Học liệu mở

 • Bài giảng Khoa học môi trường đại cương - ThS. Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương - ThS. Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương có nội dung gồm 6 chương trình bày về các khái niệm cơ bản, sinh thái học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   75 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p daihocthudo 28/07/2021 29 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các loại dự án phát triển cụ thể. Hướng dẫn cách nhận diện các tác động môi trường tiềm ẩn cho ba loại dự án phát triển bao gồm các dự án thủy điện, các dự án công...

   87 p daihocthudo 28/07/2021 22 0

 • Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước; Quản lý nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p daihocthudo 28/07/2021 20 0

 • Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách 'Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam' được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010: Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020. Nội dung cuốn...

   320 p daihocthudo 26/05/2021 39 0

 • Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách 'Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam' cung cấp cho người học những kiến thức về: Dự báo các x u huớng biến đổl môi trường và tác động của nhũng biến đổl đó đến phát triển xã hội ở nuớc ta đến năm 2020; quan điểm và...

   154 p daihocthudo 26/05/2021 43 0

 • Ebook "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học): Phần 1

  Ebook "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học)" cung cấp cho người học các kiến thức như: Giới thiệu về excel, sử dụng bảng tính và hàm giải các bài toán trong sinh học, chế độ đồ thị và biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p daihocthudo 16/04/2021 52 0

 • Ebook "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học): Phần 2

  Ebook "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học): Phần 2

  Phần 2 ebook "Ứng dụng tin học trong sinh học (Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu Sinh học)" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu sinh học, phân tích tương quan và hồi quy, phân tích cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p daihocthudo 16/04/2021 53 0

 • Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 1

  Phần 1 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Đặc điểm cấu trúc bộ gen và gen của prokaryote và eukaryote, bản đồ di truyền, phân tích dữ liệu di truyền và phương pháp dựng cây phân loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p daihocthudo 16/04/2021 61 0

 • Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý kỹ thuật gen, phương pháp PCR và các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử, ứng dụng kỹ thuật gen trong y học và chẩn đoán, kỹ thuật gen ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p daihocthudo 16/04/2021 49 0

 • Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam" giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Cuốn sách đã sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và...

   74 p daihocthudo 16/04/2021 36 0

 • Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách này được sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện với sự tài trợ của DANIDA và Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Cuốn sách chuyên khảo này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản...

   228 p daihocthudo 16/04/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số