Học liệu mở

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 10 - Nguyên lý bất biến trong giải toán

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 10 - Nguyên lý bất biến trong giải toán

  Xin giới thiệu tới các bạn bài giảng chủ đề 10 "Nguyên lý bất biến trong giải toán", tham khảo bài giảng sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập nhằm chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 6 - Phương trình nghiệm nguyên

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 6 - Phương trình nghiệm nguyên

  Bài giảng chủ đề 6 "Phương trình nghiệm nguyên" được biên soạn với nội dung trình bày hướng dẫn giải phương trình nghiệm nguyên; một số lưu ý khi giải phương trình nghiệm nguyên; phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên,... đồng thời cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng...

   105 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 7 - Phần nguyên trong số học

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 7 - Phần nguyên trong số học

  Bài giảng chủ đề 7 "Phần nguyên trong số học" được biên soạn với nội dung trình bày tóm tắt lý thuyết cần nhớ về phần nguyên trong số học, đồng thời cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 2 - Quan hệ chia hết trong tập hợp số

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 2 - Quan hệ chia hết trong tập hợp số

  Bài giảng chủ đề 2 "Quan hệ chia hết trong tập hợp số" được biên soạn với nội dung trình bày định nghĩa phép chia, một số tính chất của phép chia, dấu hiệu chia hết,... đồng thời cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 3 - Số nguyên tố, hợp số

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 3 - Số nguyên tố, hợp số

  Bài giảng chủ đề 3 "Số nguyên tố, hợp số" được biên soạn với nội dung trình bày định nghĩa, tính chất, các dạng bài tập chủ đề về số nguyên tố, hợp số; Phân tích một số ra thừa số nguyên tố; Số nguyên tố cùng nhau; Cách nhận biết số nguyên tố;... đồng thời cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng...

   76 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 4 - Các bài toán về số chính phương

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 4 - Các bài toán về số chính phương

  Bài giảng chủ đề 4 "Các bài toán về số chính phương" được biên soạn với nội dung trình bày định nghĩa, tính chất, các dạng bài tập chủ đề về số chính phương. Thông qua bài giảng chúng tôi cung cấp, các em sẽ nắm vững nội dung bài học và rèn luyện nâng cao khả năng giải bài tập môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 9 - Các bài toán sử dụng nguyên lý cực hạn

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 9 - Các bài toán sử dụng nguyên lý cực hạn

  Bài giảng chủ đề 9 "Các bài toán sử dụng nguyên lý cực hạn" được biên soạn với nội dung trình bày tóm tắt lý thuyết cần nhớ về nguyên lý cực hạn, cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 8 - Nguyên lý Dirichlet trong số học

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 8 - Nguyên lý Dirichlet trong số học

  Bài giảng chủ đề 8 "Nguyên lý Dirichlet trong số học" được biên soạn với nội dung trình bày tóm tắt lý thuyết cần nhớ về nguyên lý Dirichlet trong số học, cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán học: Chủ đề 1 - Các bài toán về ước và bội

  Bài giảng Toán học: Chủ đề 1 - Các bài toán về ước và bội

  Bài giảng chủ đề 1 "Các bài toán về ước và bội" được biên soạn với mục đích hệ thống lại kiến thức cơ bản về ước và bội như: định nghĩa, tính chất, cách tìm ước chung và bội chung,... đồng thời cung cấp bài tập vận dụng để các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Các bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng - ba đường thẳng đồng quy

  Các bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng - ba đường thẳng đồng quy

  "Các bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng - ba đường thẳng đồng quy" là tài liệu dành cho quý thầy cô tham khảo phục vụ bài giảng của mình, đồng thời tài liệu cung cấp cho các em học sinh nắm được một số phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng, tham khảo một số ví dụ minh họa để củng cố kiến thức và luyện tập giải đề. Mời các bạn...

   80 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Bài toán về quỹ tích - tập hợp điểm

  Bài toán về quỹ tích - tập hợp điểm

  "Bài toán về quỹ tích - tập hợp điểm" được biên soạn với nội dung trình bày những kiến thức cần nhớ về quỹ tích - tập hợp điểm như: định nghĩa, phương pháp chủ yếu giải bài toán tập hợp điểm,... Đồng thời cung cấp một số ví dụ minh họa để các em học sinh tham khảo áp dụng giải các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Một số bài toán về diện tích

  Một số bài toán về diện tích

  Tài liệu "Một số bài toán về diện tích" được biên soạn với mục đích cung cấp, củng cố kiến thức cho các em học sinh về cả lý thuyết và bài tập. Giúp các em ôn tập lại các tính chất cơ bản của diện tích đa giác, diện tích tam giác, diện tích các tứ giác,... Đồng thời cung cấp một số ví dụ minh họa để các em dễ hình dung và vận dụng...

   69 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số