Học liệu mở

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 1 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 1 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình lý luận và phương pháp công tác lưu trữ được biên soạn với mục đích chính là làm giáo trình giảng dạy dùng chung cho sinh viên đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như công việc hàng ngày của các...

   112 p daihocthudo 28/02/2022 27 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 2 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Giáo trình Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ: Phần 2 - GVC.TS. Chu Thị Hậu

  Nội dung kiến thức trong giáo trình gồm những vấn đề về lý luận nói chung và chủ yếu vận dụng thực tiễn cho loại hình tài liệu lưu trữ hành chính, bởi đây là loại hình tài liệu phổ biến, có ý nghĩa quan trọng mang tính pháp lý được sản sinh ra ở các cơ quan, tổ chức. Các loại hình tài liệu khác như: tài liệu khoa học - công nghệ; tài liệu...

   286 p daihocthudo 28/02/2022 35 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Mục đích chủ yếu của cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới" là giới thiệu nội dung và cách thức quy định những vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước để có thể so sánh, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   300 p daihocthudo 31/01/2022 28 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 1

  Tài liệu "Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp của một số nước Châu Á; Hiến pháp Nhật Bản, 1946; Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc, 1987; Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1982; Hiến pháp Indonesia, 1945; Hiến pháp Việt Nam, 1992;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   201 p daihocthudo 27/12/2021 39 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp của một số nước Châu Âu; Hiến pháp Cộng hòa Pháp; Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức; Hiến pháp Cộng hòa Ý; Hiến pháp Liên bang Nga; Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   551 p daihocthudo 27/12/2021 39 0

 • Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Ebook Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) - TS. Nguyễn Đình Bồng

  Tài liệu Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) gồm có 6 chương, trình bày các nội dung sau: Quản lý đất đai ở Việt Nam thời phong kiến và Pháp thuộc; Quản lý đất đai ở Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, giai đoạn 1945-1954; Quản lý đất đai ở Việt Nam giai đoạn 1944-1975; Quản lý đất đai ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến...

   148 p daihocthudo 29/07/2021 82 0

 • Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đô thị và định hướng phát triển đô thị việt nam; Lý luận chung về quản lý hành chính đô thị; Kiểm soát phát triển và quản lý quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p daihocthudo 28/07/2021 89 0

 • Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Quản lý hành chính đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm soát phát triển và quản lý quy hoạch đô thị; Quản lý nhà ở tại đô thị; Quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p daihocthudo 28/07/2021 90 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế cung cấp cho người học các nội dung 6 chương đầu bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p daihocthudo 23/06/2021 96 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế, phần 2 cung cấp cho người học các nội dung: Thuế và sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; phí, lệ phí và các khoản phải thu khác; tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế; dự toán thuế; kế toán và thống kê thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý thuế trên máy tính. Mời các bạn cùng...

   290 p daihocthudo 23/06/2021 93 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Nội dung phần 1 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về văn hóa như: Văn hóa động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, phương hướng phát triển văn hóa nước ta, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p daihocthudo 23/06/2021 92 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quản lý nhà nước về giáo dục -đào tạo, quản lý nhà nước về y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p daihocthudo 23/06/2021 89 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số