Học liệu mở

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Phần 1 - Bài tập xác suất cung cấp cho người đọc các bài tập về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p daihocthudo 29/09/2020 24 0

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Phần 2 - Bài tập thống kê toán cung cấp cho người đọc các bài tập: Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giải thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p daihocthudo 29/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng giúp người học nắm bắt được những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, hình thức đánh giá môn học, các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   10 p daihocthudo 29/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" trình bày các khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   40 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   76 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   30 p daihocthudo 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mở rộng các dạng hàm, hiểu ý nghĩa các hệ số hồi quy. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   32 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, kỹ thuật sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   49 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   42 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p daihocthudo 29/09/2020 9 0

 • Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ: Phần 2

  Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ: Phần 2

  Đến với phần 2 cuốn tài liệu Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu các dạng toán thi Đại học về mặt phẳng như: Các cách lập phương trình đường thẳng; viết phương trình mặt cầu;...

   186 p daihocthudo 27/06/2020 53 1

 • Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ: Phần 1

  Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ: Phần 1

  Tài liệu Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi Đại học - Cuốn 4: Hình học OXY & OXYZ: Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn phần lý thuyết và các dạng toán thi đại học về mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu. Ở phần này các bạn sẽ tìm hiểu một số dạng về: Các loại toán lập phương trình mặt phẳng;...

   187 p daihocthudo 27/06/2020 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số