Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 5: Hoạch định và kế hoạch thay đổi tổ chức; Chương 6: Tổ chức thực hiện thay đổi; Chương 7: Truyền thông cho sự thay đổi tổ chức; Chương 8: Thay đổi và phát triển tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p daihocthudo 24/04/2023 26 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 1: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; chương 2: công tác tổ chức văn phòng; chương 3: Quản trị lao động văn phòng; chương 4: Tổ chức công tác thông tin; chương 5: Quản lý thời gian làm việc; chương 6: Tổ chức tiếp khách. Mời...

   147 p daihocthudo 24/04/2023 24 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 7: Tổ chức hội họp, hội nghị; chương 8: Tổ chức các chuyến đi công tác; chương 9: công tác văn thư; chương 10: công tác lưu trữ; chương 11: soạn thảo văn bản quản lý; chương 12: kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông...

   197 p daihocthudo 24/04/2023 38 0

 • Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 1

  Giáo trình "Điều hành công sở hành chính nhà nước" trình bày một cách hộ thống kiến thức cơ bản về công sở hành chính nhà nước, những kỹ thuật điều hành hoạt động của công sở và quản trị công sở nhằm hảo đảm công sở hoạt động có hiệu quả như thiết kế công việc, phân tích công việc,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   20 p daihocthudo 24/04/2023 4 0

 • Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức nhập môn về kỹ năng điều hành công sở hành chính, song cũng có thể giúp học viên có những kiến thức ban đầu và rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về điều hành công sở hành chính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   40 p daihocthudo 24/04/2023 4 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ và tổ chức hệ thống Kho bạc nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống Kho bạc nhà nước, tín dụng nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước, quản lý tiền mặt và kho tiền trong hệ thống kho bạc nhà nước, nhiệm vụ và tổ...

   209 p daihocthudo 24/04/2023 5 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" trình bày các nội dung: Kế toán thanh toán bù trừ; kế toán thu, chi ngân sách nhà nước; kế toán tín dụng nhà nước; điện báo và báo cáo kế toán trong hệ thống kho bạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   246 p daihocthudo 24/04/2023 5 0

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Nhà quản lý trong tổ chức; quyết định quản lý, thông tin trong quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p daihocthudo 24/04/2023 5 0

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Cơ sở khoa học của quản lý, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, nguyên tắc, công cụ và phương pháp quản lý; chức năng của quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p daihocthudo 24/04/2023 5 0

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật soạn thảo văn bản" cung cấp cho học viên những nội dung: kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp quy; kỹ thuật soạn thảo các văn bản pháp qui thông dụng; kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p daihocthudo 24/04/2023 6 0

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật soạn thảo văn bản" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung: kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản; kỹ thuật soạn thảo hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật; kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p daihocthudo 24/04/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số