Học liệu mở

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 1: Sinh học - Khoa học về sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của sự sống, các mức độ của sự sống, sự đa dạng và tính thống nhất của sự sống, các tính chất đặc trưng và biểu hiện của sự sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 3 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 3: Cấu trúc tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết tế bào, tế bào Prokaryote, tế bào Eukaryote, bộ khung sườn, các cấu trúc vận động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 4 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất của tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động trao đổi chất của tế bào, phân loại sinh vật dựa trên hoạt động dinh dưỡng, ATP - người cung cấp năng lượng chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 5 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 5: Hô hấp tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Hô hấp tế bào, lên men. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   19 p daihocthudo 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 6 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 6: Quang hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về quang hợp, sắc tố quang hợp, hai giai đoạn quang hợp. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   16 p daihocthudo 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 2): Chương 7 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 2): Chương 7 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 2) - Chương 7: Sự sinh tổng hợp protein" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, quá trình phiên mã, sự dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 24/12/2018 7 0

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 1

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Tiến hóa' bao gồm: Bằng chứng tiến hóa, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p daihocthudo 29/11/2018 7 0

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 2

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học)", phần 2 giới thiệu các kiến thức chuyên sâu phần Sinh thái học bao gồm: Cá thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p daihocthudo 29/11/2018 6 0

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 1

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 1

  Cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học)" do TS. Vũ Đức Lưu biên soạn có cấu trúc gồm 5 chương thuộc phần di truyền học của chương trình Sinh học 12 chuyên và liên quan mật thiết với Sinh học 12 cơ bản và nâng cao. Phần 1 sau đây trình bày các cơ chế di truyền và biến dị.

   117 p daihocthudo 29/11/2018 7 0

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 2

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học quần thể, ứng dụng di truyền học, di truyền học người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p daihocthudo 29/11/2018 5 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản Sinh học 10: Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản Sinh học 10: Phần 1

  "Kiến thức cơ bản Sinh học 10" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa lớp 10 hiện hành, sách gồm 2 phần chính: Những câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, những dạng bài tập áp dụng theo từng chương. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   58 p daihocthudo 31/10/2018 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số