Học liệu mở

 • Ebook Môi trường đô thị: Phần 2

  Ebook Môi trường đô thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, cây xanh đối với môi trường đô thị, quản lý môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p daihocthudo 31/08/2019 35 0

 • Ebook Môi trường đô thị: Phần 1

  Ebook Môi trường đô thị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Môi trường đô thị" do TS. Nguyễn Trọng Phượng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, môi trường đô thị và yếu tố tác động, quy hoạch môi trường đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 31/08/2019 30 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Sinh thái môi trường ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số biểu hiện thoái hóa khác của môi trường như xói mòn, sa mạc hóa, laterit hóa, ảnh hưởng ô nhiễm dầu lên môi trường sinh thái, ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lên sinh thái môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p daihocthudo 31/08/2019 27 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh thái môi trường ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ảnh hưởng của chiến tranh đến hệ sinh thái môi trường, phú dưỡng hóa, mưa acid và sự hóa chua môi trường, ảnh hưởng của phèn hóa và mặn hóa lên môi trường sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   175 p daihocthudo 31/08/2019 29 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kết quả các đè tài: Hiện trạng ô nhiễm môi trường gây ra do hoạt động ở Việt Nam, nông thôn Việt Nam và vấn đề môi trường, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p daihocthudo 30/05/2019 68 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách là các kết quả của các đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển công nghiệp và công nghệ môi trường hiện nay ở Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p daihocthudo 30/05/2019 77 0

 • Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích chi phí - lợi ích, công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p daihocthudo 20/05/2019 70 0

 • Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, môi trường trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p daihocthudo 20/05/2019 64 0

 • Công nghệ sinh học đại cương

  Công nghệ sinh học đại cương

  Cuốn "Công nghệ sinh học đại cương" nhằm góp phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về CNSH và vai trò của CNSH dối với thực tiễn, đồng thời gợi ý mot số các định hướng và giải pháp phát triển của CNSH trong giai đơạn mới

   10 p daihocthudo 22/04/2019 76 0

 • Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Độc học môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về độc học môi trường và sức khỏe con người; các chất độc hại, sự hấp thụ, phân bố và đào thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p daihocthudo 25/03/2019 84 0

 • Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Độc học môi trường và sức khỏe con người (In lần thứ 3): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Độc học môi trường và sức khỏe con người" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính, đánh giá độ an toàn, đánh giá nguy cơ của chất độc, ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p daihocthudo 25/03/2019 93 0

 • Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam" giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   76 p daihocthudo 25/03/2019 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số