Học liệu mở

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" trình bày các nội dung: Dạy học toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng phần mềm Graph, 3 sử dụng phần mềm hình học động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p daihocthudo 28/03/2024 30 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán" giới thiệu tới người đọc những hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p daihocthudo 28/03/2024 23 0

 • Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng; phương pháp rút về đơn vị và tỉ số; phương pháp chia tỉ lệ; phương pháp thử chọn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p daihocthudo 28/03/2024 29 5

 • Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phương pháp giả thiết tạm; phương pháp tính ngược từ chối; phương pháp thay thế; phương pháp diện tích; phương pháp đồ thị; phương pháp đại số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p daihocthudo 28/03/2024 36 3

 • Ebook Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1: Phần 1

  Ebook Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1: Phần 1

  Cuốn sách "Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1" được dịch theo nguyên bản tiếng Trung Quốc do tập thể tác giả biên soạn cùng các học giả, chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc tham gia thẩm định. Cuốn sách đi sâu phân tích quan điểm phát triển nhân tài một cách khoa học, đề cập cách thức thực hiện tốt chiến lược bồi dưỡng, phát triển và sử dụng...

   150 p daihocthudo 28/03/2024 19 0

 • Ebook Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1: Phần 2

  Ebook Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1: Phần 2

  Nhân tài là nguồn tài nguyên chiến lược, nền tảng quyết định sự phát triển phồn vinh của mỗi quốc gia, dân tộc. Với sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, việc thu hút, bồi dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài luôn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là mục tiêu hướng tới của mỗi quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu...

   162 p daihocthudo 28/03/2024 17 0

 • Ebook Lý thuyết tổ chức: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổ chức: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết tổ chức" do PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí biên soạn giúp người đọc nhận thức đúng đắn về tổ chức, về các học thuyết tổ chức, các quy luật vận hành của tổ chức, hiểu biết các mối quan hệ và các yếu tố trong tổ chức; đồng thời, biết phân tích, đánh giá một tổ chức; hình thành kỹ năng thiết kế tổ chức, xây dựng mô...

   144 p daihocthudo 28/03/2024 19 0

 • Ebook Lý thuyết tổ chức: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổ chức: Phần 2

  Cuốn sách "Lý thuyết tổ chức" được biên soạn nhằm đáp ứng và trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức và phục vụ cho công tác đào tạo đại học và sau đại học đối với nhiều lĩnh vực khoa học quản lý về kinh tế - xã hội. Cuốn sách cũng rất hữu ích đối với tất cả những ai làm công tác nghiên cứu hay lãnh đạo,...

   112 p daihocthudo 28/03/2024 21 0

 • Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng: Phần 1

  Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan, thực từ, danh từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p daihocthudo 28/03/2024 21 0

 • Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng: Phần 2

  Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt - Từ loại nhìn từ bình diễn chức năng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Động từ, tính từ, tính thái từ, liên từ và giới từ, từ loại và từ đoàn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p daihocthudo 28/03/2024 54 0

 • Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 1 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 1 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Cuốn sách "Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tìm hiểu và đánh giá phương pháp kể truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo những năm gần đây (1970 đến nay); cơ sở lí luận của phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Mời các...

   91 p daihocthudo 28/03/2024 27 0

 • Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 2 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 2 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Cuốn sách "Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì và thiết kế bài dạy về kể chuyện Tấm Cám cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p daihocthudo 28/03/2024 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi200vi