Học liệu mở

 • Ebook Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2): Phần 1

  Cuốn "Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2)" gồm 3 chương được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung chưng 6 - Phương pháp dạy học văn học sử ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Ebook Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp dạy học Văn học (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học lí luận văn học ở trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p daihocthudo 29/11/2022 2 0

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 1

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên) thuộc học phần nằm trong mô đun Tiếng Việt - Văn học và phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học. Học phần gồm có 5 chủ đề, trong phần 1 của giáo trình sau đây sẽ trình bày 2 chủ đề, đó là: Chủ đề 1 hệ thống hóa kiến thức về văn học Việt Nam đã học ở Trung học phổ thông, chủ đề 2...

   103 p daihocthudo 28/09/2022 35 1

 • Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2

  Giáo trình Văn học (Tài liệu đào tạo Giáo viên): Phần 2 gồm có 3 chủ đề như sau: Chủ đề 3 văn học dân gian Việt Nam, chủ đề 4 văn học thiếu nhi Việt Nam, chủ đề 5 văn học nước ngoài trong chương trình Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p daihocthudo 28/09/2022 17 1

 • Ebook Lịch sử văn học Nga (Tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  Ebook Lịch sử văn học Nga (Tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  "Lịch sử văn học Nga" được biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập ở các trường đại học đồng thời phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu văn học Nga của đông đảo bạn đọc. Phần 1 của tài liệu gồm 13 chương với nội dung trình bày về văn học Nga thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo!

   461 p daihocthudo 28/09/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử văn học Nga (Tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Ebook Lịch sử văn học Nga (Tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu "Lịch sử văn học Nga" tiếp tục trình bày những nội dung về: văn học Nga thế kỉ XX; văn học giai đoạn 1900-1916; văn học giai đoạn 1917-1929; văn học giai đoạn 1930-1940; văn học giai đoạn 1941-1953; văn học nửa sau những năm 50 và những năm 60, 70;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   418 p daihocthudo 28/09/2022 14 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan) - Phần 1

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: qua vài ý niệm trong văn học bình dân; xác định một chiều hướng sưu khảo; thử đặt một phương pháp mới trong việc khảo sát thi ca bình dân; người dân với lẽ sống bản thân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   349 p daihocthudo 28/09/2022 11 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan) - Phần 2

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về thi ca bình dân Việt Nam (Tập 1: Nhân sinh quan)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: ý thức về cái đẹp và cái xấu; ý thức châm biến của bản năng con người giữa tình cảm và thực tế; biến thái của tình yêu; phản ứng của con người trước lẽ sống; ý thức thực tiễn trong lẽ sống;... Mời...

   318 p daihocthudo 28/09/2022 12 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan) - Phần 1

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: người bình dân đối với sinh hoạt xã hội; phong tục Việt Nam xuyên qua ca dao; quan niệm về chế độ gia đình; những vui buồn trong mưu sinh; biến thái của tình cảm con người đối với sinh hoạt xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   364 p daihocthudo 28/09/2022 13 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan) - Phần 2

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 2: Xã hội quan)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tình yêu quê hương dân tộc; ý thức đấu tranh của người bình dân qua các chế độ thống trị; những khó khăn của người bình dân qua ảnh hưởng sinh hoạt xã hội; tinh thần vô tư trong lẽ sống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   259 p daihocthudo 28/09/2022 13 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 1

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 1

  Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: người bình dân trước thiên nhiên; quan niệm về vũ trụ; tính chất thần thoại của mỗi dân tộc; ý thức về đạo lý; căn bản của dân tộc tính; tinh thần đạo học và khoa học; tinh thần tín ngưỡng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   244 p daihocthudo 28/09/2022 12 0

 • Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 2

  Ebook Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan) - Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổ chức sinh hoạt con người hợp với biến chuyển thiên nhiên; tinh thần tín ngưỡng của người bình dân trong quá trình phát triển tôn giáo; đạo thờ ông bà; biến thái của tục ngữ phong dao; ảnh hưởng giữa văn chương bình dân và văn...

   343 p daihocthudo 28/09/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số