Học liệu mở

 • Ebook Mẹo luật chính tả: Phần 1

  Ebook Mẹo luật chính tả: Phần 1

  Cuốn sách "Mẹo luật chính tả" nhằm cung cấp một số hiểu biết về các hiện tượng có tính cách quy luật chi phối chính tả tiếng Việt, đồng thời nêu một số mẹo, giúp học sinh và bạn đọc tránh được những lỗi chính tả thường mắc phải. Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần, phần mẹo luật và phần phụ lục. Mời các bạn tham khảo 36 mẹo luật...

   115 p daihocthudo 30/11/2021 30 2

 • Ebook Mẹo luật chính tả: Phần 2

  Ebook Mẹo luật chính tả: Phần 2

  Ebook Mẹo luật chính tả: Phần 2 là phần phụ lục. Trong phần này, tác giả sắp xếp các loại lỗi chính tả theo các mục thanh điệu, âm đầu, âm giữa, âm cuối và chỉ rõ mẹo luật nào giải quyết trường hợp nào. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p daihocthudo 30/11/2021 30 2

 • Bài giảng Văn học Trung Quốc

  Bài giảng Văn học Trung Quốc

  Bài giảng Văn học Trung Quốc với mục tiêu giúp sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản sau đây: Diện mạo văn học Trung Quốc, một bộ phận rất quan trọng trong bộ môn văn học thế giới. Sinh viên nắm bắt cơ bản về văn học tiêu biểu của một nước phương Đông như: một nền văn học lâu đời, phong phú, đa dạng và nhiều tinh hoa.

   126 p daihocthudo 27/09/2021 162 4

 • Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành dành cho sinh viên bậc cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Mầm non. Bài giảng được chia thành 5 chương, gồm các nội dung chính như: Luyện kỹ năng tạo lập văn bản; Luyện kỹ năng dựng đoạn văn; Luyện kỹ năng viết câu trong văn bản; Luyện kỹ năng dùng từ trong văn bản; Luyện về chữ viết tiếng Việt. Mời các bạn cùng...

   50 p daihocthudo 27/09/2021 121 2

 • Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn

  Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn

  Bài giảng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Ngữ Văn gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ năng phân tích chương trình môn Ngữ văn ở trường THPT; Kỹ năng thiết kế bài dạy học môn Ngữ văn THPT; Kỹ năng đặt câu hỏi, ra bài tập môn Ngữ văn; Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT;...Mời...

   85 p daihocthudo 27/09/2021 82 2

 • Bài giảng Phong cách học Tiếng Việt

  Bài giảng Phong cách học Tiếng Việt

  Bài giảng Phong cách học tiếng Việt dành cho sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Nội dung gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về phong cách và phong cách học; Các phong cách chức năng trong tiếng Việt; Các phương tiện và biện pháp tu từ trong tiếng Việt.

   77 p daihocthudo 27/09/2021 92 4

 • Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới

  Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới

  Bài giảng Dạy học Ngữ Văn theo định hướng đổi mới cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về dạy học tích cực và tích hợp; Dạy học Ngữ văn theo định hướng đổi mới; Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong môn NV theo định hướng đổi mới.

   88 p daihocthudo 27/09/2021 78 5

 • Bài giảng Đại cương Tiếng Việt - ngữ âm Tiếng Việt

  Bài giảng Đại cương Tiếng Việt - ngữ âm Tiếng Việt

  Bài giảng Đại cương tiếng Việt – Ngữ âm tiếng Việt dành cho sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ học. Bài giảng chia thành 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Đại cương về Ngữ âm học; Âm tiết tiếng Việt; Thanh điệu tiếng Việt; Hệ thống âm vị tiếng Việt; Chính âm, chữ viết và chính tả.

   65 p daihocthudo 27/09/2021 125 5

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất và cấu trúc của quá trình dạy học Văn ở nhà trường trung học phổ thông; Hệ thống nguyên tắc và phương pháp dạy học Văn; Tiến trình tổ chức dạy học Văn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p daihocthudo 27/09/2021 70 1

 • Ebook Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt: Phần 1

  Cuốn sách "Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt" của tác giả Đỗ Hữu Châu trang bị một cách có hệ thống những kiến thức về từ vựng học đại cương cũng như từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt. Qua đó, rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng nghiên cứu, phân tích và sử dụng tốt tiếng Việt về mặt từ ngữ phục vụ giao tiếp, học tập và đặc biệt là...

   169 p daihocthudo 27/06/2021 182 6

 • Ebook Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt" cung cấp cho người đọc những kiến thức về hệ thống từ vựng và ngữ nghĩa như: Các trường nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, hiện tượng đồng âm, kết luận về ý nghĩa, phân tích ngữ nghĩa trong giảng văn.

   141 p daihocthudo 27/06/2021 134 3

 • Bài giảng Tiếng Việt và bộ môn tiếng Việt thực hành - GV. Cao Bé Em

  Bài giảng Tiếng Việt và bộ môn tiếng Việt thực hành - GV. Cao Bé Em

  Bài giảng Tiếng Việt và bộ môn tiếng Việt thực hành trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Khái quát về tiếng Việt, khái quát về văn bản, rèn luyện kỹ năng tạo lập – lĩnh hội văn bản và đoạn văn, rèn luyện kỹ năng đặt câu, rèn luyện kỹ năng dùng từ, rèn luyện kỹ năng về ngữ âm – chữ viết chính tả. Mời các bạn cùng...

   120 p daihocthudo 25/05/2021 140 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số