Học liệu mở

 • Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 1

  Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Dân chủ và kinh tế thị trường - Hai bánh của mộ cổ xe ngựa, dân chủ và công bằng xã hội, thiết chế chính trị, dân chủ và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 2

  Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Điều chỉnh kinh tế, công bằng và hỗ trợ người lao động, kinh tế chính trị của cải cách - Công bằng và hỗ trợ người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 1 - Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí (dịch)

  Ebook Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 1 - Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí (dịch)

  Ebook "Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 1" trình bày các nội dung: Nguồn gốc ra đời của Phật giáo, Thích Ca Thế Tôn, Nguyên Thi Phật giáo và Tang Tang kinh điển, vua A Dục và Đại Thiên, sự phân chia bộ phái Phật giáo, giáo nghĩa của đại chủng bộ và hữu bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   224 p cdsphanoi 24/07/2017 1 0

 • Ebook Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 2 - Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí (dịch)

  Ebook Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 2 - Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí (dịch)

  Ebook "Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung: Nghệ thuật Phật giáo vương triều vua A Dục và sau đó, thời kỳ đầu của Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Đại thừa hệ Long thọ và kinh điểm của hệ này về sau, Phật giáo Đại thừa hệ Vô trước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   271 p cdsphanoi 24/07/2017 1 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 1 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Lời nói đầu, Lời giới thiệu, Mở đầu, Chương 1 - Tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần, Chương 2 - Văn hóa Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý...

   100 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 2 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Chương 3 - Diện mạo văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Chương 4 - Đặc điểm văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, Mục lục.

   281 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Phần 2 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học" của tác giả Phan Ngọc Liên trình bày di sản sử học của Hồ Chí Minh. Phần phụ lục là một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

   78 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Phần 1 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học" của tác giả Phan Ngọc Liên trình bày nội dung: Hồ Chủ Tịch với việc sử dụng sử học; những đóng góp của Hồ Chủ tịch đối với nền sử học Macxit Việt Nam.

   68 p cdsphanoi 24/07/2017 1 0

 • Ebook Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Quân đội Nhân dân

  Ebook Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Quân đội Nhân dân

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự ra đời đoàn 559 - Tổ chức bảo đảm quân y trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, góp phần đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt của Mỹ - Ngụy (1959-1964); tổ chức và hoạt động bảo đảm quân y trên tuyến...

   104 p cdsphanoi 24/07/2017 3 0

 • Ebook Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Quân đội Nhân dân

  Ebook Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Quân đội Nhân dân

  Nối tiếp nội dung chi tiết cuốn sách "Lịch sử quân đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh", phần 2 trình bày các nội dung: Quân y Trường Sơn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu góp phần đảm bảo giao thông chi viện các hướng chiến trường đanh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ 1969 - 1972;... Mời...

   134 p cdsphanoi 24/07/2017 2 0

 • Ebook Đối thoại với Lý Quang Diệu: Phần 1 - Tom Plate

  Ebook Đối thoại với Lý Quang Diệu: Phần 1 - Tom Plate

  Phần 1 cuốn sách "Đối thoại với Lý Quang Diệu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu trước cuộc phỏng vấn ở Istana, ngày thứ nhất (chiều muộn một ngày hè năm 2009, bố là người giỏi nhất, cáo và nhím, hội chứng Trung Quốc, cơn bão hoàn hảo, thiện - Ác - Tà, nổi loạn không lý do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p cdsphanoi 24/07/2017 1 0

 • Ebook Đối thoại với Lý Quang Diệu: Phần 2 - Tom Plate

  Ebook Đối thoại với Lý Quang Diệu: Phần 2 - Tom Plate

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đối thoại với Lý Quang Diệu", phần 2 trình bày các nội dung: Đường về Ấn Độ, ai sẽ đến ăn tối, Lý Quang Diệu xứ Ả Rập, những năm sống trong nguy hiểm, bố già, chiều hôm sau ở Istana, rắc rối ở thiên đường, chuyện ông Harry, công dân lỹ, cha và con giá, cha và con trai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   142 p cdsphanoi 24/07/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số