Học liệu mở

 • Giáo trình Độc học môi trường: Phần 2 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Giáo trình Độc học môi trường: Phần 2 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Độc học môi trường tập trung vào các kiên thức chuyên sâu về nghiên cứu độc học môi trường, sự ảnh hưởng của độc chất môi trường đên cơ thể sống, khả năng vận chuyển và tổn lưu của độc chất môi trường trong cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p daihocthudo 22/03/2023 4 0

 • Giáo trình Độc học môi trường: Phần 1 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Giáo trình Độc học môi trường: Phần 1 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Phần 1 giáo trình Độc học môi trường trình bày các các khái niệm nội dung, vân đề cơ bản về độc học, sức khoẻ môi trường, tính độc cũng như các mối quan hệ giữa liều lượng độc tố và phản ứng của cơ thể sông; một số độc chất môi trường và sự lan truyền của chúng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí; nguồn gốc,...

   138 p daihocthudo 22/03/2023 3 0

 • Giáo trình Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1)" trình bày các nội dung: Làm quen và sử dụng các dụng cụ đo độ dài, phép cân chính xác, xác định khối lượng riêng của vật rắn bằng cân phân tích và bình tỉ trọng; nghiên cứu các tính chất của chuyển động nhờ máy ATWOOD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 22/03/2023 3 0

 • Giáo trình Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Thí nghiệm Vật lý đại cương (Tập 1)" trình bày các nội dung: Xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp STOKES, xác định bước sóng và vận tốc âm theo phương pháp cộng hưởng sóng dừng; xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng, xác định nhiệt dung riêng của chất rắn; khảo sát các phương trình trạng thái...

   84 p daihocthudo 22/03/2023 4 0

 • Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày các nội dung: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm tự nhiên Việt Nam, đặc điểm dân cư, dân tộc Việt Nam, các ngành kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p daihocthudo 22/03/2023 5 1

 • Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày nội dung chương 5 - Các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo trình phù hợp với ngành học Địa lí, Lịch sử đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.

   68 p daihocthudo 22/03/2023 6 1

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý dự án" trình bày các nội dung: tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối các nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p daihocthudo 22/03/2023 5 0

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý dự án" trình bày các nội dung: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, một số ứng dụng của Microsoft Project trong quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p daihocthudo 22/03/2023 3 0

 • Giáo trình Thực vật học: Phần 2

  Giáo trình Thực vật học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thực vật học gồm 4 chương trình bày nguyên lý phân loại và sự phân chia sinh giới; thực vật bậc thấp; thực vật bậc cao; hệ thống phân loại ngành thực vật hạt kín. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p daihocthudo 22/03/2023 3 0

 • Giáo trình Thực vật học: Phần 1

  Giáo trình Thực vật học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Thực vật học gồm 2 chương trình bày cơ quan sinh dưỡng; sự sinh sản của thực vật. Học xong chương này, sinh viên có thể nhận biết và mò tả được các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản của một loài cây, làm cơ sở để giám định tên khoa học của thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p daihocthudo 22/03/2023 4 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1 trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tư duy và tư duy toán học, những loại hình tư duy thường gặp trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p daihocthudo 22/03/2023 3 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phương pháp dạy toán ở trường phổ thông nhằm phát triển tư duy học sinh" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p daihocthudo 22/03/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số