Học liệu mở

 • Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1 có nội dung trình bày về khái niệm Luật Môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; pháp luật về đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   274 p daihocthudo 29/12/2020 18 0

 • Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2 có nội dung trình bày pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh, kiểm soát nguồn gen, bảo tồn di sản, kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường, giải quyết tranh chấp môi trường, thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô...

   230 p daihocthudo 29/12/2020 18 0

 • Bài giảng Hóa học công nghệ - môi trường 2

  Bài giảng Hóa học công nghệ - môi trường 2

  Nhằm giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc học tập học phần Hóa học công nghệ - môi trường bài giảng này gồm các mục tiêu chính như: Bám sát chương trình đề cương chi tiết học phần Hóa học công nghệ - môi trường 2 của hệ Cao đẳng sư phạm đã được bộ môn phát hành. Nội dung chính xác, rõ ràng được chọn lọc từ nhiều giáo trình phù hợp...

   86 p daihocthudo 31/10/2020 25 0

 • Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về xử lý chất thải rắn bằng các phương pháp nhiệt; tái chế và tái sử dụng chất thải rắn; kết hợp xử lý và tái chế tái sử dụng chất thải rắn; xử lý chất thải rắn nguy hại.

   39 p daihocthudo 27/06/2020 62 1

 • Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về định nghĩa, phát sinh và tính chất; thu gom chất thải rắn; chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   47 p daihocthudo 27/06/2020 58 1

 • Ebook Hướng dẫn thực tập về Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực tập về Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì: Phần 1

  Tài liệu Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì - Hướng dẫn thực tập: Phần 1 trình bày các vấn đề chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì, đại tầng và đá tuổi Đại Tân sinh, tài nguyên khoáng sản, khoáng sản kim loại, vỏ phong hóa tại khu vực nghiên cứu, đa dạng sinh học...

   124 p daihocthudo 30/04/2020 70 1

 • Ebook Hướng dẫn thực tập về Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực tập về Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì - Hướng dẫn thực tập sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về các bài hướng dẫn thực địa theo các tuyến lộ trình, lộ trình từ Trung tâm Tài nguyên và Sinh thái Môi trường ĐHQGHN đến đỉnh Ba Vì, lộ trình từ Trung tâm Tài nguyên...

   77 p daihocthudo 30/04/2020 71 1

 • Năng lượng sóng biển trên thế giới và đề xuất nghiên cứu, phát triển đối với các vùng biển Việt Nam

  Năng lượng sóng biển trên thế giới và đề xuất nghiên cứu, phát triển đối với các vùng biển Việt Nam

  Bài viết giới thiệu sơ bộ hiện trạng tài nguyên năng lượng sóng biển trên thế giới và đề xuất về năng lượng sóng biển đối với các vùng biển Việt Nam. Tiềm năng năng lượng sóng có thể khai thác được trên thế giới là 29.500 TWh/năm. Các trạm điện bằng sóng biển có công suất phổ biến từ 50 kW, 100 kW, 300 kW đến 500 kW đã được xây dựng...

   7 p daihocthudo 30/01/2020 119 1

 • Năng lượng gió biển thế giới và đề xuất nghiên cứu, phát triển điện gió biển Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

  Năng lượng gió biển thế giới và đề xuất nghiên cứu, phát triển điện gió biển Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

  Bài viết giới thiệu sơ bộ hiện trạng khai thác tài nguyên năng lượng gió trên thế giới nói chung và gió trên biển (offshore wind) nói riêng. Trong bài cũng giới thiệu cách tính toán mật độ năng lượng gió trên các tầng cao khí quyển, phương thức phân vùng tài nguyên năng lượng gió biển Việt Nam và đề xuất giải pháp nghiên cứu và phát triển năng...

   13 p daihocthudo 30/01/2020 106 1

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình toàn cầu trong dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam

  Nghiên cứu ứng dụng mô hình toàn cầu trong dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam

  Bài viết này trình bày một số kết quả bước đầu về việc ứng dụng mô hình khí quyển toàn cầu bảo giác lập phương CCAM trong dự báo khí hậu hạn mùa cho toàn cầu và khu vực Việt Nam.

   12 p daihocthudo 30/01/2020 100 1

 • Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt nước biển và cường độ bão tiềm năng cực đại trên khu vực biển Đông

  Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt nước biển và cường độ bão tiềm năng cực đại trên khu vực biển Đông

  Nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) là một trong những nhân tố nhiệt lực quan trọng ảnh hưởng đến cường độ bão. Bài báo này sử dụng phương pháp hàm phân bố thực nghiệm để nghiên cứu mối quan hệ giữa SST và cường độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông dựa trên tập số liệu 35 năm (1982-2016) của bão và SST.

   6 p daihocthudo 30/01/2020 95 1

 • Phân định tiểu vùng khí hậu trong sơ đồ phân vùng khí hậu Việt Nam

  Phân định tiểu vùng khí hậu trong sơ đồ phân vùng khí hậu Việt Nam

  Nghiên cứu trình bày kết quả phân định tiểu vùng khí hậu từ bản đồ phân vùng khí hậu Việt Nam (2 miền và 7 vùng khí hậu cơ bản), tỷ lệ 1:1.000.000. Bộ số liệu được sử dụng trong nghiên cứu là số liệu quan trắc cập nhật đến năm 2010 từ 150 trạm khí tượng trên quy mô cả nước.

   12 p daihocthudo 30/01/2020 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số