Học liệu mở

 • Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Thực hành vi sinh vật học - Đào Hồng Hà cung cấp cho học viên các kiến thức về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật; thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm vi sinh vật và các phương pháp tiệt trùng vi sinh vật; phương pháp pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật; phương pháp nuôi cấy vi sinh vật; phương pháp quan sát vi sinh vật...

   146 p daihocthudo 27/12/2021 12 1

 • Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà

  Bài giảng Vi sinh vật đại cương - Đào Hồng Hà cung cấp cho học viên các kiến thức về vi sinh vật học; vi sinh vật nhân nguyên thủy; vi sinh nhân thật; sinh lý học vi sinh vật; ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng của vi sinh vật; di truyền học vi sinh vật; kỹ thuật bảo quản giống vi sinh vật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   278 p daihocthudo 27/12/2021 12 0

 • Bài giảng Thực vật học

  Bài giảng Thực vật học

  Bài giảng Thực vật học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam cung cấp cho học viên các kiến thức về hình thái thực vật gồm cơ quan dinh dưỡng, sinh sản ở thực vật và sự xen kẽ thế hệ; phân loại thực vật: phương pháp phân loại thực vật đơn vị phân loại và cách gọi tên, sơ bộ phân loại giới thực vật, phân loại lớp thực vật hai lá mầm;......

   86 p daihocthudo 27/12/2021 10 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền

  Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Sinh học tế bào, sinh học phân tử, sinh học phát triển, kỹ thuật di truyền, di truyền học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   164 p daihocthudo 28/11/2021 29 0

 • Giáo trình Tế bào học: Phần 1

  Giáo trình Tế bào học: Phần 1

  Giáo trình Tế bào học: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và chức năng của tế bào, màng sinh chất (plasma membrane), tế bào chất và mạng lưới nội sinh chất, ty thể (mitochodria), lạp thể (plastide). Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p daihocthudo 26/05/2021 87 0

 • Giáo trình Tế bào học: Phần 2

  Giáo trình Tế bào học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Tế bào học cung cấp cho người học các kiến thức: Các bào quan khác, nhân tế bào, sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào, phân bào nguyên nhiễm, phân bào giảm nhiễm (meiosis). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p daihocthudo 26/05/2021 70 0

 • Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học quần thể phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Biến động số lượng và các trạng thái cân bằng của quần thể, cạnh tranh cùng loài và các mô hình toán về đơn quần thể, chiến lược tồn tại và phát triển của quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   104 p daihocthudo 26/05/2021 64 0

 • Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học quần thể: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, giáo trình Sinh thái học quần thể phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức về: Mối quan hệ giữa các loài và cạnh tranh khác loài, mối quan hệ vật dữ và mồi, khai thác và kiểm soát các quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   88 p daihocthudo 26/05/2021 68 0

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ gen" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung một vài nghiên cứu tình huống, nhân dòng đoạn gen mục tiêu, chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium, chuyển gen trực tiếp bằng tế bào trần,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   143 p daihocthudo 29/09/2020 125 0

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: SNP trong thực vật, im lặng của gen và công nghệ antisense trong nuôi cấy tế bào động vật, kỹ thuật điện di chậm trên gel để phân tích liên kết DNA và protein,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   145 p daihocthudo 29/09/2020 131 0

 • Chỉ thị sinh học môi trường

  Chỉ thị sinh học môi trường

  Sinh thái học môi trường

   6 p daihocthudo 14/06/2020 170 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào (Tập 1 - In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 của Giáo trình Sinh học đại cương - Sinh học phân tử, tế bào do Hoàng Đức Cự biên soạn trình bày các kiến thức về sinh học tế bào bao gồm: Cấu trúc tế bào, màng tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p daihocthudo 20/11/2019 295 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số