Học liệu mở

 • Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kết quả các đè tài: Hiện trạng ô nhiễm môi trường gây ra do hoạt động ở Việt Nam, nông thôn Việt Nam và vấn đề môi trường, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p daihocthudo 30/05/2019 24 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách là các kết quả của các đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển công nghiệp và công nghệ môi trường hiện nay ở Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p daihocthudo 30/05/2019 23 0

 • Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích chi phí - lợi ích, công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p daihocthudo 20/05/2019 19 0

 • Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, môi trường trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p daihocthudo 20/05/2019 18 0

 • Công nghệ sinh học đại cương

  Công nghệ sinh học đại cương

  Cuốn "Công nghệ sinh học đại cương" nhằm góp phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về CNSH và vai trò của CNSH dối với thực tiễn, đồng thời gợi ý mot số các định hướng và giải pháp phát triển của CNSH trong giai đơạn mới

   10 p daihocthudo 22/04/2019 26 0

 • Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Độc học môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về độc học môi trường và sức khỏe con người; các chất độc hại, sự hấp thụ, phân bố và đào thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p daihocthudo 25/03/2019 32 0

 • Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Độc học môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính, đánh giá độ an toàn, đánh giá nguy cơ của chất độc, ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p daihocthudo 25/03/2019 38 0

 • Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam" giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   76 p daihocthudo 25/03/2019 16 0

 • Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện với sự tài trợ của DANIDA và Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

   228 p daihocthudo 25/03/2019 23 0

 • Giáo trình Đánh giá về tác động môi trường - PGS. TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Giáo trình Đánh giá về tác động môi trường - PGS. TS. Nguyễn Đình Mạnh

  Cuốn sách "Đánh giá tác động môi trường" (ĐTM) này được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên ngành Môi trường và sinh viên ngành quản lý Đất đai. Sách gồm 4 chương trình bày các nội dung cơ bản về các chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạch ĐTM, trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường, các phương pháp dùng trong ĐTM, mẫu đề...

   165 p daihocthudo 26/02/2019 42 0

 • Giáo trình Khoa học môi trường đại cương - PGS.TS. Lê Văn Thắng

  Giáo trình Khoa học môi trường đại cương - PGS.TS. Lê Văn Thắng

  Giáo trình Khoa học môi trường đại cương do PGS.TS. Lê Văn Thắng biên soạn gồm 7 chương, trình bày các nội dung như khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và các nội dung khác. Giáo trình được biên soạn nhằm mục tiêu đào tạo...

   119 p daihocthudo 26/02/2019 46 0

 • Ebook Môi trường và con người - NXB Nông nghiệp

  Ebook Môi trường và con người - NXB Nông nghiệp

  Môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống con người. Nó được tạo lập xung quanh con người, chi phối đời sống con người, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người. Tài liệu "Môi trường và con người" gồm 5 chương trình bày các nội dung về môi trường và sinh thái...

   201 p daihocthudo 26/02/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số