Học liệu mở

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên - Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên: Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên - Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên: Phần 1

  Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên....

   120 p daihocthudo 30/11/2023 1 0

 • New think - New life∗∗∗∗AMS ∗∗∗∗TUYỂN TẬP ĐỀ THIVÀO LỚP 10 THÀNH

  New think - New life∗∗∗∗AMS ∗∗∗∗TUYỂN TẬP ĐỀ THIVÀO LỚP 10 THÀNH

  New think - New life ∗∗∗∗AMS ∗∗∗∗ TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÀ NỘI - 2023 Mục lục 1 ĐỀ THI VÀO HỆ PHỔ THÔNG 6 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 1988 - 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 1989 - 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 Sở...

   92 p daihocthudo 05/10/2023 47 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Lôgic học: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải bài tập Lôgic học: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách"Phương pháp giải bài tập Lôgic học" trình bày tóm tắt lý thuyết, các giải bài tập và bài tập thực hành về: chương 1 - đối tượng và ý nghĩa của logic học; chương 2 - khái niệm; chương 3 - phán đoán; chương 4 - các quy luật cơ bản của logic hình thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p daihocthudo 30/09/2023 52 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Lôgic học: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải bài tập Lôgic học: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Lôgic học" trình bày tóm tắt lý thuyết, các giải bài tập và bài tập thực hành về: chương 5 - suy luận và suy diễn (diễn dịch); chương 6 - quy nạp và tương tự; chương 7 - chứng minh và bác bỏ; một số đề ôn tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p daihocthudo 30/09/2023 56 0

 • Giáo trình Tối ưu tuyến tính và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Tối ưu tuyến tính và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tối ưu tuyến tính và ứng dụng" trình bày các nội dung: Giới thiệu bài toán tối ưu, quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình, bài toán quy hoạch đối ngẫu, phương pháp đơn hình đối ngẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   213 p daihocthudo 28/08/2023 72 0

 • Giáo trình Tối ưu tuyến tính và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Tối ưu tuyến tính và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tối ưu tuyến tính và ứng dụng" trình bày các nội dung: Bài toán vận tải, các bài toán dạng vận tải, bài toán quy hoạch nguyên, bài toán trò chơi ma trận, tối ưu tuyến tính nhiều mục tiêu, lời giải và gợi ý bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p daihocthudo 28/08/2023 57 1

 • Ebook Phương pháp số phức và hình học phẳng: Phần 1

  Ebook Phương pháp số phức và hình học phẳng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp số phức và hình học phẳng" trình bày các nội dung: Khái niệm về số phức, độ đo góc của hai tia, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, đường thẳng và đường tròn Euler, đường thẳng Simson, tứ giác nội tiếp đường tròn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p daihocthudo 28/08/2023 46 0

 • Ebook Phương pháp số phức và hình học phẳng: Phần 2

  Ebook Phương pháp số phức và hình học phẳng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp số phức và hình học phẳng" trình bày các nội dung: Đường tròn đơn vị nội tiếp, đa giác đều, diện tích đa giác. Cuối sách là phần lời giải và gợi ý bài tập và các bài tập tự giải để người học tự ôn tập và củng cố kiến thức.

   114 p daihocthudo 28/08/2023 39 0

 • Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp Đirichlê và ứng dụng" trình bày các nội dung: Nguyên lý Đirichlê và ví dụ, số học, dãy số, hình học, mở rộng nguyên lý Đirichlê, bài tập số học nâng cao, bài tập dãy số nâng cao, số thực với tập trù mật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p daihocthudo 28/08/2023 52 0

 • Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Phương pháp Đirichlê và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp Đirichlê và ứng dụng" trình bày các nội dung: Những ứng dụng khác của nguyên lý Đirichlê, nguyên lý Đirichlê cho diện tích, toán học tổ hợp, một số bài tập hình học khác. Cuối sách có một số đề thi, bài tập tự giải kèm gợi ý để người đọc tự ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các...

   96 p daihocthudo 28/08/2023 59 0

 • Ebook Thực hành tính toán trong Maple: Phần 1

  Ebook Thực hành tính toán trong Maple: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Thực hành tính toán trong Maple" trình bày các nội dung: Các lệnh tương tác với Maple, Maple với giải tích sơ cấp, Maple với đại số sơ cấp, Maple với đại số tuyến tính, vẽ hình trong Maple. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p daihocthudo 28/08/2023 57 1

 • Ebook Thực hành tính toán trong Maple: Phần 2

  Ebook Thực hành tính toán trong Maple: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Thực hành tính toán trong Maple" trình bày các nội dung: Lập trình trong Maple, Maple với phương trình vi phân, lời giải và gợi ý bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p daihocthudo 28/08/2023 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi269080vi