Học liệu mở

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Hóa học Protid

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Hóa học Protid

  Bài giảng tnày giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: Khái niệm acid amin, peptid, protein và protid; hiểu các cách phân loại; nắm các dạng điện tích của aa; hiểu khái niệm pHi; liên kết peptid; mô tả được các liên kết và các bậc cấu trúc của protein. Mời các ban cùng tham khảo.

   69 p daihocthudo 26/02/2019 3 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 1)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Chuyển hoá protid = chuyển hoá acid amin, quá trình khử amin OXH, dạng vận chuyển NH3 trong cơ thể, các aa cần thiết và không cần thiết, nguồn gốc các khung carbon của các a.amin, nguyên liệu tổng hợp một số sản phẩm sinh học đặc hiệu, các bệnh lý do rối loạn chuyển hoá protid.

   35 p daihocthudo 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 2)

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Thoái hóa nhóm carboxyl, thoái hóa khung carbon, tổng hợp acid amin, Homocysteine, tổng hợp aa không cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p daihocthudo 26/02/2019 3 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Chuyển hóa protein (Phần 3)

  Nội dung chương này trình bày về huyển hóa chuyên biệt 1 số AA tạo thành những sản phẩm sinh học đặc hiệu như: Tổng hợp porphyrin, tổng hợp purin và pyrimidin, tổng hợp một số hormon, tổng hợp acid nicotinic, tổng hợp creatin, creatin-P, Sinh tổng hợp glutathion, tạo taurin, tạo các amin có hoạt tính sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p daihocthudo 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair)

  Chương này trình bày về sự nhân đôi và sửa chữa của DNA (DNA replication and repair). Nội dung chính trong chương gồm có: các base (purine và pyrimidine), cấu trúc nucleosome, vai trò của histone, sự nhân đôi NST và DNA diễn ra ở pha S, phức hợp protein tại ngã ba nhân đôi, Đặc điểm của các DNA polymerases,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp RNA (RNA transcription)

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp RNA (RNA transcription)

  Chương này trình bày đến người học về quá trình tổng hợp RNA. Quá trình tổng hợp RNA gồm có 4 bước, đó là: Gắn kết vào khuôn mẫu, khởi đầu chuỗi, kéo dài chuỗi, kết thúc chuỗi & giải phóng khuôn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 1

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 1

  Chương này trình bày đến người học: Một số khái niệm cơ bản của quá trình dịch mã, sự dịch mã của mRNA, giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở prokaryote, giai đoạn kết thúc của quá trình dịch mã ở prokaryote. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p daihocthudo 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 2

  Bài giảng Hóa sinh - Bài: Sinh tổng hợp protein (Protein translation) - Phần 2

  Phần 2 bài giảng về "Sinh tổng hợp protein (Protein translation)" gồm có nhứng nội dung chính sau: Giai đoạn khởi đầu của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đoạn kéo dài của quá trình dịch mã ở eukaryote, giai đoạn kết thúc của quá trình dịch mã ở eukaryote. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p daihocthudo 26/02/2019 3 0

 • Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Cuốn sách "Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học” được viết bám sát chương trình môn Sinh học Trung học phổ thông theo hướng tăng cường rèn luyện các kĩ năng vận dụng tri thức, kĩ năng giải nhanh các dạng bài tập cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách trình bày về 2 chương đầu của di truyền học.

   193 p daihocthudo 31/01/2019 7 0

 • Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp nối phần 2, phần 2 ebook tiếp tục trình bày 3 chương cuối: Di truyền học quần thể, ứng dụng di truyền học vào chọn giống, di truyền học người... Trong cuốn sách này tác đã đưa ra những cách giải bài tập độc đáo và ngắn gọn nhất, giúp học sinh dễ dàng hiểu được kiến thức trọng tâm và làm tốt các bài thi trong các kỳ thi tuyển sinh...

   103 p daihocthudo 31/01/2019 10 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 1 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 1: Sinh học - Khoa học về sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của sự sống, các mức độ của sự sống, sự đa dạng và tính thống nhất của sự sống, các tính chất đặc trưng và biểu hiện của sự sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p daihocthudo 24/12/2018 8 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p daihocthudo 24/12/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số