Học liệu mở

 • Ebook Hình học sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Hình học sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hình học sơ cấp và thực hành giải toán" trình bày các nội dung: Đa giác và diện tích đa giác, đa diện - Khối đa diện - Thể tích; một số vấn đề về đường tròn và mặt cầu, quỹ tích và dựng hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p daihocthudo 24/05/2023 17 0

 • Ebook Hình học sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Ebook Hình học sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Hình học sơ cấp và thực hành giải toán" trình bày các nội dung: Một số bài toán nổi tiếng, phương pháp giải toán hình học, một số dạng toán hình học. Cuối sách còn có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   149 p daihocthudo 24/05/2023 23 0

 • Ebook Lịch sử của hình học: Phần 1

  Ebook Lịch sử của hình học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu lịch sử của hình học" trình bày các nội dung: Sự hình thành những khái niệm đầu tiên về hình học - hình học thời Ai Cập và Babilon cổ; hình học ở Hy Lạp cổ; hình học ở các nước Hy Lạp và ở đế quốc La Mã, hình học ở Trung Quốc và Ấn Độ và các nước Hồi giáo thời Trung cổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   73 p daihocthudo 24/05/2023 14 0

 • Ebook Lịch sử của hình học: Phần 2

  Ebook Lịch sử của hình học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu lịch sử của hình học" trình bày các nội dung: Hình học ở Châu Âu thời Trung cổ và thời Phục Hưng, hình học ở thế kỷ XVII; hình học ở thế kỷ XVIII; hình học ở thế kỷ XIX, vài nét về hình học vào những năm đầu của thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p daihocthudo 24/05/2023 16 0

 • Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 1

  Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 1

  "English vocabulary in use pre-intermediate" will help you learn more than 2,000 words and phrases, and you can use it without a teacher. There are 100 units in the book. You can study them in any order, but the first four units have information about vocabulary that will help you with your learning. Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 1 include all of the following: Learning, The world around us, People,...

   136 p daihocthudo 24/05/2023 14 0

 • Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use pre-intermediate (Fourth edition): Part 1 include all of the following: Functional language, Word formation, Phrase building, Key verbs, Words and grammar, Connecting and linking, Style and register. This book can be used in class or for self-study. It is intended for learners at the upper A2 level and B1 level on the Council of Europe scale, and teaches more than 2,000 words and phrases. The vocabulary is...

   129 p daihocthudo 24/05/2023 14 0

 • Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 1

  Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 1

  Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 1 include all of the following: Learning vocabulary, organising a vocabulary notebook, using your dictionary, guessing and explaining meaning, topics, feelings and actions.

   118 p daihocthudo 24/05/2023 13 0

 • Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use upper-intermediate (Fourth edition): Part 2 include all of the following: Basic concepts, connecting and linking words, word formation, words and pronunciation, counting people and things, phrasal verbs and verb-based expressions, varieties and styles.

   162 p daihocthudo 24/05/2023 14 0

 • Ebook English vocabulary in use elementary (Third edition): Part 1

  Ebook English vocabulary in use elementary (Third edition): Part 1

  This book will help you learn around 1, 250 new words and phrases. You can use the book yourself, without a teacher. You can do the units in any order you like. This book can be used in class or as a self-study book. It is intended for learners at A1–A2 levels of the Council of Europe scale. It aims to take learners with a very basic level of vocabulary to a point where they can use approximately 2,000 words and phrases and teaches them...

   84 p daihocthudo 24/05/2023 12 0

 • Ebook English vocabulary in use elementary (Third edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use elementary (Third edition): Part 2

  Ebook English vocabulary in use elementary (Third edition): Part 2 include all of the following: Everyday verbs, Words and grammar, Answer key, Phonemic symbols, Irregular verbs, How to learn vocabulary. The book focuses not just on single words, but also on useful phrases and collocations. For example, difficult teaching points such as the difference between do and make are dealt with through collocation (we do our homework, but we make...

   92 p daihocthudo 24/05/2023 14 0

 • Ebook Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập: Phần 1

  Ebook Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập: Phần 1

  Tài liệu "Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Viết câu; Sắp xếp trật tự câu; Nhìn hình đặt câu; Viết đoạn văn; Viết đoạn văn với từ cho sẵn; Thuật lại bài văn; Nhìn hình kể chuyện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   32 p daihocthudo 24/05/2023 26 0

 • Ebook Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập: Phần 2

  Ebook Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn ứng dụng; Viết thư; Tự giới thiệu sơ yếu lý lịch; Viết kế hoạch; Báo có tổng kết; Văn miêu tả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p daihocthudo 24/05/2023 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số