Học liệu mở

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Con người và môi trường; Tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và thế giới; Bảo vệ môi trường; Xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; Xử lý nước thải bằng phương...

   119 p daihocthudo 19/04/2022 110 0

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý khí thải; Làm sạch không khí khỏi bụi; Làm sạch khí thải khỏi các chất độc hại; Xử lý chất thải rắn; Một số dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   73 p daihocthudo 19/04/2022 82 0

 • Giáo trình Biến đổi khí hậu - Phan Đình Tuấn

  Giáo trình Biến đổi khí hậu - Phan Đình Tuấn

  Giáo trình Biến đổi khí hậu cung cấp các kiến thức cơ bản và thực tiễn về biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Giáo trình gồm 4 chương, mỗi chương là một nội dung cơ bản của các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, cụ thể: Đại cương về BĐKH; Các tác động của BĐKH; Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với BĐKH và...

   127 p daihocthudo 19/04/2022 72 1

 • Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên gồm các nội dung chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Những vấn đề chung về tai biến môi trường; Tai biến sinh lý; Tai biến liên quan đến các quá trình địa động lực nội sinh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p daihocthudo 19/04/2022 68 0

 • Giáo trình Tài nguyên khoáng sản

  Giáo trình Tài nguyên khoáng sản

  Giáo trình Tài nguyên khoáng sản gồm các nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản về khoáng sản; Thành phần vỏ trái đất và quá trình tạo quặng, cấu trúc mỏ khoáng; Thân khoáng và thành phần khoáng; Các mỏ khoáng công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p daihocthudo 19/04/2022 68 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về môi trường và khoa học môi trường, Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, Tài nguyên thiên nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p daihocthudo 19/04/2022 82 0

 • Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu Phần 2 có nội dung về :Hợp tác quốc tế và đóng góp của các quốc gia về thích ứng và giảm nhẹ trong biến đổi khí hậu, giảm nhẹ với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn tham...

   102 p daihocthudo 19/04/2022 73 0

 • Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu: Phần 1

  Giáo trình Thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu: Phần 1 giới thiệu kiến thức cơ bản về thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu, đánh giá tính dễ bị tổn thương, biện pháp và tiến trình cho giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, khung chính sách liên quan đến thích ứng và giảm nhẹ trong biến đổi khí hậu. Mời các bạn...

   98 p daihocthudo 19/04/2022 72 0

 • Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 1 - Lê Bá Huy

  Độc học môi trường căn bản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về độc học môi trường; độc học môi trường đất, trầm tích; độc học môi trường nước; độc học môi trường không khí; độc chất kim loại nặng; độc tố sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   338 p daihocthudo 27/12/2021 109 0

 • Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Ebook Độc học môi trường căn bản: Phần 2 - Lê Bá Huy

  Tiếp nội dung phần 1, Độc học môi trường căn bản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chất độc hóa học; chất độc trong chiến tranh; tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố; một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   301 p daihocthudo 27/12/2021 114 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn nước ngọt trên thế giới; vấn đề sử dụng nước ở Việt Nam và những thách thức trong tương lai; dòng chảy mặt; dòng chảy nước ngầm; nhu cầu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p daihocthudo 28/11/2021 108 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối nước; Thủy năng và trạm thuỷ điện; Kiểm soát hạn; Kiểm soát tiêu thoát nước; Kiểm soát lũ; tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p daihocthudo 28/11/2021 107 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số