Học liệu mở

 • Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên các trường sư phạm. Hiện nay, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh phổ thông về bài tập vật lí rất nhiều nhưng sách hướng dẫn giáo viên phân tích các hiện tượng vật lí để giải quyết các bài tập vật lí...

   189 p daihocthudo 27/09/2021 5 0

 • Bài giảng Phương pháp Toán Lý

  Bài giảng Phương pháp Toán Lý

  Bài giảng Phương pháp Toán Lý cung cấp cho sinh viên phương pháp giải những phương trình đạo hàm riêng xuất hiện khi mô tả các quá trình vật lý khác nhau, như hiện tượng dao động, truyền sóng, truyền nhiệt, khuếch tán hay thế của các trường vật lý. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về các hàm đặc biệt như các đa thức...

   120 p daihocthudo 27/09/2021 3 0

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhiệt động lực học, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và các phương trình trạng thái, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và entropi,... Mời các bạ cùng tham khảo.

   134 p daihocthudo 29/09/2020 144 1

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng pha và cân bằng hóa học, một số ứng dụng khác của nhiệt động lực học. Mời các bạ cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 29/09/2020 105 1

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải tích vecto, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, một số phương pháp giải bài toán trường điện tĩnh, trường điện dừng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   131 p daihocthudo 29/09/2020 106 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện từ, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   107 p daihocthudo 29/09/2020 97 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về mạch điện, phương pháp phân tích mạch điện, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, dạng sóng và tín hiệu, quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihocthudo 21/08/2020 134 1

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Mạch điện xoay chiều; đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng; mạng hai cửa; hỗ cảm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   93 p daihocthudo 21/08/2020 137 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, dối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p daihocthudo 28/07/2020 114 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về động học chất điểm, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động cơ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p daihocthudo 28/07/2020 149 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Phần tiếp theo bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật Newwton, các lực liên kết, động lượng và định luật bảo toàn động lượng, chuyển động tương đối và nguyên lý Galile,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p daihocthudo 28/07/2020 135 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p daihocthudo 28/07/2020 140 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số