Học liệu mở

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các bài tập về: Tính thị kính Ramden, tính thị kính Huygen, tính kính đeo mắt, tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihocthudo 20/11/2019 54 0

 • Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bài tập Quang kỹ thuật sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập về: Xác định các thông số quang của hệ, xác định quang sai bậc ba của hệ quang, tính các viễn vật kính, tính cận vật kính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p daihocthudo 20/11/2019 49 0

 • Bài giảng Phương pháp dạy học kĩ thuật công nghiệp ở trung học cơ sở

  Bài giảng Phương pháp dạy học kĩ thuật công nghiệp ở trung học cơ sở

  Nội dung tập bài giảng gồm 5 chương: Phương pháp dạy học phần Vẽ kĩ thuật ở Công nghệ 8, phương pháp dạy học phần Cơ khí ở Công nghệ 8, phương pháp dạy học phần Kĩ thuật điện ở Công nghệ 8, dạy học môđun Sửa chữa xe đạp ở Công nghệ 9, dạy học môđun Lắp đặt mạng điện trong nhà ở Công nghệ 9,...

   126 p daihocthudo 30/09/2019 63 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 1 cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về một số mô hình dạy học hiện đại mà chúng tôi gọi là các mô hình dạy học tích cực đang được áp dụng hiện nay, cụ thể là: Tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền...

   157 p daihocthudo 31/08/2019 107 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2 trình bày một số mô hình dạy học tích cực và khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học Vật lí ở Việt Nam, dạy học theo chủ đề và khả năng áp dụng vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông, dạy học trên cơ sở vấn đề, dạy học theo góc và khả...

   124 p daihocthudo 31/08/2019 91 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về bức xạ mặt trời, tương tác chùm tia bức xạ với mặt trời và chất, sự truyền và trao đổi nhiệt giữa các vật,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p daihocthudo 31/08/2019 51 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Năng lượng mặt trời - Quá trình truyền nhiệt và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ thu nóng không khí, thiết bị thu bức xạ hội tụ, hệ đun nước nóng có tích giữ nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p daihocthudo 31/08/2019 42 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài học: Nghề trồng cây ăn quả, một số vấn đề chung về cây ăn quả, các phương pháp nhân giống cây ăn quả, kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   120 p daihocthudo 29/07/2019 45 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả): Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung bài học: Kĩ thuật trồng cây vải, kĩ thuật trồng cây xoài, kĩ thuật trồng cây chôm chôm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   93 p daihocthudo 29/07/2019 49 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các chương: May mặc trong gia đình, trang trí nhà ở,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p daihocthudo 29/07/2019 49 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Thiết kế bài giảng Công nghệ 6: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các chương: Nấu ăn trong gia đình, thu chi trong gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   119 p daihocthudo 29/07/2019 57 0

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mục tiêu giáo dục môn học; tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền thống; phân loại kiến thức vật lí phổ thông và việc xác định phương thức tư duy hình thành từng loại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihocthudo 30/06/2019 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số