Học liệu mở

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhiệt động lực học, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và các phương trình trạng thái, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và entropi,... Mời các bạ cùng tham khảo.

   134 p daihocthudo 29/09/2020 41 0

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng pha và cân bằng hóa học, một số ứng dụng khác của nhiệt động lực học. Mời các bạ cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 29/09/2020 39 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải tích vecto, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, một số phương pháp giải bài toán trường điện tĩnh, trường điện dừng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   131 p daihocthudo 29/09/2020 35 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Ebook Bài tập trường điện từ: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Bài tập trường điện từ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện từ, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   107 p daihocthudo 29/09/2020 29 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về mạch điện, phương pháp phân tích mạch điện, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, dạng sóng và tín hiệu, quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p daihocthudo 21/08/2020 53 1

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2 - Phạm Khánh Tùng

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Mạch điện xoay chiều; đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng; mạng hai cửa; hỗ cảm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   93 p daihocthudo 21/08/2020 57 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng Vật lý 1 - Bài mở đầu

  Bài giảng "Vật lý 1 - Bài mở đầu" cung cấp cho người học các thông tin về mục đích, dối tượng và phương pháp nghiên cứu của Vật lý, các đại lượng vật lý, đơn vị và thứ nguyên, lý thuyết sai số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p daihocthudo 28/07/2020 54 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1.1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản về động học chất điểm, vận tốc, gia tốc, các dạng chuyển động cơ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p daihocthudo 28/07/2020 70 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Phần tiếp theo bài giảng "Vật lý 1 - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật Newwton, các lực liên kết, động lượng và định luật bảo toàn động lượng, chuyển động tương đối và nguyên lý Galile,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p daihocthudo 28/07/2020 57 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 2: Cơ học vật rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khối tâm, chuyển động của vật rắn, mô men quán tính, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p daihocthudo 28/07/2020 54 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 3: Công và năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công, công suất, năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường thế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 28/07/2020 51 1

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 4: Trường hấp dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật vạn vật hấp dẫn, trường hấp dẫn, các định luật Keppler, vệ tinh nhân tạo - Tốc độ vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p daihocthudo 28/07/2020 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số