Học liệu mở

 • Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến 2010; chức năng, nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học; đại cương về quản lý giáo dục và quản lý trường học; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; tâm lý học trong...

   97 p daihocthudo 29/01/2024 29 0

 • Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thông tin quản lý tổ chuyên môn trường tiểu học; kế hoạch tổ chuyên môn trường tiểu học; quản lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn ở trường tiểu học; một số phương pháp dạy học tích cực ở trường tiểu học; quản lý...

   269 p daihocthudo 29/01/2024 32 0

 • Ebook Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học: Phần 1

  Ebook Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học: Phần 1

  Cuốn sách "Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cơ sở lí luận của dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học; cơ sở thực tiễn của dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu...

   81 p daihocthudo 29/01/2024 35 0

 • Ebook Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học: Phần 2

  Ebook Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số biện pháp dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp cho sinh iên cao đẳng ngành giáo dục tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p daihocthudo 29/01/2024 34 0

 • Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giáo dục tích hợp; giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p daihocthudo 29/01/2024 31 0

 • Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p daihocthudo 29/01/2024 30 0

 • Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 1

  Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 1

  Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc trưng của môn Hóa học trường trung học phổ thông; Những phẩm chất, năng lực cần có của người giáo viên hóa học; Những vấn đề cần chú ý về chương trình và sách giáo khoa môn Hóa học trường trung học phổ thông;... Mời các bạn cùng tham...

   65 p daihocthudo 29/01/2024 27 0

 • Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 2

  Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: M ột số vấn đề cần chú ý trong phương pháp, tổ chức dạy học môn Hóa học; Hướng dẫn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p daihocthudo 29/01/2024 25 0

 • Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 1 - Huỳnh Trung Hải

  Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 1 - Huỳnh Trung Hải

  Cuốn sách Tái sử dụng và tái chế chất thải: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về chất thải; công nghệ tái sử dụng chất thải; cơ sở các quá trình ứng dụng trong tái chế chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p daihocthudo 29/01/2024 31 0

 • Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 2 - Huỳnh Trung Hải

  Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 2 - Huỳnh Trung Hải

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Tái sử dụng và tái chế chất thải: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: công nghệ tái chế chất thải; quản lý trong tái sử dụng và tái chế chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p daihocthudo 29/01/2024 31 0

 • Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội thế giới (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội thế giới (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội thế giới" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triền kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt dược, nguyên nhân thành công. Sách được chia thành 2 phần, mời các...

   56 p daihocthudo 29/01/2024 32 1

 • Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội thế giới (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội thế giới (In lần thứ hai): Phần 2

  Thông quan cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội thế giới" người học có thể rút ra những kết luận so sánh, bài học kinh nghiệm đế sau này có một cái nhìn chiến lược, tống hợp; để ra những quyết sách, biện pháp dùng, thông minh, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội Việt Nam. Sách...

   140 p daihocthudo 29/01/2024 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphanoi200vi