Học liệu mở

 • Ebook Biên niên sử thế giới: Phần 1

  Ebook Biên niên sử thế giới: Phần 1

  Cuốn sách "Biên niên sử thế giới" là một cuốn sử rút gọn, nó cho phép bạn đọc hình dung được quá trình phát triển lịch sử của nhân loại, đồng thời nó đáp ứng được nhu cầu muốn tìm hiểu các sự kiện lịch sử thế giới ở một thời điểm nhất định. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   255 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Biên niên sử thế giới: Phần 2

  Ebook Biên niên sử thế giới: Phần 2

  Cuốn sách "Biên niên sử thế giới" được biên soạn theo dạng biên niên sử giản lược, cung cấp những thông tin ngắn gọn về các sự kiện lịch sử, chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật... đáng ghi nhớ của loài người từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XX, theo các nguồn tài liệu từ các sách Biên niên sử và báo...

   250 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 1

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 1

  Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: bán đảo Iberia; nước Ý và những kẻ chinh phục (1789-1813); nước áo; nước Đức và Napoleon; dân tộc Đức; văn học Đức; Triết học Đức; chung quanh vùng trung tâm; nước Nga. Mời các bạn cùng tham khảo!

   340 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoléon) - Tập 4: Âu lục và thời đại Napoléon: Phần 2 gồm có các nội dung chính như sau: đến Moskva; đến Elba; đến Waterloo; đến kết cục; những năm tháng sau đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

   178 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 1

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 1

  Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bối cảnh cuộc cách mạng (1774-1789); quốc hội (4/5/1789-30/9/1791); quốc hội lập pháp; quốc ước hội nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử văn minh thế giới (Phần XI Văn minh thời đại Napoleon - Tập 1 Đại cách mạng Pháp): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chấp chính ban; đời sống dưới thời cách mạng (1789-1799). Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 1

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 1

  Cuốn sách Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: văn minh Bắc Phi và Tây Á; văn minh Ấn Độ; văn minh Trung Quốc; văn minh Đông Nam Á; văn minh Hy Lạp và La Mã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p daihocthudo 30/11/2023 0 0

 • Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử văn minh thế giới (Sách dùng cho nghiên cứu và giảng dạy về văn minh thế giới): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Văn minh Phương Tây và thời Phục hưng; văn minh Phương Tây thời cận đại; văn minh Nga; văn minh thế giới thế kỷ thứ XX. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p daihocthudo 30/11/2023 0 0

 • Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam cung cấp tài liệu cho các giới bạn đọc tiện tham khảo trong khi học tập, tìm hiểu Hiến pháp một cách có hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây!

   276 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Mội dung sách gồm có hai chương: Chương I Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945; Chương II Thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng ở Việt Nam qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây!

   299 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • Ebook Địa lý kinh tế - xã hội thế giới: Phần 1

  Ebook Địa lý kinh tế - xã hội thế giới: Phần 1

  Cuốn sách "Địa lý kinh tế - xã hội thế giới" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học môn Địa lí kinh tế - xã hội thế giới của sinh viên các trường Đại học trong thời đại bùng nổ thông tin và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khu vực hiện nay đang diễn ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn...

   68 p daihocthudo 31/10/2023 15 0

 • Ebook Địa lý kinh tế - xã hội thế giới: Phần 2

  Ebook Địa lý kinh tế - xã hội thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Địa lý kinh tế - xã hội thế giới" tiếp tục trình bày về những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triển kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt được. Từ đó, người học có thể rút ra những kết luận so sánh,...

   126 p daihocthudo 31/10/2023 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi269430vi