Học liệu mở

 • Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển - TS. Võ Sĩ Tuấn

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển - TS. Võ Sĩ Tuấn

  Giáo trình Quần xã thủy sinh vật và các hệ sinh thái biển cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm chung; Quần xã thủy sinh vật; Hệ sinh thái cửa sông; Hệ sinh thái vùng triều; Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hệ sinh thái rạn san hô; Hệ sinh thái thảm cỏ biển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p daihocthudo 19/04/2022 78 0

 • Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 1

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 1

  "Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật" là một cuốn sách phổ biến khoa học nổi tiếng về sinh học, đặc biệt có liên quan tới những vấn đề sức khỏe và bệnh tật của con người hiện đại. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khỉ đứng thẳng; phụ thuộc nhiều vào bữa tối;...

   280 p daihocthudo 29/03/2022 94 2

 • Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cái vòng luẩn quẩn của quá dư thừa, không sử dụng, những nguy hiểm ẩn giấu của điều kiện lạ và tiện nghi, kẻ thích nghi hơn sẽ sống sót. Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p daihocthudo 29/03/2022 84 1

 • Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

  Cuốn sách Di truyền và công nghệ tế bào soma được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về một lĩnh vực chuyên môn sâu có liên quan đến di truyền học và tế bào học của dạng tế bào Eucaryota cấu tạo nên các mô, các cơ quan của cơ thể đa bào-tế bào soma. Để nắm rõ hơn về nội dung mời các bạn cùng...

   89 p daihocthudo 31/01/2022 119 1

 • Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

  Nội dung cuốn sách Di truyền và công nghệ tế bào soma đề cập đến các vấn đề về tổ chức thể nhiễm sắc và bộ gen của tế bào soma, hoạt động của gen và điều chỉnh hoạt động của gen, tập tính của thể nhiễm sắc qua chu trình tế bào, tính biến dị di truyền của tế bào soma, sự lai soma và tạo thành tế bào lai và cơ thể lai soma. Mời các...

   36 p daihocthudo 31/01/2022 88 1

 • Giáo trình môn Sinh học phân tử

  Giáo trình môn Sinh học phân tử

  Giáo trình Sinh học phân tử giới thiệu các bước kỹ thuật thường được thực hiện trong sinh học phân tử. Nhưng quan trọng hơn vẫn là thông qua các bước kỹ thuật cụ thể giúp người học nắm được những điểm cơ bản về nghiên cứu phát triển sinh học phân tử được các nhà nghiên cứu nhiều thế hệ sáng tạo và thực hiện trong quá khứ, và nhờ...

   170 p daihocthudo 31/01/2022 113 1

 • Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà cung cấp cho học viên các kiến thức về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật; thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm vi sinh vật và các phương pháp tiệt trùng vi sinh vật; phương pháp pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật; phương pháp nuôi cấy vi sinh vật; phương pháp quan sát vi sinh vật...

   146 p daihocthudo 27/12/2021 104 1

 • Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà cung cấp cho học viên các kiến thức về vi sinh vật học; vi sinh vật nhân nguyên thủy; vi sinh nhân thật; sinh lý học vi sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng của vi sinh vật; di truyền học vi sinh vật; kỹ thuật bảo quản giống vi sinh vật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   278 p daihocthudo 27/12/2021 98 0

 • Bài giảng Thực vật học

  Bài giảng Thực vật học

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam cung cấp cho học viên các kiến thức về hình thái thực vật gồm cơ quan dinh dưỡng, sinh sản ở thực vật và sự xen kẽ thế hệ; phân loại thực vật: phương pháp phân loại thực vật đơn vị phân loại và cách gọi tên, sơ bộ phân loại giới thực vật, phân loại lớp thực vật hai lá mầm;......

   86 p daihocthudo 27/12/2021 101 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Sinh học tế bào, sinh học phân tử, sinh học phát triển, kỹ thuật di truyền, di truyền học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   164 p daihocthudo 28/11/2021 159 1

 • Giáo trình Tế bào học: Phần 1

  Giáo trình Tế bào học: Phần 1

  Giáo trình Tế bào học: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và chức năng của tế bào, màng sinh chất (plasma membrane), tế bào chất và mạng lưới nội sinh chất, ty thể (mitochodria), lạp thể (plastide). Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p daihocthudo 26/05/2021 214 1

 • Giáo trình Tế bào học: Phần 2

  Giáo trình Tế bào học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Tế bào học cung cấp cho người học các kiến thức: Các bào quan khác, nhân tế bào, sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào, phân bào nguyên nhiễm, phân bào giảm nhiễm (meiosis). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p daihocthudo 26/05/2021 177 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số