Học liệu mở

 • Ebook ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản: Phần 2

  Ebook ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản: Phần 2

  Phần 2 của ebook "ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản" sẽ là những hỏi đáp về các quyền tự do hội họp, quyền tự do hiệp hội, quyền dân chủ và trưng cầu ý dân. Ngoài ra trong phần này còn có các phụ lục trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế liên quan đến các quyền nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p daihocthudo 26/12/2018 10 0

 • Ebook ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản: Phần 1

  Ebook ABC các quyền dân sự chính trị cơ bản: Phần 1

  Quyển sách này bao gồm 75 câu hỏi - đáp về các quyền tự do biểu đạt, thông tin, hội họp, biểu tình, hiệp hội và các quyền tham gia vào đời sống chính trị. Sách được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sẽ trình bày khái quát về quyền con người, quyền tự do biểu đạt và tự do thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p daihocthudo 26/12/2018 12 0

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng: Phần 1

  Ebook Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng: Phần 1

  Eboook Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng có kết cấu nội dung gồm 7 chương, tài liệu dành cho người làm công tác phát triển cộng đồng. Phần 1 ebook gồm 3 chương đầu trình bày: Phát triển cộng đồng và vai trò của người làm phát triển cộng đồng, công cụ và kỹ năng cơ bản, xây dựng mối quan hệ với cộng đồng. Mời các bạn tham khảo.

   53 p daihocthudo 29/11/2018 13 0

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng: Phần 2

  Ebook Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 có kết cấu nội dung gồm 4 phần cho lại trình bày: Hiểu giá trị thực trạng và tiềm năng của cộng đồng, lựa chọn hoạt động phát triển cộng đồng, những vấn đề liên quan đến chuẩn đoán có sự tham gia, giám sát và đánh giá phát triển cộng đồng. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 của sổ tay.

   71 p daihocthudo 29/11/2018 15 0

 • Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Dạy học tích cực - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về Chu trình học tập tích cực theo vòng xoắn; chu trình học tập tích cực theo vòng xoắn; khái niệm thúc đẩy và thái độ của thúc đẩy viên; một số kỹ năng thúc đẩy cơ bản; một số phương pháp thúc đẩy áp dụng cho dạy học tích cực;...

   20 p daihocthudo 30/08/2018 23 0

 • Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM

  Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM

  Tài liệu tập huấn Giáo dục kỹ luật tích cực - Dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam - PCM trình bày nội dung về các biện pháp giáo dục kỷ luật trong nhà trường hiện nay; giáo dục kỷ luật tích cực; một số biện pháp GDKL tích cực áp dụng tại lớp học; một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p daihocthudo 30/08/2018 37 0

 • Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

  Tài liệu tập huấn Giới và dự án phát triển - Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về khái niệm giới và giới tính; xã hội hóa giới; định kiến giới; vai trò giới; nhu cầu giới; bình đẳng giới; giới thiệu dự án phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p daihocthudo 30/08/2018 24 0

 • Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy

  Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy

  Bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về mối liên quan giữa dân số, tài nguyên, môi trường và có những hiểu biết cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, khả năng lây nhiễm của virut HIV, những diễn biến lâm sàng của bệnh AIDS.

   44 p daihocthudo 20/07/2018 28 1

 • Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nguyễn Thanh Phương

  Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nguyễn Thanh Phương

  Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nguyễn Thanh Phương nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin/tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ...

   19 p daihocthudo 20/07/2018 56 1

 • Bài giảng môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc

  Bài giảng môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc

  Bài giảng môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng trình bày được các phương pháp nghiên cứu khoa học; lựa chọn và vận dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể;...

   10 p daihocthudo 20/07/2018 30 1

 • Đề cương bài giảng: Dân số học và địa lý dân cư - ThS. Nguyễn Văn Thanh

  Đề cương bài giảng: Dân số học và địa lý dân cư - ThS. Nguyễn Văn Thanh

  Đề cương bài giảng "Dân số học và địa lý dân cư" giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhập môn dân số học, phân bố dân cư, cơ cấu dân số, biến động dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   171 p daihocthudo 30/06/2018 30 1

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các số đo hướng tâm phổ biến, nhóm số đo phân bố, nhóm số đo độ phân tán, phân biệt tham số tổng thể và tham số mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p daihocthudo 30/06/2018 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số