Học liệu mở

 • Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 2

  Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 2

  Quyển Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt được biên soạn nhằm cung cấp một cách có hệ thống các từ chuyên ngành trong lĩnh vực Ngân hàng theo 3 ngôn ngữ Anh - Trung - Việt. Mỗi mục từ trong sách này, dù là từ đơn hay từ phức, đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Trừ chữ đầu mục từ được viết chữ in hoa, còn lại đều dùng...

   128 p daihocthudo 20/07/2018 15 1

 • Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 1

  Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 1

  Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt của tác giả Ngọc Thái được biên soạn khá chi tiết, công phu, thuận tiện trong việc tra cứu. Mỗi mục từ trong cuốn sách này, dù là từ đơn hay là từ phức đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Với cách giải thích rất dễ hiểu, các mục từ được sắp xếp khoa học, cuốn từ điển thực...

   122 p daihocthudo 20/07/2018 26 1

 • Ebook Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam): Phần 1

  Ebook Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam): Phần 1

  Cuốn sách "Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777" trình bày vấn đề cơ bản của công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ ngót 300 năm. Trong cuốn sách, tác giả Phan Khoang đã có những nhận định về bản chất của các sự kiện lịch sử phức tạp được đưa ra trong quá trình “phục hiện lịch sử Đàng Trong”. Bố cục cuốn sách gồm 4 chương, phần 1 này sẽ gồm...

   308 p daihocthudo 20/07/2018 13 1

 • Ebook Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam): Phần 2

  Ebook Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam): Phần 2

  Cuốn sách "Việt sử: Xứ Đàng trong 1558-1777" này không những giúp cho độc giả hiểu được lịch sử cuộc Nam tiến hào hùng, đẫm mồ hôi nước mắt của những người con dân Việt can đảm và khai phóng. Thông qua cuốn sác, bạn đọc còn có thể biết đến lịch sử của vương quốc Chăm Pa, vấn đề Chân Lạp,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của...

   402 p daihocthudo 20/07/2018 15 1

 • Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1)" giới thiệu tới người đọc các truyền thuyết dân gian thời Hùng Vương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p daihocthudo 20/07/2018 18 1

 • Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách ""Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyền thuyết dân gian người Việt (Quyển 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các truyện: Sự tích Trâu Á - Trâu thành thời Hùng Vương đánh Thục; Trần Giới, Trần Hà; sự tích Minh Lang, Sát Hải, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Mai Hoa thời Hùng Vương; Ngọ Sơn đại vương

   142 p daihocthudo 20/07/2018 13 1

 • Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài vè kể vật, vè kể việc như: Vè các thứ lúa, các thứ rau, vè các thứ hoa, trăm thức hoa nở cả trên cành, bách bộ nàng hoa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   214 p daihocthudo 20/07/2018 13 1

 • Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Vè (Quyển 1)" giới thiệu tới người đọc các bài vè trẻ em và vè vui chơi giải trí như: Qua cầu hầu trẻ, giằng bà giào, ông đếm cát, chắp con thẻ, đức cây dừa, tập tầm vông, tay cầm con dao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p daihocthudo 20/07/2018 11 1

 • Bài giảng Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam

  Bài giảng Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam

  Bài giảng gồm các nội dung chính: Đặc điểm và vai trò của hệ thống di tích, danh thắng Việt Nam, hệ biểu tượng trong hệ thống di tích danh thắng Việt Nam, một số di tích danh thắng tiêu biểu Bắc bộ, một số di tích danh thắng tiêu biểu Trung bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   114 p daihocthudo 20/07/2018 17 1

 • Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B- ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B- ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B gồm 5 chương mỗi chương trình bày như: Khái quát về văn học Việt Nam từ sau 1975, văn xuôi từ sau 1975, Nguyễn Minh Châu (1930-1989), thơ từ sau 1975, Xuân Quỳnh (1942-1988). Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p daihocthudo 20/07/2018 11 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân lớp 9: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân lớp 9: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các bài học: Chí công vô tư, tự chủ, dân chủ và kỉ luật, bảo vệ hòa bình, hợp tác cùng phát triển, tính hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, năng động sáng tạo, lí tưởng sống của thanh niên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   135 p daihocthudo 20/07/2018 16 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân lớp 9: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân lớp 9: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các bài học: Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân, quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, sống có đạo đức và tuân theo pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   86 p daihocthudo 20/07/2018 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số