Học liệu mở

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người học, đặc biệt là sinh viên ngành Khuyến nông những lý luận và khái niệm cơ bản về cộng đồng, các phương pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng và các kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức và nâng cao năng lực cho người dân trong các cộng đồng đặc biệt là...

   112 p daihocthudo 26/05/2022 10 0

 • Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 1

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho độc giả các kiến thức, thông tin về bạo lực giới, khai thác ở 4 hình thức bạo lực giới phổ biến trong cộng đồng là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   63 p daihocthudo 19/04/2022 29 0

 • Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên quyền, có đáp ứng giới; quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   49 p daihocthudo 19/04/2022 30 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 gồm có 5 chương như sau: Chương 1 đối tượng, cơ cấu, chức năng của xã hội học; chương 2 sơ lược lịch sử và lý thuyết xã hội học; chương 3 phương pháp nghiên cứu xã hội học; chương 4 hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội; chương 5 cấu trúc xã hội và một số thuật ngữ liên quan. Mời...

   81 p daihocthudo 29/03/2022 61 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 quyền lực, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội; chương 7 lệch chuẩn, tuân thủ và kiểm soát xã hội; chương 8 văn hóa; chương 9 xã hội hóa; chương 10 biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p daihocthudo 29/03/2022 49 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng lý luận, tiến trình giúp đỡ và đặc biệt và các kỹ năng, kỹ thuật tác nghiệp được sử dụng trong phương pháp công tác xã hội nhóm. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề chung về công tác xã hội nhóm và nền tảng lí...

   129 p daihocthudo 29/03/2022 42 1

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Công tác xã hội nhóm gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiến trình công tác xã hội, một số kĩ năng cơ bản và kĩ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p daihocthudo 29/03/2022 37 1

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về an sinh xã hội, chương 2 - bảo hiểm xã hội, chương 3 - cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p daihocthudo 29/03/2022 38 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 - ưu đãi xã hội, chương 5 - quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo, chương 6 - bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, chương 7 - nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, chương 8 - quản lí nhà nước về an sinh xã hội. Mời các...

   128 p daihocthudo 29/03/2022 40 0

 • Bài giảng Kỹ năng tìm việc

  Bài giảng Kỹ năng tìm việc

  Bài giảng: Kỹ năng tìm việc giúp sinh viên khái quát được tiến trình tìm kiếm được một công việc mong đợi, phù hợp với năng lực và tính cách của bản thân thông qua việc phân tích được điểm mạnh và hạn chế của bản thân từ các bài trắc nghiệm IQ, EQ, MBTI... Sau khi hình dung được quá trình tìm kiếm việc làm, biết được những điểm mạnh,...

   150 p daihocthudo 29/03/2022 33 1

 • Ebook Tâm lý học: Phần 1 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 1 - Trần Bích Lan

  Cuốn sách tâm lý học của giáo sư Trần Bích Lan, tập sách đã được dùng trong các lớp đệ nhất A, C, D từ niên khóa 1955-1956 đến năm 1965. Cuốn sách gồm có 5 phần chính với 24 chương. Ebook Tâm lý học: Phần 1 gồm có 3 phần với các nội dung chính sau: Đại cương về đối tượng và phương pháp tâm lý học, đời sống tình cảm, đời sống tri thức....

   249 p daihocthudo 27/12/2021 85 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 2 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 2 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 2 cung cấp những kiến thức về đời sống hoạt động và chủ thể tâm lý. Trong phần này sẽ bao gồm các chương về khuynh hướng, bản năng, ý chí, tập quán, tự do, ý thức, tiềm thức và vô ý thức, bản ngã, nhân cách, tính tình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p daihocthudo 27/12/2021 89 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số