Học liệu mở

 • Ebook Vocabulary every living works

  Ebook Vocabulary every living works

  "Ebook Vocabulary every living works" Vocabulary in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words...

   114 p daihocthudo 27/12/2021 12 0

 • Ebook Vocabulary history and geography words

  Ebook Vocabulary history and geography words

  "Ebook Vocabulary history and geography words" in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words, vocabulary stretch, chief joseph speaks...

   114 p daihocthudo 27/12/2021 8 0

 • Ebook Vocabulary media and marketplace words

  Ebook Vocabulary media and marketplace words

  "Ebook Vocabulary media and marketplace words" present print ads and TV commercials; electronic media; recognizing propaganda; consumer awareness.

   114 p daihocthudo 27/12/2021 10 0

 • Ebook Vocabulary science and technology words

  Ebook Vocabulary science and technology words

  "Ebook Vocabulary science and technology words" presnet science in the news; computers and the net; the natural world; observations and experiments.

   114 p daihocthudo 27/12/2021 10 0

 • Ebook The Big Book of English Verbs

  Ebook The Big Book of English Verbs

  The Big Book of English Verbs provides more information on the most important verbs in the English language than any other book ever written. It contains basic conjugations and comprehensive usage patterns for 152 irregular verbs (all the irregular verbs that you will probably encounter), plus 403 of the most commonly used regular verbs: 555 verbs in all, with more than 14,000 example sentences.

   625 p daihocthudo 27/12/2021 10 0

 • Ebook 600 essential words for TOEIC

  Ebook 600 essential words for TOEIC

  This book teaches you vocabulary that wwill help you take the TOEIC (Tesst of english for international communication). The TOEIC measures the english proficiency of proficiency of people working in international business or plan-ning to use english to communicate wwith others.

   374 p daihocthudo 27/12/2021 15 0

 • Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  In this book you will learn 650+ common phrases to help you talk about forty (40) common every day subjects. This book is centered on giving you the phrases and ideas you need to talk about each subject in an everyday setting.

   50 p daihocthudo 27/12/2021 12 0

 • Ebook 120 bài luận tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 120 bài luận tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "120 bài luận tiếng Anh" được biên soạn với hy vọng giúp các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic và sử dụng vốn từ, kiến thức ngữ pháp để viết đúng, viết hay theo chủ đề định sẵn. Cuốn sách là tài liệu thiết thực góp phần giúp các bạn học tập ngày càng tốt hơn và tự tin hơn với...

   171 p daihocthudo 30/11/2021 43 0

 • Ebook 120 bài luận tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 120 bài luận tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp các chủ đề ở phần 1, ebook 120 bài luận tiếng Anh - phần 2 gồm có 44 chủ đề. Cuốn sách này là tài liệu thiết thực góp phần giúp các bạn học tập ngày càng tốt hơn và tự tin hơn với khả năng viết luận tiếng Anh của mình. Chủ đề bài luận phong phú đa dạng, hỗ trợ đắc lực cho học sinh, sinh viên trong các kỳ thi, đặc biệt trong kỳ...

   152 p daihocthudo 30/11/2021 36 0

 • Ebook 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 1

  Ebook 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "30 chủ đề từ vựng tiếng Anh" do Cô Trang anh biên soạn bao trọn toàn bộ các chủ đề trong chương trình thpt thuộc cả 2 chương trình mới và cũ, Cung cấp từ 3000-6000 từ vựng và cấu trúc theo chủ đề, đây là bộ sách 7 trong 1: Trọng âm- phát âm- từ vựng - đồng nghĩa - trái nghĩa - đọc hiểu - đọc điền. Do đó, bộ sách này sẽ giúp đánh...

   220 p daihocthudo 30/10/2021 77 4

 • Ebook 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 2

  Ebook 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh (Tập 2): Phần 2

  Cuốn sách "30 chủ đề từ vựng tiếng anh" do Cô Trang anh biên soạn gồm có 15 chủ đề về các lĩnh vực như: Dân số, bình đẳng giới, trí tuệ nhân tạo, kỳ quan thế giới, việc làm, cuộc sống trong tương lai, phát minh, cách thức xã hội hóa, tổ chức quốc tế, truyền thông đại chúng, thể thao, cách học mới, lễ kỷ niệm, chinh phục không gian, khoa học....

   169 p daihocthudo 30/10/2021 44 3

 • Ebook Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại: Phần 1

  Ebook Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại: Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển hư từ Hán ngữ cổ đại và hiện đại" được biên soạn gồm gồm khoảng 12.000 mục từ đơn gồm cả cổ Hán ngữ và Hán ngữ hiện đại, được xếp theo 214 bộ thủ truyền thống. Chữ Hán được trình bày với dạng phồn thể và giản thể, có ghi cả âm Hán Việt lẫn âm Bắc Kinh, được chuyển nghĩa chính xác bởi gần 200.000 từ...

   182 p daihocthudo 29/09/2021 93 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số