Học liệu mở

 • Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 1

  Nội dung giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng gồm 2 phần là Xác suất và Thống kê. Mỗi phần có 4 chương. Các nội dung trình bày trong sách nhằm mục đích làm rõ khía cạnh ứng dụng nhưng vẫn cố gắng đảm bảo tính chặt chẽ, hệ thống của môn học. Các khái niệm, công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu, có nhiều...

   54 p daihocthudo 29/12/2020 10 0

 • Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê. Nội dung các chương như sau: Lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, tương quan về hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   66 p daihocthudo 29/12/2020 12 0

 • Giáo trình Toán giải tích A4

  Giáo trình Toán giải tích A4

  Giáo trình Toán giải tích A4 có nội dung trình bày về phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân tuyến tính cấp hai, sơ lược phép biến đổi Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p daihocthudo 30/11/2020 29 0

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Phần 1 - Bài tập xác suất cung cấp cho người đọc các bài tập về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p daihocthudo 29/09/2020 60 1

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Phần 2 - Bài tập thống kê toán cung cấp cho người đọc các bài tập: Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giải thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p daihocthudo 29/09/2020 30 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học Kinh tế lượng giúp người học nắm bắt được những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, hình thức đánh giá môn học, các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   10 p daihocthudo 29/09/2020 28 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" trình bày các khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   40 p daihocthudo 29/09/2020 26 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   76 p daihocthudo 29/09/2020 32 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   30 p daihocthudo 29/09/2020 29 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mở rộng các dạng hàm, hiểu ý nghĩa các hệ số hồi quy. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   32 p daihocthudo 29/09/2020 28 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, kỹ thuật sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   49 p daihocthudo 29/09/2020 26 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết bài giảng.

   42 p daihocthudo 29/09/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số