Học liệu mở

 • Ebook Địa lý toàn thư: Phần 1

  Ebook Địa lý toàn thư: Phần 1

  Cuốn sách "Địa lý toàn thư" do Lê Khánh Trường và Lê Việt Anh biên dịch này sẽ lý giải thuật phong thủy dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, với tinh thần gạn đục, khơi trong nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc. Trong từng đoạn đều có sự chú thích, bình giải theo tinh thần khoa học. Sách được tổng hợp giúp người đọc có thể hiểu...

   377 p daihocthudo 31/08/2019 16 0

 • Ebook Địa lý toàn thư: Phần 2

  Ebook Địa lý toàn thư: Phần 2

  Ebook Địa lý toàn thư: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức về việc chọn hướng xây nhà theo thuật phong thủy, kinh dịch và bát quái đồ, kiến thức cơ bản chuyên dụng trong kinh dịch và thuật phong thủy,... Ngoài ra sách còn có phần cấu trúc và cách sử dụng Bát quái đồ để trang trí nội thất và thước lỗ ban. Hy vọng cuốn sách sẽ mang...

   283 p daihocthudo 31/08/2019 12 0

 • Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí: Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm

  Phần 1 ebook gồm các nội dung đề thuộc các trường: Các đề thi tuyển sinh qua các năm, trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình, trường CĐSP Hà Nam II, trường CĐSP Quảng Ngãi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   132 p daihocthudo 31/08/2019 7 0

 • Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Ebook Các đề thi theo hình thức tự luận môn Địa lí: Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm

  Phần 2 ebook gồm các nội dung đề thuộc các trường: Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, trường CĐSP mẫu giáo Trung Ương, trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương, trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lược sử ngành Khu vực học, các yếu tố địa lý cấu thành quốc gia, bản chất chính trị - xã hội của quốc gia, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, các không gian văn hóa và văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Mời các...

   133 p daihocthudo 29/07/2019 11 0

 • Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhập môn Khu vực học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đặc điểm chính trị - xã hội các khu vực, cơ sở chính trị - xã hội phân chia khu vực Đông Á, đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát triển khu vực Đông Nam Á, đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Mỹ Latinh, đặc điểm chính trị - xã...

   169 p daihocthudo 29/07/2019 10 0

 • Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 1

  Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 1

  Nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở lý luận về trí thức hóa công nhân, tính tất yếu và mối quan hệ giữa trí thức hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng đội ngũ công nhân Việt Nam và vấn đề trí thức hóa công nhân, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế...

   147 p daihocthudo 29/07/2019 8 0

 • Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 2

  Ebook Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quan điểm và giải pháp đẩy mạnh trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, phát huy nội lực của giai cấp công nhân nhằm đẩy mạnh trí thức hóa công nhân, đổi mới công tác...

   68 p daihocthudo 29/07/2019 11 0

 • Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 1

  Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 1

  Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 1 mang đến cho bạn đọc các bài báo được NXB Quan đội nhân dân tập hợp các bài báo về những gấm gương chiến đấu anh dũng để bảo vệ tổ quốc và xây dựng nước nhà và những câu chuyện về các tấm gương dành cả cuộc đời để cống hiến cho nước Việt như: Thầy Hòa ở chùa Thịnh Đại,...

   69 p daihocthudo 29/07/2019 9 0

 • Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 2

  Ebook Những tấm gương bình dị mà cao quý (Tập 8): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tiếp tục trình bày các tấm gương sáng trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước như: Vị tiến sĩ phải lòng những cánh rừng, bà năm Vovinam, thủ lĩnh thi công giàn khoan, người làm lá cờ gốm sứ ở Trường Sa, để tiếng sao Mông ngân mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p daihocthudo 29/07/2019 9 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Việt Nam đất nước, con người, vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam, vùng biển Việt Nam, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   125 p daihocthudo 29/07/2019 11 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng địa lí lớp 8 (Tập 2): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Việt Nam đất nước con người,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p daihocthudo 29/07/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số