Học liệu mở

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về mạch điện, phương pháp phân tích mạch điện, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, dạng sóng và tín hiệu, quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihocthudo 21/08/2020 19 1

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Mạch điện xoay chiều; đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng; mạng hai cửa; hỗ cảm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   93 p daihocthudo 21/08/2020 14 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, dối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p daihocthudo 28/07/2020 18 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về động học chất điểm, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động cơ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p daihocthudo 28/07/2020 18 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Phần tiếp theo bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật Newwton, các lực liên kết, động lượng và định luật bảo toàn động lượng, chuyển động tương đối và nguyên lý Galile,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p daihocthudo 28/07/2020 19 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p daihocthudo 28/07/2020 22 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công, công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường thế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 28/07/2020 14 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật vạn vật hấp dẫn, trường hấp dẫn, các định luật Keppler, vệ tinh nhân tạo - Tốc độ vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p daihocthudo 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 5: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 5: Trường tĩnh điện

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 5: Trường tĩnh điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tác điện - Định luật Coulomb, điện trường, định lý Ostrogradsky - Gauss, công của lực điện trường điện thế - Hiệu điện thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p daihocthudo 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 6: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 6: Vật dẫn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 6: Vật dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hiện tượng điện hưởng, điện dung của vật dẫn cô lập, hệ vật dẫn cân bằng, tụ điện, năng lượng điện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p daihocthudo 28/07/2020 20 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 7: Điện môi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của chất điện môi, vec-tơ phân cực điện môi, điện trường tổng hợp trong điện môi, điện môi đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p daihocthudo 28/07/2020 17 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 8: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm từ trường, cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - Từ thông; các định lý quan trong về từ trường, lực từ tác dụng lên dòng điện, điện tích chuyển động trong từ trường, công của lực từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p daihocthudo 28/07/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số