Học liệu mở

 • Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Độc học môi trường căn bản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về độc học môi trường; độc học môi trường đất, trầm tích; độc học môi trường nước; độc học môi trường không khí; độc chất kim loại nặng; độc tố sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   338 p daihocthudo 27/12/2021 27 0

 • Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Tiếp nội dung phần 1, Độc học môi trường căn bản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chất độc hóa học; chất độc trong chiến tranh; tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố; một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   301 p daihocthudo 27/12/2021 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn nước ngọt trên thế giới; vấn đề sử dụng nước ở Việt Nam và những thách thức trong tương lai; dòng chảy mặt; dòng chảy nước ngầm; nhu cầu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p daihocthudo 28/11/2021 24 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối nước; Thủy năng và trạm thuỷ điện; Kiểm soát hạn; Kiểm soát tiêu thoát nước; Kiểm soát lũ; tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p daihocthudo 28/11/2021 22 0

 • Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Khoa học môi trường đại cương này gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: trình bày những khái niệm chung về môi trường, chức năng, phân loại môi trường, các vấn đề liên quan đến môi trường như khủng hoảng môi trường, sự cố và suy thoái môi trường; tập trung phân tích các thành phần cơ bản của môi trường; sinh thái học trong bảo...

   162 p daihocthudo 28/11/2021 37 0

 • Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp các kiến thức cơ bản như: Giới thiệu về độc chất học và một số nguyên lý về độc chất học môi trường đường đi của độc chất và độc chất trong môi trường; các ảnh hưởng sinh học của độc chất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p daihocthudo 28/11/2021 26 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường gồm các nội dung chính như: chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạc; Quy trình đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp đánh giá đánh giá tác động môi trường đánh giá, Dự báo tác động, quản lý và giám sát môi trường;...

   48 p daihocthudo 28/11/2021 22 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p daihocthudo 28/10/2021 29 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và công tác thanh kiểm tra môi trường; Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p daihocthudo 28/10/2021 28 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về kiểm toán môi trường; Cơ sở khoa học của kiểm toán môi trường; Quy trình kiểm toán môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p daihocthudo 28/10/2021 30 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 trình bày những kiến thức cơ bản về kiểm toán chất thải như: Kiểm toán chất thải công nghiệp; kiểm toán rác thải sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p daihocthudo 28/10/2021 27 0

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hóa, những khái niệm cơ bản và phân loại; Xây dựng mô hình; Một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p daihocthudo 28/10/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số