Học liệu mở

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 2

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 2

  Nội dung chính của bài giảng được trình bày thành 5 chương và phần phục lục tài liệu đọc thêm, cụ thể: Hoạt động số học và đại số; Hoạt động hình học; Hoạt động tính toán và xử lý số liệu thống kê; Hoạt động ôn tập toán học; Hoạt động tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

   214 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ môn phương pháp dạy học Toán; Định hướng quá trình dạy học môn Toán; Nội dung môn Toán ở trường THCS; Phương pháp dạy học Toán ở trường THCS; Những xu hướng dạy học không truyền thống.

   257 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Bài giảng Lịch sử Toán học

  Bài giảng Lịch sử Toán học

  Nội dung của bài giảng gồm 6 chương: Bộ môn lịch sử toán; Sự phát sinh toán học; Toán học sơ cấp; Toán học cao cấp cổ điển; Toán học hiện đại; Vài nét về toán học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vectơ; Phép tính vi phân hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p daihocthudo 29/07/2021 102 0

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích phân; Phép tính vi phân hàm nhiều biến; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   121 p daihocthudo 29/07/2021 37 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương giới thiệu - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương giới thiệu - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính trang bị cho người học một số nội dung kiến thức về môn học Phương pháp tính như: Một số phương pháp giải 4 bài toán chính; bài toán giải phương trình; các phương pháp giải gần đúng; phương pháp giải đúng: Gauss, Gauss-Jordan; phương pháp giải gần đúng: Lặp Jacobi, Lặp Gauss-Seidel;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 28/07/2021 37 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 1 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 1 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Số đúng và số gần đúng, các loại sai số, chữ số đáng tin, quy ước viết số gần đúng, sai số tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p daihocthudo 28/07/2021 23 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 2 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 2 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương pháp chia đôi - Giải phương trình f(x)=0. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khoảng cách li nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp chia đôi: thuật toán, phương pháp chia đôi: sự hội tụ, phương pháp chia đôi: khối lượng tính toán,... Mời các...

   7 p daihocthudo 28/07/2021 22 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 3 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 3 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp dây cung như: Ý tưởng phương pháp, xây dựng công thức, sự hội tụ của phương pháp, phương pháp tiếp tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p daihocthudo 28/07/2021 22 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp tiếp tuyến - Giải phương trình f(x)=0 như: Ý tưởng phương pháp, xây dựng công thức, sự hội tụ của phương pháp, định lý về sự hội tụ, chứng minh định lý về sự hội tụ, CT sai số mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p daihocthudo 28/07/2021 24 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 5 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 5 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp lặp đơn - Giải phương trình f(x)=0 như: Ý tưởng phương pháp, sự hội tụ của phương pháp, các bước chứng minh sự hội tụ của phương pháp, dãy Cauchy, nghiệm duy nhất, CT sai số theo xấp xỉ ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihocthudo 28/07/2021 21 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 - Hà Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp Gauss và Gauss-Jordan - Giải phương trình Ax=b. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp Gauss, phương pháp Gauss - Jordan, chọn phần tử khử, quá trình khử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p daihocthudo 28/07/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số