Học liệu mở

 • Ebook Tâm lý học: Phần 1 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 1 - Trần Bích Lan

  Cuốn sách tâm lý học của giáo sư Trần Bích Lan, tập sách đã được dùng trong các lớp đệ nhất A, C, D từ niên khóa 1955-1956 đến năm 1965. Cuốn sách gồm có 5 phần chính với 24 chương. Ebook Tâm lý học: Phần 1 gồm có 3 phần với các nội dung chính sau: Đại cương về đối tượng và phương pháp tâm lý học, đời sống tình cảm, đời sống tri thức....

   249 p daihocthudo 27/12/2021 36 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 2 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 2 - Trần Bích Lan

  Ebook Tâm lý học: Phần 2 cung cấp những kiến thức về đời sống hoạt động và chủ thể tâm lý. Trong phần này sẽ bao gồm các chương về khuynh hướng, bản năng, ý chí, tập quán, tự do, ý thức, tiềm thức và vô ý thức, bản ngã, nhân cách, tính tình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p daihocthudo 27/12/2021 34 0

 • Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 1

  Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 1

  Cuốn "Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng" của tác giả John Hohenberg đề cập đến sự thực hành và nội dung công việc của báo chí và hãng thông tấn. Nội dung sách gồm có 4 phần, trong phần này sẽ trình bày một số khái niệm về công việc của ký giả và những phương tiện chính như ngôn ngữ, phương...

   329 p daihocthudo 30/11/2021 33 1

 • Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 2

  Ebook Ký giả chuyên nghiệp: Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng - Phần 2

  Ebook Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng: Phần 2 sẽ chuyên chú vào phóng viên, phần tử nòng cốt của mọi bộ môn báo chí, và bàn về những trách nhiệm, lề lối hành nghề, luân lý chức nghiệp của anh cũng như các luật lệ chi phối báo chí. Phần này cũng nói đến những khía cạnh mới của báo chí Mỹ, tư trào phục vụ công...

   292 p daihocthudo 30/11/2021 34 1

 • Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người

  Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người

  Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về dân tộc và dân tộc ít người; Một số lý thuyết cơ bản khi làm việc với nhóm dân tộc ít người; Công tác xã hội với vấn đề nghèo đói đối với nhóm dân tộc ít người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   151 p daihocthudo 28/10/2021 26 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) cung cấp các kiến thức cơ bản một cách giản dị nhất, đem những kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình nhiều năm qua để chia sẻ với các cán bộ Công tác xã hội tại xã phường. Hi vọng nó sẽ hữu ích cho công...

   102 p daihocthudo 27/10/2021 28 2

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần là một nội dung trong bộ tài liệu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nghề công tác xã hội dành cho viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại tuyến xã, phường. Các nội dung của bộ tài liệu được xác định dựa trên nhu cầu của các cán bộ cơ sở nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ...

   84 p daihocthudo 27/10/2021 28 1

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ cấp xã) gồm các nội dung chính sau: Khái quát về dân tộc và dân tộc thiểu số; Công tác xã hội với vấn đề nghèo đói ở nhóm dân tộc thiểu số; Công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết vấn đề văn hóa, lối sống đối với nhóm dân tộc thiểu số; Công...

   53 p daihocthudo 27/10/2021 25 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Chăm sóc sức khỏe tâm thần phụ nữ và trẻ em (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Chăm sóc sức khỏe tâm thần phụ nữ và trẻ em (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Chăm sóc sức khỏe tâm thần phụ nữ và trẻ em (Dành cho cán bộ cấp xã) được thiết kế thành 3 phần tương ứng với 3 bài trong chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng.

   53 p daihocthudo 27/10/2021 26 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người cao tuổi (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người cao tuổi (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người cao tuổi (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) được kết cấu bởi 5 bài: Các vấn đề chung về người cao tuổi; Những đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội; Đánh giá vấn đề và nhu cầu của người cao tuổi; Các hoạt động hỗ trợ...

   57 p daihocthudo 27/10/2021 27 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với cá nhân và gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với cá nhân và gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với cá nhân và gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) là một sự tổng hợp và đúc kết những vấn đề lý thuyết và những kinh nghiệm thực hành từ các tài liệu giảng dạy và nghiên cứu trong ngành Công tác xã hội (CTXH) ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam và cũng là sự đúc kết từ...

   52 p daihocthudo 27/10/2021 29 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội nhóm (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội nhóm (Dành cho cán bộ cấp xã)

  Tài liệu công tác xã hội với nhóm được biên soạn nhằm giúp người học có những kiến thức nền tảng về công tác xã hội với nhóm, thông qua việc tìm hiểu khái niệm, năng động nhóm, sự phát triển của nhóm. Tài liệu cũng giới thiệu các loại hình công tác xã hội với nhóm hiện tại đang áp dụng tại Việt Nam, và các loại hình dịch vụ công tác...

   55 p daihocthudo 27/10/2021 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số