Học liệu mở

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2

  Bài giảng Vật lý đại cương 2

  Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; Vật dẫn; Từ trường không đổi; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Trường điện từ. Phần Quang học gồm các chương: Cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng; Quang...

   258 p daihocthudo 27/12/2021 29 0

 • Bài giảng thực hành Vật lý đại cương

  Bài giảng thực hành Vật lý đại cương

  Bài giảng thực hành Vật lý đại cương cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung bài thí nghiệm, kỹ năng thực hành thí nghiệm và kiến thức để có thể xử lý và trình bày được kết quả sau thí nghiệm Bài giảng gồm 12 bài thí nghiệm thuộc các lĩnh vực cơ, nhiệt, điện từ và quang.

   148 p daihocthudo 27/12/2021 34 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình phần 1 gồm các phần sau: Quang hình học; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   122 p daihocthudo 28/10/2021 33 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Quang học tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng phân cực ánh sáng; Sự tán sắc ánh sáng; Sự tán xạ ánh sáng; Quang điện từ; Các hiệu ứng quang lượng tử; Laser và quang học phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p daihocthudo 28/10/2021 27 0

 • Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông

  Bài giảng Phương pháp giải bài tập Vật lý trung học phổ thông là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên các trường sư phạm. Hiện nay, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh phổ thông về bài tập vật lí rất nhiều nhưng sách hướng dẫn giáo viên phân tích các hiện tượng vật lí để giải quyết các bài tập vật lí...

   189 p daihocthudo 27/09/2021 56 0

 • Bài giảng Phương pháp Toán Lý

  Bài giảng Phương pháp Toán Lý

  Bài giảng Phương pháp Toán Lý cung cấp cho sinh viên phương pháp giải những phương trình đạo hàm riêng xuất hiện khi mô tả các quá trình vật lý khác nhau, như hiện tượng dao động, truyền sóng, truyền nhiệt, khuếch tán hay thế của các trường vật lý. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về các hàm đặc biệt như các đa thức...

   120 p daihocthudo 27/09/2021 63 0

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhiệt động lực học, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và các phương trình trạng thái, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và entropi,... Mời các bạ cùng tham khảo.

   134 p daihocthudo 29/09/2020 213 1

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng pha và cân bằng hóa học, một số ứng dụng khác của nhiệt động lực học. Mời các bạ cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 29/09/2020 143 1

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải tích vecto, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, một số phương pháp giải bài toán trường điện tĩnh, trường điện dừng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   131 p daihocthudo 29/09/2020 164 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện từ, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   107 p daihocthudo 29/09/2020 147 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về mạch điện, phương pháp phân tích mạch điện, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, dạng sóng và tín hiệu, quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihocthudo 21/08/2020 191 1

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Mạch điện xoay chiều; đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng; mạng hai cửa; hỗ cảm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   93 p daihocthudo 21/08/2020 181 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số