Học liệu mở

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm nhiều biến; tích phân hàm nhiều biến; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p daihocthudo 27/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Nguyễn Quốc Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và tính liên tục; phép tính vi phân hàm một biến; phép tính tích phân hàm một biến; lý thuyết chuỗi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p daihocthudo 27/06/2022 1 0

 • Ebook Kỹ thuật giải Toán tích phân - Tạp chí và tư liệu Toán học

  Ebook Kỹ thuật giải Toán tích phân - Tạp chí và tư liệu Toán học

  Kỹ thuật giải Toán tích phân - Tạp chí và tư liệu Toán học được sưu tầm và chia sẻ nhằm khảo sát chất lượng học tập môn Toán tích phân để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để giúp học sinh nâng cao kiến thức và giúp giáo viên đánh giá, phân loại năng lực học sinh từ đó có những phương pháp...

   582 p daihocthudo 19/04/2022 49 1

 • Giáo trình Phương pháp tính - ThS. Phạm Thị Ngọc Minh

  Giáo trình Phương pháp tính - ThS. Phạm Thị Ngọc Minh

  Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác. Môn học này là cầu nối giữa toán học lý thuyết và các ứng dụng của nó trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   58 p daihocthudo 19/04/2022 38 1

 • Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính giá trị hàm; giải gần đúng phương trình; giải hệ phương trình đại số tuyến tính; tìm giá trị riêng - vectơ riêng; nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng tích phân xác định.

   68 p daihocthudo 19/04/2022 28 1

 • Bài giảng Toán kinh tế - Danh Ngọc Thắm

  Bài giảng Toán kinh tế - Danh Ngọc Thắm

  Bài giảng Toán kinh tế được áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành kinh tế, gồm 8 chương, cụ thể như sau: Giới hạn hàm một biến; Phép tính vi phân hàm một biến; Phép tính tích phân hàm một biến; Phép tính vi phân hàm nhiều biến; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán vận tải.

   168 p daihocthudo 19/04/2022 28 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - ThS. Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - ThS. Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán quy hoạch tuyến tính; tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính; phương pháp đơn hình; các phương pháp đơn hình đặc biệt; bài toán vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p daihocthudo 19/04/2022 39 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp học phần Đại số tuyến tính, gồm 5 chương được trình bày cụ thể như sau: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian n.

   148 p daihocthudo 19/04/2022 33 1

 • Giáo trình Giải tích hàm - Nguyễn Hoàng (Dành cho Học viên Cao học các chuyên ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích hàm - Nguyễn Hoàng (Dành cho Học viên Cao học các chuyên ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích hàm cung cấp cho người học những kiến thức như: Không gian tuyến tính định chuẩn; các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm và không gian liên hiệp; không gian Hilbert; toán tử compact và phổ của toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p daihocthudo 19/04/2022 53 1

 • Tóm tắt lý thuyết Hàm phức toán tử - Văn Hoàng Phương

  Tóm tắt lý thuyết Hàm phức toán tử - Văn Hoàng Phương

  Tóm tắt lý thuyết Hàm phức toán tử cung cấp cho người học những kiến thức như: số phức; hàm biến phức; tích phân của hàm phức; thặng dư; phép biến đổi laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p daihocthudo 19/04/2022 36 1

 • Bài giảng Logic học - Nguyễn Đình Tùng

  Bài giảng Logic học - Nguyễn Đình Tùng

  Bài giảng Logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Phán đoán và các phép logic; tính chất của phép hội và phép tuyển; phép kéo theo; một số quy luật logic; logic vị từ; suy luận diễn dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p daihocthudo 19/04/2022 39 1

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Phân tích dãy số thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p daihocthudo 19/04/2022 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số