Học liệu mở

 • Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp trắc quang xác định thành phần và hằng số bền của phức, dụng cụ đo dùng trong trắc quang, giới thiệu về các phương pháp đo độ đục, giới thiệu phương pháp phát quang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p daihocthudo 27/06/2020 8 0

 • Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về phân tích trắc quang, sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch chất màu, quan hệ giữa cấu trúc và màu sắc của hợp chất, các phương pháp định lượng bằng trắc quang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các bài tập về: Tính thị kính Ramden, tính thị kính Huygen, tính kính đeo mắt, tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihocthudo 20/11/2019 89 0

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập về: Xác định các thông số quang của hệ, xác định quang sai bậc ba của hệ quang, tính các viễn vật kính, tính cận vật kính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p daihocthudo 20/11/2019 86 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học kĩ thuật công nghiệp ở trung học cơ sở

  Bài giảng Phương pháp dạy học kĩ thuật công nghiệp ở trung học cơ sở

  Nội dung tập bài giảng gồm 5 chương: Phương pháp dạy học phần Vẽ kĩ thuật ở Công nghệ 8, phương pháp dạy học phần Cơ khí ở Công nghệ 8, phương pháp dạy học phần Kĩ thuật điện ở Công nghệ 8, dạy học môđun Sửa chữa xe đạp ở Công nghệ 9, dạy học môđun Lắp đặt mạng điện trong nhà ở Công nghệ 9,...

   126 p daihocthudo 30/09/2019 102 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1 cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về một số mô hình dạy học hiện đại mà chúng tôi gọi là các mô hình dạy học tích cực đang được áp dụng hiện nay, cụ thể là: Tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền...

   157 p daihocthudo 31/08/2019 150 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2 trình bày một số mô hình dạy học tích cực và khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học Vật lí ở Việt Nam, dạy học theo chủ đề và khả năng áp dụng vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông, dạy học trên cơ sở vấn đề, dạy học theo góc và khả...

   124 p daihocthudo 31/08/2019 132 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về bức xạ mặt trời, tương tác chùm tia bức xạ với mặt trời và chất, sự truyền và trao đổi nhiệt giữa các vật,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p daihocthudo 31/08/2019 78 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ thu nóng không khí, thiết bị thu bức xạ hội tụ, hệ đun nước nóng có tích giữ nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p daihocthudo 31/08/2019 69 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Nghề trồng cây ăn quả, một số vấn đề chung về cây ăn quả, các phương pháp nhân giống cây ăn quả, kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   120 p daihocthudo 29/07/2019 71 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung bài học: Kĩ thuật trồng cây vải, kĩ thuật trồng cây xoài, kĩ thuật trồng cây chôm chôm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   93 p daihocthudo 29/07/2019 76 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các chương: May mặc trong gia đình, trang trí nhà ở,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p daihocthudo 29/07/2019 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số