Học liệu mở

 • Ebook Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giao lưu văn hoá giữa ba nước Hàn – Trung - Việt; Du nhập và ảnh hưởng của “Tiễn đăng tân thoại” tới Hàn Quốc và Việt Nam; tiêu chuẩn so sánh “Tiễn đăng tân thoại”, “Kim ngao tân thoại”, “Truyền kỳ mạn...

   122 p daihocthudo 31/05/2024 10 0

 • Ebook Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích 1 truyện tiêu biểu, ý nghĩa văn học lịch sử Đông Á của tiểu thuyết truyền kỳ ba nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần: Phần 1

  Ebook Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần" của tác giả Nguyễn Phạm Hùng giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề về khuynh hướng văn học và việc xác định các khuynh hướng văn học trong thời Lý - Trần; khuynh hướng văn học mang cảm hứng “thiền", một số tác giả và tác phẩm trong khuynh hướng văn học mang cảm...

   208 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần: Phần 2

  Ebook Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các khuynh hướng văn học thời Lý - Trần" giới thiệu tới người đọc các nội dung: một số tác giả và tác phẩm trong khuynh hướng văn học mang cảm hứng "xã tắc", khuynh hướng văn học mang cảm hứng “đạo lý”, một số tác giả và tác phẩm trong khuynh hướng văn học mang cam hứng "đạo lý”. Mời các...

   148 p daihocthudo 31/05/2024 9 0

 • Ebook Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Bảo trợ xã hội trong bối cảnh đổi mới đất nước, các chính sách và chương trình bảo trợ xã hội ở việt nam, nghèo đói ở nông thôn, sự bất an về kinh tế xã hội và bảo trợ xã hội, bảo trợ xã hội và di cư lao động từ nông thôn ra đô thị -...

   139 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" là kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) về nhu cầu bảo trợ xã hội của ba nhóm thiệt thòi. Đây là một phần của cuộc khảo sát lớn hơn về những vấn đề khó khăn của những đối tượng dễ bị tổn thương ở Việt Nam: nông dân nghèo, lao động di cư...

   143 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898): Phần 1

  Ebook Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898): Phần 1

  Cuốn sách "Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898)" của tác giả Trần Văn Giàu được chia làm 3 quyển với 27 chương, bao quát thời kỳ lịch sử từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Đà Nẵng tháng 8/1858, đến khi phong trào Cần Vương chấm dứt tháng 9/1898. Nội dung các quyển có tiêu đề cụ thể ứng với nội dung và thời gian của sự...

   206 p daihocthudo 31/05/2024 9 0

 • Ebook Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898): Phần 2

  Ebook Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898): Phần 2

  Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898): phần 2 gồm có những nội dung: Chương 13 Hà Nội thất thủ lần thứ 2; chương 14 chính trị của phong kiến Trung Quốc đối với tình hình Việt Nam sau khi Hà Nội thất thủ lần thứ 2; chương 15 kinh thành bị tấn công lần thứ nhất, Hòa ước 1883, Sơn Tây thất thủ; chương 16 Bắc Ninh thất thủ, Hòa ước...

   259 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại): Phần 1

  Tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại) gồm 48 bài nghiên cứu xung quanh những vấn đề văn học Trung đại Việt Nam. Một số bài viết trong phần này gồm có: Giới thiệu bài thơ Chim trong lồng của Quận He, Tìm hiểu Truyện Kiều và Nguyễn Du, Ảnh hưởng về ngữ ngôn...

   461 p daihocthudo 31/05/2024 11 1

 • Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại): Phần 2

  Phần 2 cuốn tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển I - Những vấn đề văn học trung đại) gồm có một số bài viết sau: Thử xét lại cái án Nguyễn Trãi, Tống Trân Cúc Hoa - tấm gương tình yêu rực rỡ của nhân dân Việt Nam trong xã hội phong kiến, Bàn góp về nguồn gốc giai cấp của Hồ Xuân Hương, Tìm...

   473 p daihocthudo 31/05/2024 8 0

 • Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển II - Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học): Phần 1

  Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển II - Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học): Phần 1

  Tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954 - 1959) - Quyển 2 gồm 68 bài nghiên cứu xung quanh những vấn đề Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học. Phần này gồm có một số bài viết sau: Giảng văn về ca dao cổ của nông dân đấu tranh, Lại chuyện Thằng Bờm, Tìm hiểu giá trị văn chương cũ, Góp ý kiến vào việc tìm hiểu văn...

   292 p daihocthudo 31/05/2024 10 0

 • Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển II - Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học): Phần 2

  Ebook Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển II - Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học): Phần 2

  Phần 2 cuốn tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) - Những vấn đề lịch sử Ngữ văn (Quyển II - Văn học dân gian, lý luận phê bình và lịch sử văn học, ngôn ngữ học) gồm có một số bài viết sau: Có thể liệt những bài văn yêu nước do người Việt Nam trước kia viết bằng chữ Hán vào văn học dân tộc của ta không?; Mấy ý kiến về quyền...

   873 p daihocthudo 31/05/2024 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi