Học liệu mở

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế" do PGS.TS Nguyễn Văn Tiến biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối - Forex, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p daihocthudo 22/12/2017 14 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua - PPP, học thuyết ngang giá lãi suất - IRP, hệ thống tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   257 p daihocthudo 22/12/2017 13 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1 - TS. Thái Trí Dũng

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1 - TS. Thái Trí Dũng

  Giao tiếp và thương lượng nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng là một nghệ thuật lâu đời trong dân gian. Phần 1 cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" sau đây sẽ giới thiệu tới bạn đọc những kiến thức về "Giao tiếp" bao gồm: Khái quát về giao tiếp, cấu trúc của hoạt động giao tiếp, cơ sở tâm lý - xã hội của...

   126 p daihocthudo 22/12/2017 13 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2 - TS. Thái Trí Dũng

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2 - TS. Thái Trí Dũng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh", phần 2 - Kỹ năng thương lượng giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về thương lượng, tiến trình thương lượng, phân tích giá cả trong thương lượng, kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng, bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng...

   182 p daihocthudo 22/12/2017 12 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử: Phần 1

  Cuốn sách trình bày các nội dung: Nhận thức về nghiên cứu khoa học; khái niệm - từ ý tưởng đến đo lường; lý thuyết trong nghiên cứu; phương pháp lịch sử; làm việc với dữ liệu và báo cáo. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   134 p daihocthudo 22/12/2017 18 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử" sau đây. Nội dung cuốn sách trình bày nhận thức về nghiên cứu khoa học; khái niệm - từ ý tưởng đến đo lường; lý thuyết trong nghiên cứu; phương pháp lịch sử; làm việc với dữ liệu và báo cáo.

   94 p daihocthudo 22/12/2017 9 0

 • Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái: Phần 1 - Chu Đức, Hoàng Chí Thành

  Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái: Phần 1 - Chu Đức, Hoàng Chí Thành

  Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái do Chu Đức & Hoàng Chí Thành biên soạn gồm 8 chương và phần phụ lục. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu: Chương 1 - Các dạng sai số của các quan trắc, Chương 2 - Ước lượng các giá trị chân thật, Chương 3 - Kiểm định tính chuẩn của các sai số quan trắc, Chương 4 - Quan hệ giữa các dãy quan trắc,...

   60 p daihocthudo 22/12/2017 18 0

 • Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái: Phần 2 - Chu Đức, Hoàng Chí Thành

  Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái: Phần 2 - Chu Đức, Hoàng Chí Thành

  Phần 2 Ebook Tính toán trong các hệ sinh thái do Chu Đức & Hoàng Chí Thành biên soạn gồm nội dung các chương sau: Chương 6 - Phân tích tương quan, Chương 7 - Phương pháp đánh giá trọng số các thành phần của hệ, Chương 8 - Phân tích phân biệt. Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành...

   73 p daihocthudo 22/12/2017 14 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin: Phần 1 - Thạc Bình Cường (chủ biên)

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin: Phần 1 - Thạc Bình Cường (chủ biên)

  Với 7 bài học gồm nhiều chủ đề về công nghệ thông tin, sử dụng các bài đọc và hình minh họa được trích từ sách, báo, các tạp chí chuyên ngành máy tính, Internet, trang Web, sách hướng dẫn và các mẫu tin quảng cáo nhằm giúp học viên thu nhận và phát triển những kỹ năng cần thiết để học các chuyên ngành Công nghệ thông tin sau này. Giáo trình gồm...

   113 p daihocthudo 22/12/2017 14 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin: Phần 2 - Thạc Bình Cường (chủ biên)

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin: Phần 2 - Thạc Bình Cường (chủ biên)

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin do Thạc Bình Cường (chủ biên) biên soạn đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng đọc; những thuật ngữ và từ vựng quan trọng được tách ra thành một mục riêng để thu hút và phát triển vốn từ của học viên; trong mỗi bài có phần bài tập ngữ pháp giúp học viên ôn lai những điểm ngữ...

   141 p daihocthudo 22/12/2017 14 0

 • Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa" giới thiệu các nội dung: Nước Việt Nam trước năm 1947 - Mấy đặc thù, những người Pháp đến Việt Nam, Trung Hoa và người Hoa trong thời kỳ độc lập dưới triều Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p daihocthudo 22/12/2017 13 0

 • Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tự Đức - Một quyền thừa kế chính thống bị tranh cãi, các nhân vật chủ yếu của chính quyền Tự Đức, nhóm trung thành và nhóm đối kháng, Hịch văn thân. Mời các bạn tham khảo.

   207 p daihocthudo 22/12/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số