Học liệu mở

 • Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Cuốn sách giúp giải quyết vấn đề cập nhật thông tin một trong những nhu cầu chung của các giáo viên, quan lý, các bộ thuộc khối ngành sư phạm, các giáo viên đang và làm việc tại môi trường giáo dục đặc biệt, thông qua sách ít nhiều bạn nắm được những tri thức cơ bản về đặc điểm sinh lý, bệnh học, tâm lý học, của trẻ chậm phát triển trí...

   145 p daihocthudo 27/02/2019 14 0

 • Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Phần 2 sách có nội dung gồm 6 chương: Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ... Hy vọng cuốn sách mang lại kiến thức hữu ích cho bạn đọc về chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm...

   142 p daihocthudo 27/02/2019 13 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục montessori - Phát hiện mới về trẻ thơ

  Ebook Phương pháp giáo dục montessori - Phát hiện mới về trẻ thơ

  Phương pháp giáo dục montessori hiện nay được áp dụng phổ biến tại các trường mẫu giáo, thay đổi phương pháp cũ tiếp thu cái mới, ebook gồm 22 chương trình bày về phương pháp giáo dục montessori – Phát hiện mới về trẻ thơ có các nội dung sau: Đưa khoa học vào trường học, nhin lại lịch sử của phương pháp giáo dục, giáo dục tự nhiên, giáo dục...

   240 p daihocthudo 31/01/2019 20 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0-6 tuổi

  Ebook Phương pháp giáo dục montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0-6 tuổi

  Ebook cung cấp đầy đủ kiến thức khoa học về những thay đổi tâm sinh lý của trẻ qua từng giai đoạn, từ đó bậc cha mẹ có thể vận dụng nó để xây dựng môi trường học tập. Ebook khiến bậc phụ huynh hiểu rằng hoạt động giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi không nhất thiết chỉ trong môi trường giáo dục chuyên biệt. Ebook gồm 4 chương trình bày:...

   154 p daihocthudo 31/01/2019 17 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học.

   52 p daihocthudo 31/01/2019 15 2

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 3

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 3

  Nội dung học phần có tính chất tổng hợp, đặc trưng của phương pháp tư duy toán học, vì vậy trên cơ sở nội dung kiến thức và yêu cầu chung qui định trong chương trình môn toán tiểu học và để sử dụng tài liệu hiệu quả ngoài việc tự nghiên cứu,...Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 3 sau đây để nắm...

   78 p daihocthudo 31/01/2019 13 0

 • Bài giảng Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh

  Bài giảng Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh

  Nội dung bài giảng của học phần gồm năm chương được soạn theo giáo trình “Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh”. Bài giảng giúp người học nắm được những nội dung sau: Một số vấn đề chung về môn học, nội dung khám phá khoa hoc về môi trường xung quanh ở trường mầm non, phương pháp cho trẻ khám phá khoa học...

   51 p daihocthudo 31/01/2019 14 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học

  Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học

  Bài giảng nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; sử dụng nhiều PPDH, hình thức tổ chức dạy học khác nhau, giúp người học dễ học, dễ hiểu và gây hứng thú học tập.

   115 p daihocthudo 31/01/2019 9 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Những vấn đề chung về dạy học Toán tiểu học, dạy học các yếu tố số học, dạy học các yếu tố hình học, dạy học đại lượng và đo đại lượng, dạy học các yếu tố thống kê,...

   108 p daihocthudo 31/01/2019 13 0

 • Bài giảng Đạo đức và phương pháp giảng dạy đạo đức ở tiểu học

  Bài giảng Đạo đức và phương pháp giảng dạy đạo đức ở tiểu học

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và trách nhiệm đạo đức học MacLenin, quan điểm của đạo đức học Mac-Lenin về những vấn đề cơ bản của đạo đức, một số nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức cộng sản chủ nghĩa,..... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p daihocthudo 31/01/2019 16 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học - (Học phần 1)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học - (Học phần 1)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học với mục tiêu nhằm giúp các bạn sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, cơ sở khoa học của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, đặc điểm HS tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tiếng Việt ở trường...

   169 p daihocthudo 31/01/2019 15 3

 • Ebook Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ

  Ebook Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ

  Tài liệu Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ giúp các bạn biết được cách hỗ trợ trẻ có những kỹ năng cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ. Đồng thời tài liệu cũng trình bày về những trò chơi mà học và những điều mà cha mẹ cần biết về trẻ để có sự hỗ trợ cho trẻ một cách tốt nhất.

   191 p daihocthudo 31/10/2018 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số