Học liệu mở

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Cuốn Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam này là một tài liệu được biên soạn dành cho những ai theo học ngành Xã hội học nói riêng, khoa học xã hội nói chung và những ai đang nghiên cứu về xã hội nông thôn Việt Nam, một xã hội nông thôn trong quá trình đổi mới, đang có nhiều thay đổi khi hội nhập vào khu vực và thế giới, đang thực...

   117 p daihocthudo 30/04/2020 61 1

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 5 bài còn lại với các nội dung như: Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam; làng - xã nông thôn Việt Nam; các thiết chế xã hội ở nông thôn; văn hóa nông thôn. Giáo trình trình bày một cách có hệ thống, tương đối đầy đủ, toàn diện về xã hội nông thôn,...

   148 p daihocthudo 30/04/2020 64 1

 • Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 1

  Tài liệu Nhập môn xã hội học là sự kết tập các bài giảng các tác giả đã giảng dạy trong những năm qua tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác trong khu vực. Trong giáo trình, các tác giả đã chú trọng việc gắn lý thuyết xã hội học với thực tiễn cuộc sống...

   137 p daihocthudo 31/03/2020 78 1

 • Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày về 2 chương còn lại với nội dung như sau: Các lĩnh vực cơ bản của xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học. Các tác giả khi biên soạn giáo trình đã tham khảo chọn lọc tài liệu trong ngoài nước liên quan đến xã hội học, đồng thời đã tham khảo những tài liệu của các ngành khoa học xã hội...

   211 p daihocthudo 31/03/2020 64 1

 • Ebook Dân số học đại cương: Phần 2

  Ebook Dân số học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Dân số học đại cương đem tới cho các bạn các chương với nội dung sau đấy: Chương 5 - Phân bố dân cư, chương 6 - Các hình thái quần cư, chương 7 - Sự phát triển dân số trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung sách để biết thêm chi tiết nội dung.

   79 p daihocthudo 31/03/2020 67 1

 • Ebook Dân số học đại cương: Phần 1

  Ebook Dân số học đại cương: Phần 1

  Nội dung ebook Dân số học đại cương được chia thành các 7 chương, phần 1 sách gồm 4 chương đầu tình bày về: Quan niệm về dân số học và đối tượng nghiên cứu, quá trình dân số, động lực dân số, kết cấu dân số. Các bạn học sinh sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước, hơn lúc nào hết cần được trang bị những kiến thức cơ...

   48 p daihocthudo 31/03/2020 68 1

 • Giáo trình Nhập môn xã hội học - ThS. Trần Tấn Phát

  Giáo trình Nhập môn xã hội học - ThS. Trần Tấn Phát

  Cuốn sách Nhập môn xã hội học được biên soạn với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn xã hội học và với sự hợp tác và đóng góp của các giảng viên đã giảng môn Xã hội học cùng với các giáo trình đã biên soạn “nhập môn xã hội học” của các giáo sư, tiến sĩ và các tài liệu khác liên quan đến môn xã hội học để soạn cuốn “nhập môn...

   90 p daihocthudo 31/03/2020 70 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Phần 2 giáo trình Xã hội học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xã hội học về cơ cấu xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p daihocthudo 31/03/2020 70 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Phần 1 giáo trình Xã hội học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử hình thành xã hội học, đối tượng và chức năng xã hội học, phạm trù và khái niệm xã hội học, cá nhân và xã hội hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p daihocthudo 31/03/2020 69 1

 • Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Nội dung tài liệu trình bày luận điểm về quan hệ của văn hóa với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các tộc người ở Việt Nam với vùng sinh thái. Luật tục với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tri thức địa phương với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Gợi ý định hướng hoạt động nhằm nâng cao vai trò của văn hóa tộc người để bảo tồn tài nguyên...

   11 p daihocthudo 31/03/2020 67 1

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Cộng đồng và phát triển: Phần 1

  Tài liệu gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 tài liệu gồm 3 chương đầu: Chương 1: Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2: Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3: Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ,...

   85 p daihocthudo 30/01/2020 118 1

 • Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Cộng đồng và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 chương còn lại tình bày về: Chương 4: Dự án phát triển cộng đồng. Nội dung của chương này cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản mà các dự án phát triển cộng đồng cần tuân theo để đạt được hiệu quả cao, đồng thời, giới thiệu cho người học làm quen với cách xây dựng dự án phát triển...

   92 p daihocthudo 30/01/2020 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số