Học liệu mở

 • Ebook Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XIX: Phần 1

  Ebook Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XIX: Phần 1

  Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X - XIX là một sản phẩm của xã hội hoàng quyền, phụ quyền, nam quyền, là “mẫu hình nhân cách” được xã hội bấy giờ sử dụng nhằm “xây dựng căn cước văn hóa” thể hiện sự Nho giáo hóa nhìn từ phương diện ứng dụng, thực hành Nho giáo. “Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ...

   154 p daihocthudo 26/04/2024 16 1

 • Ebook Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XIX: Phần 2

  Ebook Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XIX: Phần 2

  Ở các chương 2 và 3, bạn đọc đã được biết về các nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X - XV và thế kỷ XVI - XVIII, trong chương 4 này, bạn đọc sẽ tìm hiểu về hình tượng nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   241 p daihocthudo 26/04/2024 10 1

 • Ebook Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh: Phần 1

  Ebook Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh: Phần 1

  Cuốn sách "Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như dẫn nhập; chủ đề-mô tiếp-huyền thoại; thể loại-hình thức-phong cách; trào lưu-trường phái và một số quan niệm về trường phái văn học so sánh; ảnh hưởng-đối thoại-tiếp nhận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p daihocthudo 26/04/2024 10 1

 • Ebook Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh: Phần 2

  Ebook Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như thi pháp thơ so sánh; tình hình viết văn học sử so sánh ở một số nước những năm gần đây; văn học so sánh và thế giới hậu thực dân; văn học so sánh và văn hoá dân tộc trong giao lưu toàn cầu hoá;...Mời các bạn cùng...

   203 p daihocthudo 26/04/2024 8 1

 • Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 1 - Đinh Trọng Thanh

  Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 1 - Đinh Trọng Thanh

  Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chữ và từ; phân loại từ; từ kiêm; cụm từ và câu; động từ; danh từ; đại từ; phó từ; giới từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p daihocthudo 26/04/2024 11 0

 • Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 2 - Đinh Trọng Thanh

  Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 2 - Đinh Trọng Thanh

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Ngữ pháp Hán ngữ cổ đại: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: liên từ; trợ từ; ngữ khí từ; một số câu có dạng khác biệt với tiếng Việt; một số câu có kết cấu cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p daihocthudo 26/04/2024 7 0

 • Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ tập trung vào ba nền văn học lớn ít nhiều có mối quan hệ ảnh hưởng đến Việt Nam. Phần 1 trình bày khái quát bức tranh văn học nước Pháp như: Molière; Hugo; Baudelaire; Camus; Robbe - Grillet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p daihocthudo 26/04/2024 9 1

 • Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung văn học Anh như: Shakespeare, Shaw; Văn học Mỹ: Whitman, Mark Twain, Hemingway. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p daihocthudo 26/04/2024 8 1

 • Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại: Phần 1 - TS. Phùng Thị Thu Trang, TS. Đinh Thị Thu Hương

  Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại: Phần 1 - TS. Phùng Thị Thu Trang, TS. Đinh Thị Thu Hương

  Phần 1 của cuốn "Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại" trình bày những nội dung chính sau: Chương I - Kiến thức cơ bản về dịch thuật, tiêu chuẩn và các bước trong quá trình dịch, phương pháp và thủ pháp trong dịch thuật; Chương II - Thực hành dịch Trung - Việt qua các chủ đề quan hệ thương mại, chủ đề tiền tệ - ngân hàng; chủ đề quản trị...

   108 p daihocthudo 26/04/2024 18 2

 • Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại: Phần 2 - TS. Phùng Thị Thu Trang, TS. Đinh Thị Thu Hương

  Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại: Phần 2 - TS. Phùng Thị Thu Trang, TS. Đinh Thị Thu Hương

  Phần 2 của cuốn "Giáo trình Dịch tiếng Trung thương mại" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương III - Thực hành dịch Việt - Trung qua các chủ đề xuất nhập khẩu, chủ đề hợp đồng, chủ đề quản trị nhân lực, chủ đề quản trị chiến lược, chủ đề quản trị dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p daihocthudo 26/04/2024 15 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở) này gồm 25 bài: từ bài 1 đến bài 4 giới thiệu phần phát âm; từ bài 5 đến bài 19 giới thiệu và hướng dẫn luyện tập các kĩ năng “nghe - nói - đọc - viết" trên cơ sở tri thức môn ngữ học - giao tiếp. Mỗi bài gồm 3 phần chính: hội thoại, bài luyện đọc và chú giải ngữ pháp. Các...

   134 p daihocthudo 26/04/2024 7 0

 • Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Chương trình cơ sở) được biên soạn theo đường hướng quan điểm giao tiếp, thực hành tiếng qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, từ giao tiếp thông thường đến kĩ năng tạo lập văn bản; đồng thời hướng đến tính ngắn gọn, hiệu quả, nội dung bài khoá chân thực, mang hơi thở cuộc sống của đất...

   114 p daihocthudo 26/04/2024 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi